TÜBİTAK’tan -1511- Akış Kontrol Elemanları ve Şartlandırıcı Ünitelerin Geliştirilmesi Çağrısı

Çağrının konusu yenilikçi hidrolik filtre ve/veya akış kontrol valflerinin yurtiçinde tasarlanarak geliştirilmesi ve üretilmesidir. Çağrı kapsamında, aşağıda belirtilen konu başlıklarında projeler beklenmektedir.

  1. Hidrolik Filtreler: Yüksek diferansiyel basınç farklarında bile arzu edilen debide akış sağlayan, çok küçük boyuttaki atıkları eleyebilen, yüksek kapasiteli ve verimli, yüksek basınca dayanıklı, ağırlıklı olarak yerli üretim filtre elemanlarının kullanıldığı endüstriyel hidrolik filtrelerin/filtrasyon sistemlerinin seri üretim hedefiyle geliştirilmesi beklenmektedir.
  2. Hidrolik Akış Kontrol Valfleri: Sürekli değişken akış yön-konum, hız ya da basınç/kuvvet kontrolüne olanak sağlayan, hızlı kalkış-duruşa (cevap süresine) sahip, yenilikçi oransal ve servo valflerin (yurtdışı muadilleriyle kıyaslanabilir, yenilikçi özelliklerle) seri üretim hedefiyle geliştirilmesi beklenmektedir.

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:

Çağrı kapsamında önerilecek projelerde sağlanması beklenen teknik hedefler aşağıda verilmiştir.

a)Hidrolik Filtreler: Hidrolik filtre üretilmesi planlanan projelerde aşağıda belirtilen özelliklerin tümünün sağlandığı uluslararası standartlara uygun testlerle (ISO 2941, ISO 2942, ISO 16889/4572 vb.) doğrulanmalıdır;

– 5 mikron ve altında filtreleme yapabilmeli,

– Beta oranı en az 75 olmalı,

– Asgari çalışma basıncı 100 bar olmalıdır.

b)Hidrolik Akış Kontrol Valfleri:

– Proje önerisine konu olan yenilikçi oransal ve servo hidrolik valflerin Türkiye’deki mevcut ticarileşmiş yerli muadillerinden (var ise) daha üstün performans özelliklerine ve/veya uluslararası muadillerine göre en az eş performans özelliklerine sahip olması ön koşul olup, bu durumun proje öneri dosyasında özellikle somut verilerle karşılaştırmalı olarak vurgulanması gerekmektedir.

– Hedeflenen performans özellikleri proje kapsamında gerçekleştirilecek testler/deneyler yardımıyla ortaya konulmalıdır.

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

  • Proje Süresi Üst Sınırı: 36  Ay
  • Proje Bütçesi Üst Sınırı: 5.000.000 TL
  • Ortaklı Proje Bütçesi Üst Sınırı: 5.000.000 TL
  • Çağrı Ön Kayıt Son Tarihi:  11 Mayıs 2018

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

İşbirliği Yapısı:

  • Üniversite ve diğer araştırma kurumlarıyla işbirlikleri dikkate alınacaktır. Taraflarca imzalanmış ilgili ön sözleşmenin proje başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

Bizi takip etmeye devam edin

Rakamlarla Alkaze
Alkaze’nin danışmanlığında bugüne kadar 850 Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi