Ar-Ge Merkezi İstatistikleri

5746 sayılı Kanun ile, yenilikçiliğe odaklanmış, nitelikli istihdamı gelişmiş, katma değeri yüksek ürünler üreten, verimliliği ve rekabet gücü yüksek bir ekonomik ortamın oluşturulması sağlanarak; ülkemizin, uluslararası rekabet gücünün artırılması, yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi ve dünyadaki gelişmelere uygun bir sanayi altyapısının oluşturulması ve ayrıca yabancı sermaye şirketlerinin Ar-Ge birimlerini ülkemizde yapılandırarak yeni teknolojileri ülkemizde geliştirmelerine imkan sağlanması amaçlanmaktadır. Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri; Ar-Ge, teknoloji ve insan kaynaklarına yapılan yatırımların, teknolojik gelişmişlik, yüksek rekabet gücü ve yüksek refah seviyesi olarak geri döndüğü anlayışıyla hazırlanan 5746 sayılı Kanun kapsamında kurulmakta ve faaliyet göstermektedir

AR-GE MERKEZLERİ
Faaliyette Olan Ar-Ge Merkezi Sayısı 873
Toplam Personel Sayısı (Destek personeli dahil) 47.592
Lisans (%56) 25.921
Yüksek Lisans (%20) 8.750
Doktora ve Üstü (%2) 853
Proje Sayısı (Tamamlanan + Devam Eden) 25.505
Patent Sayısı 9.585
Tescil 2.388
Başvuru 7.173
Ar-Ge Merkezi Olan Yabancı/Yabancı Ortaklı Firma Sayısı 118

 

AR-GE MERKEZLERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI
Makine ve Teçhizat İmalatı 126
Otomotiv Yan Sanayi 99
Yazılım 78
Bilişim, Bilgi ve İletişim Teknolojileri 74
Tekstil 57
Kimya 52
Elektrik-Elektronik 50
Gıda 37
Savunma Sanayi 29
İlaç 29

 

Bizi takip etmeye devam edin

Rakamlarla Alkaze
Alkaze’nin danışmanlığında bugüne kadar 850 Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi