TÜBİTAK’tan -1511- Mobil Cihaz ve Uygulamalarda Güvenlik Sistemleri Çağrısı

Çağrı Konu ve Kapsam:  

Bu çağrı kapsamında “Güvenli uygulama geliştirilmesi ve zafiyet analizi”, “Güncel statik ve dinamik analiz ve tespit yöntemleri”, “Cihazların ve uygulamaların risk farkındalığının arttırılması”, “Hassas verilerin cihazdan çalınmasının veya sızdırılmasının önlenmesi” ve “Uçtan uca güvenli iletişimin sağlanması” başlıkları altında sunulan projeler değerlendirilecektir. Her bir başlık altında yer alan alt konulara bağımsız projeler ile başvuru yapılabilir. Sunulacak projeler kapsamında hedeflenen çıktılar ve teknik özellikler aşağıda ayrıntılandırılmıştır.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:

Güvenli uygulama geliştirilmesi ve zafiyet analizi:

 • Güvenli mobil yazılım geliştirme süreçlerini destekleyen ve ortaya çıkan yazılımları bu açıdan analiz eden sistemlerin geliştirilmesi,
 • Hem uygulamanın kendisine hem de içerdiği açık kaynaklı kütüphanelere ait kod analizi yapılmasını sağlayan sistemlerin geliştirilmesi,
 • İşletim sistemi ve çalışma ortamları zafiyetlerinin tespit eden sistemlerin geliştirilmesi

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

Güncel statik ve dinamik analiz ve tespit yöntemleri kullanılarak:

 • Zararlı uygulamaların tespit edilmesi,
 • Uygulama anomalilerinin tespit edilmesi,
 • Sıfır gün (zero-day) saldırılarının tespit edilmesi,
 • Veri sızıntısı tespit edilmesi,
 • Mobil botnet trafiğinin tespit edilmesi,
 • Zararlı uygulamaların sınıflandırılması.

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

Cihazların ve uygulamaların risk farkındalığının arttırılması:

 • Uygulamalara dinamik olarak çalıştıkları ortamın risk seviyesini algılama ve hassas işlemleri engelleme özelliğinin kazandırılması.
 • Uygulama davranışı ve profillerine bağlı olarak erişim veya hareket (transaction) kısıtlanması,
 • Uygulamanın tanımı ile davranışının uygunluk analizini yapan ve kullanıcılara yön gösteren sistemlerin geliştirilmesi.

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

Hassas verilerin cihazdan çalınmasının veya sızdırılmasının önlenmesi:

 • Hassas verilerin çalınması veya sızdırılmasına karşın cihazların güvenli ve güvenilir bir şekilde takip edilmesi,
 • Sistem üzerindeki bilginin geri dönüşü olmayacak şekilde uzaktan silinmesi için düzenekler geliştirilmesi,
 • Konum mahremiyetini sağlayacak sistemlerin geliştirilmesi,
 • Güvenli ve güvenilir sistem günlüğü yönetim uygulamalarının geliştirilmesi.

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

Uçtan uca güvenli iletişimin sağlanması:

 • Kriptografik algoritma ve protokollerin geliştirilmesi,
 • Mobil uygulamaların sanallaştırılmasına yönelik platformların geliştirilmesi,
 • Başvurulan sektör yönetmelikleri ile uyumlu yeni nesil donanımsal veya yazılımsal kimlik doğrulama sistemlerinin geliştirilmesi.

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

 • Proje Süresi Üst Sınırı: 24 Ay
 • Proje Bütçesi Üst Sınırı: 3.000.000 TL
 • Ortaklı Proje Bütçesi Üst Sınırı: 5.000.000 TL
 • İşbirliği Yapısı: Proje bütçesi 2.000.000 TL üzerinde olan başvurularda üniversitelerden ve/veya araştırma merkezlerinden teknik danışmanlık hizmeti alınması gerekmektedir.
 • Çağrı Ön Kayıt Son Tarihi:  11 Mayıs 2018

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

Bizi takip etmeye devam edin

Rakamlarla Alkaze
Alkaze’nin danışmanlığında bugüne kadar 850 Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi