TÜBİTAK’tan -1511-Bulutlar Arası İletişim ve Birlikte Çalışabilirlik Çağrısı

Aşağıdaki başlıklarda verilen konular, bulutlar arası (inter-cloud), çoklu bulut (multi-cloud) veya bulut federasyonuna (federated-cloud) yönelik olması şartıyla bu çağrı kapsamında değerlendirilecektir:

 1. Bulutlar arası, çoklu bulut ve bulut federasyonu ortamlarının oluşturulması ve yönetimi
 2. Farklı bulutlar arasında birlikte çalışabilirlik ve taşınabilirlik (inter-cloud interoperability and portability) mekanizmaları
 3. Bulut lokasyonları arası kaynak dağıtımı ve yönetimi
 4. Kaynakların dinamik ön-tedariği (provisioning), konfigürasyonu, tahsisi ve orkestrasyonu
 5. Güvenlik mekanizmaları (bütünleşik kimlik doğrulama, yetki ve kimlik yönetimi)
 6. Hizmet Düzeyi Sözleşmesi (Service Level Agreement) veya Hizmet Kalitesi (Quality of Service) amaçlı izleme ve yönetim
 7. Hizmet keşfi (service discovery) ve kompozisyonu

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:

Yukarıda konu ve kapsamı belirtilen alanlarda sunulacak çözümlerin aşağıda verilen ölçütler doğrultusunda geliştirilmesi beklenmektedir:

 1. IEEE 2302 – Standard for Intercloud Interoperability and Federation (SIIF) ve Open Cloud Computing Interface (OCCI) gibi standardizasyon çalışmalarının göz önünde bulundurulması,
 2. Pazar araştırmasının detaylı yapılmış olması ve bu pazara yönelik ürün geliştirilmesi,
 3. Projede gerçekleştirilecek Ar-Ge çalışmalarının bulutlar arası (inter-cloud), çoklu bulut (multicloud) veya bulut federasyonu (federated-cloud) olmak kaydıyla çağrı kapsamındaki konulara odaklanılması.

Çağrı Kapsamında Olmayan Konular:

 1. Tekil bulut ortamlarına yönelik projeler çağrı kapsamında değildir.

Diğer Hususlar:

 1. Üretime yönelik yatırım ağırlıklı bulut bilişim sunucu hizmet alım giderleri, projenin Ar-Ge faaliyetlerindeki ihtiyaç göz önüne alınarak kısıtlanacaktır.
 2. Üniversitelerden veya Kamu Kurumlarından akademik danışmanlık alınması durumunda ilgili akademisyenlerin isimlerinin belirtilmesi ve danışmanlığa ilişkin ön sözleşmenin proje başvurusuna eklenmesi önerilmektedir.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

 • Proje Süresi Üst Sınırı: 24  Ay
 • Proje Bütçesi Üst Sınırı: 2.000.000 TL
 • Ortaklı Proje Bütçesi Üst Sınırı: 3.000.000 TL
 • Çağrı Ön Kayıt Son Tarihi:  11 Mayıs 2018
 • Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

Bizi takip etmeye devam edin

Rakamlarla Alkaze
Alkaze Danışmanlık’ın, bugüne kadar Türkiye’deki firmalara Ar-Ge Desteklerinden 200 Milyon TL kazandırdığını biliyor muydunuz ?

Örnek Ar-Ge Projesi