TÜBİTAK’tan -1511- Kömür veya Kömür-Biyokütle Karışımlarının Kullanıldığı Termik Santraller İçin Çözümleme ve Benzetim Programlarının Geliştirilmesi Çağrısı

Kömürün enerji verimli ve yenilikçi bir şekilde iyileştirilmesi/hazırlanması, yakılması, gazlaştırılması ve biyokütle ile birlikte kullanımı aşamalarının santral bazında entegrasyonuna yönelik ileri çözümleme ve benzetim çalışmaları için ulusal ticari bilgisayar programların geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Geliştirilecek bu programın Türkiye çapında enerji ve CO2 optimizasyon senaryolarını bütünleşik olarak yapabilecek esneklikte de olması gerekmektedir. Sonuç olarak, yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde bir bilgisayar programı geliştirilerek, doğrulama çalışmalarının yapılması bu çağrının temel amacını oluşturmaktadır.

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

Çağrı Konu ve Kapsam:

Santral uygulamalarında enerji verimliliği ve çevresel performans çeşitli etkenlere bağlıdır. Kömür veya kömür-biyokütle karışımlarına dayalı güç üretimi teknolojilerinin sürdürülebilir kılınması ve rekabetçi sistemlerin ortaya konulabilmesi için kömürün veya kömür-biyokütle karışımlarının etkin ve verimli kullanımını sağlayacak, çevresel açıdan emisyonları en az seviyeye indirecek çevrimlerin analiz ve simülasyonlarını yapabilecek bir programın geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu program, bir güç üretim santralinin projelendirilmesi aşamasında, değişik enerji üretim senaryolarını dikkate alacak şekilde, sistem bileşenlerinin boyutlandırılmasına yönelik mekanik, hidrodinamik, termodinamik ve ekonomik analizleri yaparak performans değerlerini ortaya koyabilmeli ve nihayetinde toplam sistem verimini hesaplayabilmelidir.

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

 

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:

Projelerde, yukarıda belirtilen amaç ve hedeflere odaklanılması ve aşağıda belirtilen kriterlerin sağlanması beklenmektedir: – Geliştirilecek programın yetenekleri ve sınırları açık şekilde belirtilmelidir. – Geliştirilen programla örnek proses modelleme çalışmaları yapılarak, benzetim sonuçları referans değerlerle (mevcut bir güç üretim santralinin verileri, tedarikçi firma veya literatürde bulunan verilerle) karşılaştırılarak, programın geçerliliği (verifikasyonu) değerlendirilmelidir. – Sanayideki mevcut sistem ve bileşenlerin özellikleri, programda veri tabanı şeklinde depolanabilmeli ve programın bu verileri güncellenmesine olanak vermesi gerekmektedir. – Program kullanılarak, duyarlılık (sensivity) analizleri yapılabilmeli ve bu çalışmalar sonucunda proses değişikliklerinin santral verimi ve ekonomisine etkileri değerlendirilebilmelidir. – Programla ilgili kullanıcı kılavuzları ve eğitim dokümanları ile güç üretim santral bileşenlerinin konfigürasyonunu kolaylaştıracak bir grafik arayüz (A Graphical User Interface -GUI) geliştirilmesi proje kapsamında beklenmektedir. Proje önerisinde, ilgili üniversite ve araştırma kurumlarından proje konusu ile ilgili olarak danışmanlık yanında ortaklık şeklinde işbirliği yapılması beklenmektedir. Ayrıca, projenin özgün değeri ve yenilikçi yönleri açıklanırken, program özelliklerinin, mevcut enerji sistemi modelleme ve analiz programları, akademik yayınlar ve ticari uygulamalar göz önünde bulundurularak detaylandırılması da gerekmektedir

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

  • Proje Süresi Üst Sınırı: 36  Ay
  • Proje Bütçesi Üst Sınırı: 3.000.000 TL
  • Ortaklı Proje Bütçesi Üst Sınırı: 3.000.000 TL
  • İşbirliği Yapısı: Kısıt yoktur
  • Çağrı Ön Kayıt Son Tarihi:  11 Mayıs 2018

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin

Rakamlarla Alkaze
Alkaze’nin danışmanlığında bugüne kadar 900’ü aşkın Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi