TÜBİTAK’tan -1511- Hassas Tarım Uygulamalarına Yönelik Yerli Teknoloji ve Ürünlerin Geliştirilmesi Çağrısı

Ülkemizde hassas tarımın farklı teknolojik bileşenlerini geliştirme yeteneğine sahip alt sektörler (tarım makineleri imalatı, bilişim teknolojileri, elektronik teknolojileri) bulunmaktadır. Çok disiplinli çalışmaların özendirilmesiyle hassas tarım teknolojilerini geliştirmeye yönelik önemli bir sinerji yaratılabilecektir. Bu çağrı kapsamında, tarla ve bahçe tarımında hassas tarım Ar-Ge kapasitesinin arttırılması, uygulanabilir ve yerli hassas tarım teknolojilerinin/ürünlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Çağrı Konu ve Kapsamı

Çağrı kapsamında sunulacak projelerin aşağıda belirtilen konulardan en az birini içermesi beklenmektedir:

– Kendi yürür araçların tarla ve bahçe içinde yönlendirilmesi ve kontrollü tarla trafiğinin sağlanması için tam otomatik ve yardımcı dümenleme sistemlerinin geliştirilmesi,

– Gübre, ilaç ve su gibi tarımsal girdilerin sensör veya harita tabanlı değişken oranlı uygulaması için hassas tarım platformu ve uyumlu makinelerin geliştirilmesi,

– Tarım araç ve makinelerinde ISOBUS teknolojilerinin geliştirilmesi,

– Bitki sağlığı, ürün kalitesi, verim ve verimi etkileyen değişkenleri izlemek için algılama ve görüntüleme sistemlerinin geliştirilmesi,

– Toprak, bitki, su, iklim, verim ve ürün kalitesi ile ilgili veriler toplanması için sensörlerin geliştirilmesi

– İnsansız hava araçlarıyla entegre edilebilecek görüntüleme ve karar destek sistemlerinin geliştirilmesi.

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:

Proje konusuna göre, proje çıktısının aşağıda belirtilen özelliklerden/ürünlerden bir ya da birkaçını karşılaması beklenmektedir:

– ISOBUS uyumlu ve ISO standartlarına uygun otomatik dümenleme sistemi,

– Doğru uygulama yapabilen değişken oranlı tarım makineleri,

– Algılama ve görüntüleme sistemleri,

– Sensörler, – Karar destek sistemleri.

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

  • Proje Süresi Üst Sınırı: 36 Ay
  • Proje Bütçesi Üst Sınırı: 3.500.000 TL
  • Ortaklı Proje Bütçesi Üst Sınırı: 4.000.000 TL
  • Çağrı Ön Kayıt Son Tarihi: 11 Mayıs 2018
  • İşbirliği Yapısı: Kısıt yok

Diğer Hususlar: Üniversitelerden ve/veya araştırma merkezlerinden alınacak teknik danışmanlıklar proje değerlendirmesinde dikkate alınacaktır.

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin

Rakamlarla Alkaze
Alkaze’nin danışmanlığında bugüne kadar 900’ü aşkın Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi