TÜBİTAK’tan -1511-Elektronik Sektörüne Yönelik İmalat Teknolojilerinin Geliştirilmesi Çağrısı

Çağrı kapsamında yürütülecek projelerle, çağrı konusu üretim sistemleriyle ilgili güncel ve yenilikçi teknolojilerin ülkeye kazandırılması, ulusal firmaların ve üniversitelerin çağrıya konu sistemlerle ilgili uluslararası düzeyde uzmanlık edinmesi ve sürdürülebilir Ar-Ge faaliyetleri yürütmesi amaçlanmaktadır.

Çağrı Konu ve Kapsamı

Çağrı konusu; güneş paneli, dijital ekran, elektronik devre, sensör, aydınlatma vb. elektronik bileşenlerin üretimine yönelik silikon, polimer, cam, metal vb. alttaş (substrate) üzerinde yığma/kaplama (deposition), baskı/desenleme (patterning) gibi işlemlerin yapılması için gerekli sistem/bileşenlerin tasarımı, üretimi ve test faaliyetlerini içermektedir.

Çağrının kapsamı, çağrı konusunda belirtilen elektronik sistem/bileşenlerin yurtiçinde seri üretimine dönük olarak;

(a) Yukarıda belirtilen alttaşlar üzerine iletken veya yarı iletken malzemenin yığma/kaplama çalışmaları,

(b) Lazer, fotolitografi, püskürtme vb. yöntemler ile yığma/kaplama film üzerine nano-boyutlu baskı/desenleme çalışmaları,

(c) a ve b maddelerinde belirtilen çalışmaları gerçekleştirebilecek alet/cihaz/tezgahların (femto saniye lazerler, ultrasonik nano imprint, yüksek çözünürlüklü multi-foton 3B yazıcı vb.) geliştirilmesi.

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

  • Proje Süresi Üst Sınırı: 36  Ay
  • Proje Bütçesi Üst Sınırı: 6.000.000 TL
  • Ortaklı Proje Bütçesi Üst Sınırı: 6.000.000 TL
  • Çağrı Ön Kayıt Son Tarihi:  11 Mayıs 2018

İşbirliği Yapısı:

  • Üniversite ve diğer araştırma kurumlarıyla işbirlikleri dikkate alınacaktır. Taraflarca imzalanmış ilgili ön sözleşmenin proje başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

Diğer Hususlar:
· Proje çıktısı, varsa yerli muadillerinden üstün olmalıdır. Bu durumun proje öneri dosyasında karşılaştırmalı veriler ile gösterilmesi gerekmektedir.
· Proje kapsamında üretilecek ürünün/ürünlerin fonksiyonelliği uygun testlerle kanıtlanmalıdır.
· Çağrı kapsamını oluşturan çalışmalar sonucunda ticarileşebilir ürünün/ürünlerin elde edilmesi gereklidir.
· Çağrının temel amacı ulusal sanayimizin imkanlarını geliştirmektir. Bu nedenle, sistem ve/veya teknolojinin -yurtiçi veya yurtdışından- ağırlıklı olarak hazır alındığı ve/veya teknoloji transferi niteliğindeki projeler, çağrı kapsamı dışındadır.
· Sadece sistem entegrasyonu/montajı içeren uygulama projeleri çağrı kapsamı dışındadır.
· Tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri yurtdışında yapılan çalışmalar çağrı kapsamı dışındadır.

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin

Rakamlarla Alkaze
Alkaze’nin danışmanlığında bugüne kadar 900’ü aşkın Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi