Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 T.C. Sanayi Bakanlığı Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ)

Santez Programı: Yürütücü kuruluşun üniversite olması şartıyla üniversite – sanayi ortak projelerini desteklemek için açılmış destek programıdır.

Proje Formatı: Üniversite/ Araştırma Enstitüsü ve Firmanın Ortak Projesi

Destek Üst Limiti: Üst Limit Yok

Destek Oranı ve Şekli: Desteklenmesine karar verilen SAN-TEZ projelerine Bakanlık tarafından uygulanan destek oranları

-    Yüksek teknolojili üretim yapan mikro işletmelere verilen Bakanlık desteği % 10 arttırılmıştır ve % 85’i Bakanlık tarafından karşılanmaktadır. Toplam proje bedelinin % 15 mikro işletme tarafından karşılanması gerekmektedir.
-    Firma küçük işletme ise % 80'i Bakanlık tarafından, toplam proje bedelinin % 20’si firma tarafından karşılanmaktadır.
-    Firma orta büyüklükteki işletme ise % 75'i Bakanlık tarafından, toplam proje bedelinin % 25’i firma tarafından karşılanmaktadır.
-    Firma büyük işletme ise % 65'i Bakanlık tarafından, toplam proje bedelinin % 35’i firma tarafından karşılanmaktadır.

Azami Proje Süresi: 36 Ay (Destekleme süresi proje bazında en fazla 36 ay olup projenin gereksinimlerine uygun olarak 6 ay ek süre verilebilir.)

San-Tez Programından Kimler Yararlanabilir?
Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, ülkemizde yerleşik işletmeler ve üniversitelerin işbirliği ile hazırlanacak projeler bu programdan yaralanabilir.

San-Tez Programının Hedefleri Nelerdir?

 • Üniversite-sanayi-kamu işbirliğini kurumsallaştırmak,
 • Katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemleri geliştirilmesi desteklenerek ülkemizin dünya pazarında rekabet gücünün yükseltilmesine yardımcı olmak, 
 • KOBİ’lerin teknoloji ve AR-GE kültürü edinmelerini sağlamak, 
 • Özellikle, sanayimizin %98’ini oluşturan ve halen geleneksel üretim yöntemi ile çalışmaya devam eden KOBİ’lerimizi teknolojik ürün ve üretim yöntemlerini kullanmaya cesaretlendirmek, 
 • Bu işletmelerin kendi öz varlıklarıyla gerçekleştiremeyecekleri AR-GE, teknoloji ve innovasyona yönelik çalışmaların hem üniversite hem de devlet desteği ile gerçekleştirilmesini sağlamak, 
 • Üniversitede yapılan akademik bilginin ticarileşmesini sağlamak,
 • Akademisyenler ve üniversite mezunu gençler arasında şirketleşme kültürünü yaygınlaştırarak yenilikçi yeni şirketler doğmasını sağlamak, 
 • Üniversitelerde doktora veya yüksek lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin tez konularının KOBİ’ler tarafından talep edilen, imalat sanayine yönelik yeni teknolojilere dayalı ürün, üretim yöntemi ve AR-GE tabanlı ihtiyaçlara yönelik olarak belirlenmesini sağlamak, 
 • Bu projelerde daha fazla sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisinin desteklenmesini sağlayarak nitelikli eleman sayısının artırılmasına yardımcı olmak, 
 • Bu projelerde çalışan tez öğrencilerinin ileride bu firmalarda AR-GE personeli olarak istihdam edilmesinin önünü açmaktır

Proje Kapsamında Desteklen Giderler

 • Makine Donanım Giderleri; Proje için alınması veya yaptırılması zorunlu olan her türlü kalıcı cihaz/donanım/kalıp/yazılım lisans bedeli/malzeme satın alma giderleri,
 • Sarf Malzemesi Alım Giderleri; Proje süresince kullanıldıktan sonra elden çıkacağı varsayılan deney gereçleri ve malzemeleri, küçük yedek parça, el aletleri ve deney hayvanları vb.,
 • Personel Giderleri; Proje Yürütücüsü, Tez Öğrencisi, Yardımcı Araştırmacı, Yardımcı Personel
 • Seyahat Giderleri; Projede belirtilen miktarı aşmamak kaydı ile veri toplama, yerinde inceleme, arazi çalışması, fuar, konferans vb. gibi projeyle doğrudan ilgili seyahat giderleri ile proje personeline verilecek harcırah ve buna ilişkin diğer giderler,
 • Hizmet Alımı; Projeyle ilgili danışmanlık, yayın, standart, nakliye, makine-donanım bakım ve onarım, yaptırılacak her türlü bilgisayar yazılımı vb. gibi belli bir ücret karşılığında yaptırılacak olan ve ayrıntılı olarak tanımlanmış, fatura ile belgelendirilebilecek işler. 

Diğer Sanayi - Üniversite işbirliği programları için lütfen tıklayınız.

Alkaze Yenilikçi Mühendislik olarak biz, “Hibe Projeler ve Devlet Destekleri Danışmanlığı” alanında Türkiye’nin en büyük ve başarılı danışmanlık firmasıyız.  2007’den bu yana 350’i aşkın hibe proje gerçekleştirdik.TÜBİTAK, AR-GE Merkezi, KOSGEB, Kalkınma Ajansı, DTM İhracat Destekleri, Turquality  Projelerinde , müşterilerimize danışmanlık veriyor ve onların hibe desteklerden faydalanmalarını sağlıyoruz. Danışmanlığımız A’dan Z’ye projenin başından sonuna kadar müşterimizle beraber yürüme biçimindedir:
 

- Projenizi olgunlaştırır, proje yazımını gerçekleştirir ve ilgili kuruma sunarız.
 - Projenin onay sürecinde , kurul ve hakem ziyaretlerinde yol gösterir ve kabul olasılığını artırırız.
 - Kabülden sonra, proje bitene kadar bütün ara raporları, şartname vb. raporlamaları hazırlarız.
 - Yeni proje fırsatları çıkar çıkmaz sizi bilgilendirir ve projelerinizi beraber kurgularız.
 

Projelerinizi birlikte kurgulamak ve başarı ile hayatta geçirmek için bizimle hemen iletişime geçiniz.