KOSGEB- KOBİGEL Programı 2018/1 Kapsamında Açıklanan Yeni Destek Paketi – 1 MİLYON TL. DESTEK

Proje Teklif Çağrısının genel amacı;

“İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörleri Ve Yazılım Sektörlerindeki Kobi’lerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi” dir.

Türkiye genelinde Yazılım sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ile İller Bazında Başvuru Yapılabilecek İmalat Sanayi Sektörleri Matrisi kapsamında 81 il için belirlenen öncelikli 5 sektörde faaliyet gösteren KOBİ niteliği taşıyan işletmeler tarafından gerçekleştirilecek yatırımlara 1.000.000 TL’ye kadar destek sağlanacak.

2018-1 çağrısı kapsamında KOBİ’lere sağlanacak hibe desteği üst limiti 300 bin TL ve geri ödemeli desteklerin üst limiti de 700 bin TL (İmalat sanayi işletmeleri için: 500.000.000 TL | Yazılım sektörü işletmeleri için: 200.000.000 TL) ve temel destek oranı da %60 olarak belirlenmiştir.

KOBİGEL Destek Programı 2018-01 çağrısını detaylı incelemek için tıklayın.

“Rekabet gücünün geliştirilmesi” genel teması ile ilişkilendirilen aşağıdaki stratejilerden biri veya birkaçını birlikte içeren proje sunabilecektir.

Yazılım işletmeleri için 6 numaralı strateji zorunlu, diğerleri seçenektir.

Strateji 1. Üretimde maliyet düşürme ve/veya verimliliği arttırma amaçlı makine – teçhizat edinimi ve devreye alma

Strateji 2. Ürün kalitesini ve /veya katma değerini arttırma

Strateji 3. Ölçüm – analiz altyapısını iyileştirme

Strateji 4. Pazarlama etkinliğini geliştirme

Strateji 5. İhracat kapasitesini arttırma

Strateji 6. (Yazılım işletmeleri için zorunlu) Veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka,ERP/ MRP, CAD / CAM, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları, bilgisayar oyunları (mobil oyun dahil) alanlarından herhangi birinde veya birkaçında; tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılması veya ürün test / belgelendirme ya da yeni yazılım / oyun geliştirme

KOBİGEL Destek Programı 2018-01 çağrısını detaylı incelemek için tıklayın.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

  • Proje Süresi Üst Sınırı: Proje süresi en az 6 ay ve en fazla 12 aydır
  • Proje Bütçesi Üst Sınırı: Geri ödemesiz 300.000 TL – Geri ödemeli 700.000 TL – Toplam 1.000.000 TL
  • Destek Oranı: % 60 (tüm bölgelerde)
  • Son Başvuru Tarihi:  22 Haziran 2018

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin

Rakamlarla Alkaze
Alkaze’nin danışmanlığında bugüne kadar 850 Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi