TÜBİTAK’tan -1511- Kontrol Sistemlerine Yönelik Sensörlerin Geliştirilmesi Çağrısı

Kontrol sistemlerinin temel unsurlarından olan ve çok büyük oranda ithalat yolu ile temin edilen sensörlerin, sinyal yükselticilerinin ve şartlandırıcılarının, muadilleri ile benzer teknik özelliklerde tasarlanması ve seri üretime uygun prototiplerinin üretilmesi, bu çağrının amacıdır.

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

Çağrı Konu ve Kapsam:

Bu çağrı kapsamında geliştirilecek ve seri üretime uygun hale getirilecek sensör sistemlerinin ülkemizde hali hazırda üretimi olmayan ve yurt dışından ithal edilen kategoriler içerisinden seçilmesi beklenmektedir.

Ayrıca endüstriyel kontrol/ölçüm uygulamalarında kullanılan sensörlerin bazılarının ülkemizde  üretilebildiği dikkate alındığında:

-  Üretimi mevcut olan sensörlerin performanslarının (teknoloji, teknik özellikleri, maliyet vb.) en az ithal muadilleri seviyesine veya üzerine çıkarılması,

-  Düşük yerlilik oranlarına sahip sensörlerin yerlilik oranlarının önemli düzeyde yükseltilmesi içerikli proje önerileri de çağrı kapsamında değerlendirilecektir.

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:

Önerilecek projelerin aşağıdaki veya benzeri ürün/özelliklere odaklanması beklenmektedir:

- Optik Sensörler: Boyut ölçerler, doğrusal ve açısal konum ölçerler, var/yok ve görüntüleme ile ayrıştırma yapabilen kamera bazlı sensörler, renk sensörleri, dönü-ölçer (enkoder, takometre) sensörler, lazer esaslı boyut, sıcaklık veya yer değiştirme/hız/ivme ölçüm sensörleri ve ilgili sistemleri.

- Alan (Manyetik/Elektrik) Sensörleri: HE (Hall Effect) sensörleri, LVDT sensörler, Resolver, Akustik sensörler, VR (Variable Reluctance) sensörler, EC (Eddy Current) sensörler, Reed röle tipi sensörler, Yaklaşma/var-yok sensörleri (kapasitif, endüktif, vb.)

Piezo Sensörler: Kuvvet sensörleri, ivme sensörleri, hassas konum sensörleri, basınç sensörleri vb.

Gerinim (birim şekil değiştirme) Sensörleri: Kuvvet sensörleri, tork sensörleri, basınç sensörleri vb.

MEMS/MOEMS/NEMS/NOEMS sensörleri: İvme sensörleri, dönü-ölçer sensörler vb.

 Gaz Sensörleri: Farklı nitelikte gaz ve benzeri kimyasalları, proses kontrol etme amacıyla kullanılabilen sensörler.

Seviye/Debi/Nem Ölçüm Sensörleri: Farklı ölçüm prensiplerine dayalı, proses kontrol etme amacı ile kullanılabilen sensörler.

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

SENSÖR KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ:

Geliştirilecek sensörlere ait aşağıda belirtilen karakteristiklerin en az ithal muadilleri seviyesinde olması beklenmektedir:

 • Ölçüm Aralığı (Measurement Range)
  · Doğruluk (Accuracy)
  · Çözünürlük (Resolution)
  · Tekrarlanabilirlik (Repeatibility-Precision)
  · Giriş-Çıkış Karakteristiği (Input-Output Characteristics: Drift, Frequency Response, Response Time, Hysteresis, Saturation, Offset vb.)
  · Kompanzasyon (Compensation)
  · Güç Gereksinimi (Power Requirements)
  · Fiziksel Boyut ve Paketleme (ağır çalışma koşullarına uygunluk, ilgili koruma sınıf ve standartlarına uyum) Ayrıca aşağıdaki özelliklerin sağlanması, projelerin değerlendirilmesinde olumlu husus olarak dikkate alınacaktır:

Akıllı test yapma (Intelligent self diagnostics):

