Ekonomi Bakanlığı Bilişim Sektörü Destekleri

Ekonomi Bakanlığı Bilişim Sektörü Destekleri

Türkiye’de yerleşik olup yazılım, internet, bilgisayar oyunu veya mikroçip alanında bilişim sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin belirli bir kısmı teşvik kapsamındadır. Bu teşvikler hibe niteliğinde olup geri ödemesi yoktur. (*)

Bilişim sektörüne verilen Devlet desteklerini aşağıdaki ana başlıklarda incelemek mümkündür;

 

 • BELGELENDİRME DESTEĞİ

Sağlık Turizmi, Bilişim, Eğitim ve Film Sektörü Şirketleri tarafından alınan ve aşağıdaki listede yer alan Belge ve Sertifikaların alınması için yapılan giderler ile Ön Tanı Merkezi veya Ofis açılışına/işletilmesine yönelik alınması gereken belgelere ilişkin giderler desteklenmektedir.

 

DESTEK DETAY TABLOSU
Harcama Kalemi Destek Oranı Destek Üst Limiti Açıklama
– Müracaat ve Doküman İnceleme Giderleri

– Belgelendirme Tetkik Giderleri

– Belge Kullanım Ücretleri

– Zorunlu Kayıt Ücretleri

– Danışmanlık Giderleri

– Eğitim Giderleri

– Gözetim Giderleri

– Yenileme Giderleri

– Test / Analiz Giderleri

%50 50.000 (USD) Her Bir Belge İçin
* Danışmanlık ve Eğitim Giderleri 15.000 USD’ ye kadar desteklenir.

 

Bilişim Sektörü Desteklenen Belgeler

 

 • ALLIED QUALITY ASSURANCE PUBLICATIONS (AQAP)
 • CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATION (CMMI)
 • ISO/IEC 27000 SERİLERİ
 • ISO/IEC 20000
 • ISO/IEC 9126
 • IEEE 1471
 • PROJECTS IN CONTROLLED ENVIRONMENTS 2 (PRINCE2)
 • ISO/IEC 15408 –Common Criteria
 • ISO 9241-151
 • ISO/IEC 19790 & ISO/IEC 24759
 • ISO/IEC 15504
 • ISO/IEC 25051
 • AS9100

 

 

 • BİLGİSAYAR OYUNU-MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME DESTEĞİ

Bilişim Sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yabancı tüketicilere sunulmak üzere hazırladıkları/uyumlaştırdıkları, mobil uygulama ve bilgisayar oyunları için yazılım lisans kiralama giderleri ve istihdam ettikleri personelin aylık brüt ücretlerine yönelik harcamaları belirli oran ve tutarlarda desteklenmektedir.

 

DESTEK DETAY TABLOSU
Harcama Kalemi Destek Oranı Destek Üst Limiti Açıklama
– Yazılım Lisans Kiralama %50 50.000 (USD) Yıllık
– Personel Aylık Brüt Maaşları ( Her Bir Personel ve En Fazla 2 Personel İçin ) %50 25.000 (USD) Yıllık

 

 

 • BİLGİSAYAR OYUNU-MOBİL UYGULAMA KOMİSYON DESTEĞİ

Bilişim Sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin geliştirdikleri mobil uygulamalar veya bilgisayar oyunlarının yurtdışına satışı amacıyla uygulama ve oyun platformları tarafından tahsil edilen komisyon bedelleri belirli oran ve tutarlarda desteklenmektedir.

Adına başvuru yapılacak şirketin, desteklerden yararlanabilmesi için ilgili oyunu ya da uygulamayı kendi adına pazarlaması ve uygulama/oyun platformunda hesabı bulunması gerekmektedir.

 

DESTEK DETAY TABLOSU
Harcama Kalemi Destek Oranı Destek Üst Limiti Açıklama
– Komisyon Bedeli (Oyun/Uygulama Platformları Tarafından Tahsil Edilen) %50 100.000 (USD) Uygulama/Oyun Başına

 

 

 • BİLGİSAYAR OYUNU-MOBİL UYGULAMA PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

Bilişim Sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin geliştirdikleri bilgisayar oyunları ya da mobil uygulamaları yurtdışında pazarlama konusunda “Destek Detay Tablosu”nda belirtilen harcama kalemleri belirli oran ve tutarlarda desteklenmektedir.

 

DESTEK DETAY TABLOSU
Harcama Kalemi Destek Oranı Destek Üst Limiti Açıklama
– Yerleştirme Giderleri ( Tercüme, Hedef Pazar Uyumlaştırması v.b. )

– DVD Hazırlama ve Çoğaltma Giderleri

– Barındırma ( Hosting ) Giderleri

– Reklam Giderleri ( Görsel ve Yazılı Medya, İnternet Reklamları )

– İnternet Sitesi Hazırlamaya Yönelik Giderler ( Oyunun/Uygulamanın tanıtımı ve/veya online oynanması için oluşturulan internet sitesi, tasarım, kodlama ve içeriklendirme )

%50 20.000 (USD) Her Bir Uygulama/Oyun İçin
* İnternet, TV, Radyo ve Havayolu Şirketi yayınları gibi kitle iletişim araçları yoluyla ve yalnızca yabancı dillerde yapılacak tanıtım harcamaları desteklenmektedir.

* Yabancı dillerde yapılmasının yanında Türkçe olarak yapılan ve/veya yurtiçine yönelik yapılan tanıtım harcamaları destek kapsamında kabul edilmez.

 

 

 • DANIŞMANLIK DESTEĞİ

Sağlık Turizmi, Bilişim, Eğitim ve Film Sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazanabilmeleri için Yurtdışı Pazar Yapısı, Pazara Giriş ve Pazarlama Stratejisi konularında alacakları danışmanlık hizmetlerine dair giderler belirli oran ve tutarlarda desteklenmektedir.

 

DESTEK DETAY TABLOSU
Harcama Kalemi Destek Oranı Destek Üst Limiti Açıklama
– Danışmanlık Hizmet Giderleri

* Yurtdışı Pazar Yapısı

* Pazara Giriş

* Stratejik Pazarlama

%50 200.000 (USD) YILLIK
* Bakanlık Ön onayı alınmadan yapılan hiçbir harcama belgesi desteklenmemektedir.

 

 • MARKA YURTDIŞI TESCİL VE KORUNMA DESTEĞİ

Sağlık Turizmi, Bilişim, Eğitim, Film ve Yönetim Danışmanlığı sektörlerinde yer alan şirketlerin yurtiçi tescili gerçekleştirilmiş markaları ile ilgili yurtdışında gerçekleştirecekleri ve destek kapsamında değerlendirilen giderleri, belirli tutar ve oranlarda desteklenmektedir.

 

DESTEK DETAY TABLOSU
Harcama Kalemi Destek Oranı Destek Üst Limiti Açıklama
Yurtdışına Yönelik Gerçekleştirilen;

– Marka/Patent Bürosu Hizmet Giderleri

– Danışmanlık Giderleri

– İlgili Ülkedeki Marka Araştırma ve İnceleme Giderleri vb. Tüm Zorunlu Giderler

– Marka Korunması İçin Hukuki Danışmanlık Giderleri

%50 50.000 (USD) Her Bir Yıl İçin
Tescil Yenileme Giderleri destek kapsamında değerlendirilmez.

 

 

 • BİREYSEL FUAR KATILIM DESTEĞİ

Bilişim, Eğitim, Film, Yönetim Danışmanlığı, Yayıncılık ve Lojistik Sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin Bakanlıkça belirlenen listede yer alan fuar, kongre, konferans, seminer, festival, film marketleri gibi etkinliklere gerçekleştirecekleri bireysel katılımları belirli tutar ve oranlarda desteklenmektedir.

 

DESTEK DETAY TABLOSU
Harcama Kalemi Destek Oranı Destek Üst Limiti Açıklama
– Katılımcı Şirketin En Fazla 2 (iki) Temsilcisinin;

* Ekonomi Sınıfı Gidiş-Dönüş Ulaşım Giderleri

* Fuara Katılım Giderleri

 

%50 15.000 (USD) Her Bir Etkinlik İçin
* Bu destek kapsamındaki Katılım Harcamaları ve ulaşım harcamalarının desteklenebilmesi için, ilgili organizasyona katılımın Stant ile sağlanması gerekmektedir.

 

 

 • RAPOR VE YURTDIŞI ŞİRKET ALIMINA YÖNELİK DANIŞMANLIK DESTEĞİ

Sağlık Turizmi, Bilişim, Eğitim ve Film Sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin yurtdışında yerleşik yabancı bir şirketi satın almalarına yönelik gerçekleştirecekleri destek kapsamında yer alan giderleri belirli oran ve tutarlarda desteklenmektedir.

 

DESTEK DETAY TABLOSU
Harcama Kalemi Destek Oranı Destek Üst Limiti Açıklama
– Pazar Araştırması Giderleri,

 

– Ülke, Sektör, Uluslararası Mevzuat, Veri Madenciliği/Veri İzleme/Değerlendirme Faaliyetlerine İlişkin Giderler

 

– Yabancı Marka veya Şirket Odaklı Raporlara İlişkin Giderler ( Mali ve Hukuki Raporlar Dahil )

 

– Yabancı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Giderleri ( Mali ve Hukuki Danışmanlık Dahil )

%60 200.000 (USD) Her Bir Yıl İçin
* Bu destek kapsamında satın alınacak raporlar, yayımlandığı tarihten itibaren en fazla 2 (iki) yıllık olmalıdır.

* İlgili giderlerin destek kapsamına alınabilmesi için harcamalar öncesinde Başvuru yapılarak ÖN ONAY alınması gerekmektedir.

* Ön Onayın verildiği tarihten sonraki giderler destek kapsamında değerlendirilebilir.

 

 

 • YURTDIŞI BİRİM DESTEĞİ

 

Bilişim şirketlerinin veya işbirliği kuruluşlarının doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin kira giderleri 4 (dört) yıl süresince karşılanır.

 

Bilişim şirketleri; her bir birim başına %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları tutarında,

 

İşbirliği kuruluşları; her birim başına %70 oranında ve yıllık 300.000 ABD Doları tutarında

 

Teknokentler; her bir bilişim merkezinin veya irtibat ofisinin kira gideri %80 oranında, her bir birimde çalışan en fazla 2 personelin yıllık brüt ücretleri %50 oranında karşılanır. Kira ve personel gideri bir birim için toplamda yıllık en fazla 600.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

 • En fazla 10 birim için destek alınabilir.
 • Bu Tebliğ’in yayımlandığı tarihten önce açılmış olan bir birim de bu madde kapsamında destekten yararlanabilir.
 • Yurt dışında kurulmuş yerli‐yabancı ortaklığı tarafından açılan birimlerde destek tutarları söz konusu ortaklıktaki hisse nispetinde ödenir.
 • Türkiye’deki yararlanıcı doğrudan veya yurt dışında kuracağı şirket aracılığıyla, yurt dışında birim açabilir. Bu durumda yurt dışındaki şirket ile Türkiye’deki yararlanıcı arasında organik bağın olması gerekir.

 

Organik Bağ; Yararlanıcının tüzel kişilik olarak yurt dışındaki şirkete ortak olması veya Yararlanıcının tüm ortaklarının yurt dışındaki şirkete ortak olması veya Yararlanıcının en az %51’ine sahip ortak veya ortaklarının yurt dışında açılan şirkete ortak olması ile sağlanır.

Birimin açıldığı ülkenin ulusal mevzuatı bu hükmü imkânsız hale getiriyorsa bu şart aranmaz.

 

