TÜBİTAK’tan -1511-Yenilikçi Membran Teknolojileri ve Uygulamalarının Geliştirilmesi Çağrısı

Bu çağrı ile ülkemizde yenilikçi membranların, membran modüllerinin geliştirilmesi, modüllerin diğer ekipmanlarla birleştirilerek cihaz/sistem haline getirilmesi ve membranlı ayırma sistemlerinin de kullanılarak hedef alınan üretimi gerçekleştirecek yenilikçi süreçlerin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

Çağrı Konu ve Kapsamı

Sunulacak projelerin ham sular, içme suları, endüstriyel proses akımları, evsel/kentsel/endüstriyel atıksulardan en az birini kapsayacak şekilde ele alması beklenmektedir. Projelerin aşağıda belirtilen konulardan en az birini ya da birkaçını içermesi gerekmektedir:

* Yüksek performanslı membran geliştirilmesi (tıkanmaya dirençli, yüksek akılı, yüksek seçicilikte, kimyasal dirençli vb),

* Yüksek performanslı membran modüllerinin geliştirilmesi,

* Yenilikçi membran proseslerinin (membran biyoreaktör, ileri osmoz, membran distilasyonu, pervaporasyon vb) geliştirilmesi,

* Evsel/kentsel/endüstriyel atıksulardan ve endüstriyel proses akımlarından değerli madde ve/veya su geri kazanımı amacıyla membran temelli ve/veya hibrid süreçlerin geliştirilmesi,

* Membranlarda tıkanmayı azaltıcı ve membran ömrünü artırıcı pilot ölçekli araştırmaların yapılması,

* Su arıtımında membran teknolojilerine dayanan yenilikçi ve düşük enerji tüketen veya yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan teknolojilerin geliştirilmesi,

* Membran konsantre akımlarının yönetiminde membran ve/veya ileri teknolojili süreçlerin geliştirilmesi,

* Sıfır deşarj yaklaşımına dayalı membranlı hibrid proseslerin geliştirilmesi,

* Arıtma çamuru minimizasyonu için yenilikçi membran teknolojilerinin geliştirilmesidir.

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:

Tıkanmaya dirençli, yüksek akılı, yüksek seçicilikte, kimyasal dirençli vb özellikler taşıyan membranların geliştirilmesi,

– Tıkanmaya dirençli, kolay temizlenebilir, kolay uygulanabilir, alan/hacim oranı yüksek, çok yönlü ve esnek kullanıma uygun modüllerin geliştirilmesi,

– Farklı uygulamalarda kullanılabilecek, kompakt, çeşitli koşullara (basınç, sıcaklık, kimyasal vb) dayanıklı membranlı sistemlerin geliştirilmesi,

– Üretim ve enerji verimliliği yüksek, katma değerli ürünlerin üretiminde kullanılacak membranlı ve/veya hibrid süreçlerin geliştirilmesi,

– Su ve değerli maddelerin geri kazanımı için yenilikçi süreçlerin geliştirilmesi,

– Sıfır deşarjı hedefleyen yenilikçi süreçlerin geliştirilmesidir.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

  • Proje Süresi Üst Sınırı: 36  Ay
  • Proje Bütçesi Üst Sınırı: 2.500.000 TL
  • Ortaklı Proje Bütçesi Üst Sınırı: 3.500.000 TL
  • Çağrı Ön Kayıt Son Tarihi:  11 Mayıs 2018
  • Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

Bizi takip etmeye devam edin

Rakamlarla Alkaze
Alkaze Danışmanlık’ın, bugüne kadar Türkiye’deki firmalara Ar-Ge Desteklerinden 200 Milyon TL kazandırdığını biliyor muydunuz ?

Örnek Ar-Ge Projesi