TÜBİTAK’tan -1511- Hafif ve Dayanıklı Araç/Bileşenlerin (Komponent) Geliştirilmesi Çağrısı

Çağrı kapsamında araç ve bileşen hafifleştirme ve yapısal dayanımın iyileştirilmesi konularında yerli ve özgün tasarım ve üretimin gerçekleştirilebileceği şekilde yetkinlik kazanılarak ülkemizde otomotiv endüstrisinin rekabetçi pozisyonunun güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Çağrı Konu ve Kapsam:

Çağrı kapsamı, konfor ve güvenliği de gözeterek, hafif, yapısal dayanımı ve çarpışma koruması yüksek araç ve bileşen geliştirilmesini içeren aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:

 • İleri malzeme, ileri üretim ve tasarım eniyilemesi ile araç/bileşenlerin hafifletilmesi, dayanımının artırılması :
 • Yüksek mukavemetli çelik (yeni nesil mikro alaşımlı/alaşımlı/yüksek alaşımlı çelikler (DPDual Phase, TRIP-Transformation Induced Plasticity, AHSS-Advanced High Strength Steel vb.)), magnezyum, alüminyum, titanyum vb. metal alaşımlar, yeni plastikler, biyomalzemeler, yüksek mukavemetli hafif seramikler, köpükler, kompozitler, akıllı ve işlevsel malzemeler, yeni nesil alüminyum magnezyum ve titanyum alaşımları vb. ileri malzemelerin kullanımı,
 •  Yenilikçi imalat teknikleri kullanarak yeni malzemelere dayalı bileşenlerin üretimi, yüksek sıcaklık şartlarına uygun ve yorulma dayanımı yüksek alüminyum alaşım bileşenlerin üretimi, hidro-şekillendirme ve benzeri teknolojiler kullanılarak alüminyum ve ultra yüksek mukavemetli çelik bileşenlerin üretimi gibi ileri üretim çalışmaları,

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

 • Yeni nesil malzemelerin araç tasarımında kullanımına yönelik yapısal analiz ve parametrik tasarım yöntemleri, analiz ve eniyileme (topoloji, şekil, evrimsel algoritmalar) yaklaşımları; araç güvenliğine yönelik bileşenlerin (darbe sönümleyici ve tampon, B-sütunu vb.) tasarımı, benzetimi ve tasarım eniyilemesi çalışmaları.
 • Ağırlık, maliyet, konfor gibi performans unsurları açısından iyileştirilmiş araç bileşenleri ve sistemleri (örneğin; maliyet artışı olmaksızın toplam araç ağırlığında %10 ağırlık azalması sağlanması, kullanıcı algısının ve ergonomik niteliklerin yenilikçi ve belirgin derecede iyileştirilmesine yönelik teknolojik çözümler geliştirilmesi vb.),
 • Otomobil gövdesinin uzay kafesi (Spaceframe) formunda üretiminde yüksek mukavemetli çelik profillerin yanı sıra diğer yenilikçi malzemelerin de kullanımı (Örneğin; ince cidarlı hafif metal alaşımlar, karbon fiber malzemeler vb.) ,
 • Yeni nesil şekillendirme, ısıl işlem ve birleştirme yöntemleri ile araç/bileşen üretimi (Maliyetetkin çoklu malzeme birleştirme teknolojileri, çoklu malzeme yüzey işleme ve kaplama teknolojileri, vb.)
 • Yapısal dayanım ve çarpışma korumasının iyileştirilmesi,
 • Çevre kirliliği konusundaki ölçütleri sağlayabilen, hafifletici alternatif malzemelerin kullanıldığı tasarım ve üretim çalışmaları.

Proje çağrısı sadece yukardaki liste ile sınırlı olmayıp, çağrı amacı ve hedefi ile uyumlu diğer yeni teknolojiler de proje önerilerine konu olabilir. Çağrı kapsamında önerilecek projeler; bu alt konulardan sadece birini ele alabileceği gibi bütünlük arz edecek şekilde birden fazla alt konuyu da kapsayabilir.

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:

Geliştirilecek ürün ve teknolojiler, türüne göre uluslararası standartların ve mevzuatların (çevre, güvenlik vb.) gerektirdiği asgari teknik özelliklere sahip olmalıdır. Hedeflenen ilgili standardın proje önerisinde belirtilmesi ve hedeflerin alışılagelmiş yöntemler ve mevcut ürünlerle karşılaştırmalı olarak verilmesi beklenmektedir. Geliştirme çalışmalarında mühendislik analizleri, benzetim/sayısal modelleme, tasarım en iyileştirilmesi gibi yöntemler kullanılmalı, analiz/benzetim çalışmaları performans (yorulma ve çarpışma) testleri ile doğrulanmalıdır

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

 • Proje Süresi Üst Sınırı: 36 Ay
 • Proje Bütçesi Üst Sınırı: 3.000.000 TL
 • Ortaklı Proje Bütçesi Üst Sınırı: 3.000.000 TL
 • İşbirliği Yapısı: Kısıt yoktur
 • Çağrı Ön Kayıt Son Tarihi:  11 Mayıs 2018

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

Bizi takip etmeye devam edin

Rakamlarla Alkaze
Alkaze Danışmanlık’ın, bugüne kadar Türkiye’deki firmalara Ar-Ge Desteklerinden 200 Milyon TL kazandırdığını biliyor muydunuz ?

Örnek Ar-Ge Projesi