 • Yurt dışındaki şirketin, Türkiye’deki yararlanıcının kuruluş tarihinden sonra açılması gerekir. Ancak, daha önce organik bağın olmadığı yurt dışındaki şirkete ortak olunması veya yurt dışındaki şirketin hisselerinin tamamının ya da bir bölümünün Türkiye’deki yararlanıcının kuruluş tarihinden sonra satın alınması halinde, yurt dışındaki şirketin, yararlanıcıdan sonra kurulmuş olması şartı aranmaz.
 • Destek başvurusuna ilişkin inceleme sonuçlanmadan önce ilgili birimin kapatılması veya organik bağın sona ermesi durumunda destek ödemesi yapılmaz.
 • Faaliyetine son verilen birim; kapandığı ya da organik bağın sona erdiği tarihten itibaren 1 ay içinde yararlanıcı tarafından, o ülkedeki Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği ’ne bildirilir. Söz konusu birim, kapandığı ya da organik bağın sona erdiği tarihten önceki dönem için destekten yararlanır.
 • Birimi kiralayan ile kiraya veren arasında ortaklık ilişkisinin bulunmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gereklidir.
 • Kira ödemeleri bankacılık yoluyla (EFT, swift, havale, çek veya şirket kredi kartı) yapılmalıdır.
 • Ödeme belgesinde kira ödemesinin hangi aya ait olduğu belirtilmelidir. Bu hususun belirtilmemesi durumunda, kiraya verenden fatura veya konuya ilişkin ödemelerin hangi aya ait olduğuna dair yazı alınması gerekir.
 • Destek kapsamındaki birimin adres değişikliği olursa; eski birimin kapatılmasını müteakip en geç 1 ay içinde yeni birime taşınıldığı Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği ‘ne bildirilmeli ve yeni kira sözleşmesi onaylatılmalıdır. Bildirim ve onay 1 ay içinde gerçekleştirilmez ise eski birim kapatılmış ve 1 birim hakkı kullanılmış sayılır.
 • Başvuru sahibi, kira sözleşmesini, ödeme belgelerini ve yurt dışında şirket kurmuş ise yurt dışı şirkete ilişkin belgeleri, bir dilekçe ekinde, harcamanın yapıldığı ülkede bulunan Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği ‘ne onaylatır. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği uygun gördüğü belgelerin üzerine “Süresinde başvurulmuş olup 2012/4 sayılı Tebliğ çerçevesinde aslına uygunluğu görülerek onaylanmıştır.” şerhini düşüp, imza ve tarih atarak belgeleri başvuru sahibine teslim eder.
 • Düzenlenme tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği ‘ne ibraz edilmeyen ödeme belgeleri destek kapsamına alınmaz.
 • Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği, harcama belgelerinde yer alan tutarların rayiç bedellere uygun olup olmadığını denetler.
 • Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği, yararlanıcının yurt dışı birimini ilk destek başvurusunda ve desteğin verilmesi halinde destek süresince her yıl en az bir kez yerinde inceler.

 

 • YURT DIŞI TANITIM DESTEĞİ;

Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan tanıtımlara ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri; bilişim şirketleri için %50 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları için ise %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 500.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

Bu teşvik kapsamında aşağıda belirtilen giderler desteklenir.

 1. a) Fuar, kongre ve konferans ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan sponsorlukların giderleri,
 2. b) Tercümanlık giderleri (sadece yapılan görüşme ve tanıtım faaliyeti kapsamında iletişim sağlanmasına yönelik çeviri giderleri),
 3. c) Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşme organizasyon giderleri (yer kirası, ilgili teknik araç ve gereçlerin kira giderleri, yemek ve ikram giderleri, vb.)

ç) Görsel, yazılı ve işitsel tanıtım giderleri,

 1. d) Halkla ilişkiler hizmeti giderleri,
 2. e) Fuar, kongre ve konferanslara katılım maliyeti,
 3. f) Katalog, broşür ve tanıtım malzeme giderleri,
 4. g) Danışmanlık giderleri.

Halkla ilişkiler hizmeti giderlerinin kapsamına organizasyonun zaman, mekân ve etkinlikler açısından araştırma, koordinasyon ve planlamasına yönelik hizmet giderleri, eşleştirme hizmet giderleri ve reklam kampanyalarına yönelik hizmet giderleri girmektedir.

Yurt dışında gerçekleştirilen görsel, işitsel ve yazılı tanıtım faaliyetlerinin kapsamına radyo, televizyon, gazete, dergi, reklam panoları ve internet sitelerinde yapılan reklamlar ile benzeri tanıtımlar girmektedir.

Danışmanlık hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin

Rakamlarla Alkaze
Alkaze Danışmanlık’ın, bugüne kadar Türkiye’deki firmalara Ar-Ge Desteklerinden 200 Milyon TL kazandırdığını biliyor muydunuz ?

Örnek Ar-Ge Projesi