Geliştirilecek sensör sistemine eklenecek bir modül ile sensörün yapısal anomalilerinin veya anormal çevresel bozucuların etkilerinin değerlendirilmesi özelliğidir. Bu şekilde, ölçüm sonuçlarında anormal değişimlerin oluştuğu durumlarda sensör sistemi bu konuda kullanıcıya uyarı bilgisi verecektir. ·

Gürültü filtreleme:

Sensör sistemlerinde sensör çıktı sinyallerinin ölçüm sinyali dışında kalan gürültü niteliğindeki tüm bozucu sinyallerden arındırılabilmesi özelliğidir.

Farklı formlarda çıktı sinyali:

Sensör sistemlerinin farklı formlarda (dijital, analog, I2 C vb.) çıktı sinyali sağlayabilme özelliğine sahip olmalarıdır.

Verinin kablolu/kablosuz aktarımı: Sensör sistemlerinin farklı formlarda haberleşme protokolleri ile kablolu ya da kablosuz olarak gelişmiş bir otomasyon sistemine entegrasyonuna olanak sağlayacak nitelikte (Endüstri 4.0 uygulamaları için yeterli düzeyde ve ilgili standartlara uygun) ve yapıda olması özelliğidir.

 

Sensör sisteminin iki bileşenli olarak geliştirilmesi ve aşağıda belirtilen alt sistemlerden oluşması beklenmektedir.

 1. Sensör test kalibrasyon modülü: Bu modül sensörün çalıştırılması ve test edilmesine olanak sağlayacak nitelikte olmalı ve aşağıdaki alt modüllerden oluşmalıdır:

o Sensör
o Sensör güç kaynağı modülü
o Sensör sinyal işleme ve şartlandırma modülü
o Sensör ölçüm kalibrasyon ve görüntüleme modülü

 1. Sensör kontrol uygulaması modülü: Bu modülde sensörün kontrol uygulamalarındaki performanslarının belirlenmesine yönelik olarak aşağıda belirtilen sistem ve elemanların yer alması beklenmektedir.
  o Sensör
  o Kontrol sistemi
  o Uygulama yapılacak endüstriyel sistem

Projeler ile önerilen sensör sistemlerinin (ürün) aşağıdaki ve benzeri çalışmalara odaklanması beklenmektedir.
· Makine kontrolü ve fabrika otomasyonu konusuna yönelik ürünler ile ilgili;

o Teknik özelliklerin ve metriklerin saptanması,
o “SENSÖR KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ”nin, yurtiçi ve yurtdışı muadilleri ile detaylı     karşılaştırmasının yapılarak bir karşılaştırma tablosu oluşturulması.

 • Ürün ile ilgili üretim süreçlerinin, teknolojilerin ve gerekli ham malzeme ihtiyaçlarının belirlenmesi. Kavramsal tasarım, modelleme, analiz ve optimizasyon çalışmaları.
 • Nihai ürün tasarımı ve prototip imalatları.
 • Ürün ile ilgili sinyal işleme/yükseltme, arayüz/yazılım, kontrol sistemi/elektroniği tasarımı ve prototip imalatları.
 • Prototip İyileştirme Çalışmaları: Ürün ile ilgili test, değerlendirme, yeterlilik (kalifikasyon) ve sertifikasyon çalışmaları.
 • Geliştirilen sensör sisteminin endüstriyel bir uygulama üzerinde test edilmesi ve “SENSÖR KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ”nin karşılandığına yönelik belgeleme çalışmalarının planlanması.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

 • Proje Süresi Üst Sınırı: 24  Ay
 • Proje Bütçesi Üst Sınırı: 1.500.000 TL
 • Ortaklı Proje Bütçesi Üst Sınırı: 7.000.000 TL
 • İşbirliği Yapısı: Kısıt yoktur
 • Çağrı Ön Kayıt Son Tarihi:  11 Mayıs 2018
 • Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

Bizi takip etmeye devam edin

Rakamlarla Alkaze
Alkaze’nin danışmanlığında bugüne kadar 850 Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi