Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 KOBİ Tanımı Değişti: 40 Milyon TL’ye kadar cirosu olan firmalar KOBİ sayılıyor.

       

Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile KOBİ tanımı, nitelikleri ve sınıflandırılması şirketlere büyük ölçüde katkı sağlayacak şekilde yönetmelikte değiştirildi.

   

Daha önce bir işletmenin KOBİ(Küçük ve orta büyüklükte işletme)  olarak tanımlana bilmesi için; yıllık 250 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosu 25 milyon TL’yi aşmaması gerekiyordu. Yapılan yeni değişikliklerle birlikte 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler KOBİ olarak kabul edilecek. Üst sınır 25 Milyon TL’den 40 Milyon TL’ye arttırıldı.

 

Bu değişiklik sayesinde ciro’su 25 ile 40 Milyon TL arasında olan firmalar da artık;

• TÜBİTAK’ın, KOBİ’lere sunmuş olduğu birçok avantajı içeren “1507 KOBİ AR-GE Projesinden” faydalanabilecekler ve şirketlerine AR-GE projesi ile % 75 hibe sağlayabilecekler. AR-GE fikrinizi projelendirip, TÜBİTAK’a sunmak için Alkaze’nin danışmanlığına başvurabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için lütfen tıklayınız.
• Daha önce yıllık ciroları 25 Milyon TL’yi aştığından dolayı TÜBİTAK 1501 programına proje sunup %50 hibeden faydalanmaya hak kazanan firmalar yeniden TÜBİTAK 1507 hibe proje programına AR-GE projesi sunup %75 hibe destek almaya hak kazanabilecekler.
Ayrıca ciro’su yine 40 Milyon TL’ye kadar olan firmalar KOSGEB’e üye olup, kurumun sağlamış olduğu birçok hibe destekten faydalanabileceklerdir.
• Birçok Kalkınma Ajansı, sadece KOBİ olan firmaların proje başvurusunu kabul ediyor. Dolayısıyla artık cirosu 40 Milyon TL’ye kadar olan firmalar da Kalkınma Ajanslarına başvurup makine alımlarına dönük hibelerden faydalanabilecek. İlinizde açık olan Kalkınma Ajansı proje çağrılarını öğrenmek ve proje danışmanlık hizmetlerimizden faydalanmak için bizi arayabilirsiniz.

           

Bugüne kadar 350’yi aşkın hibe projeyi başarı ile gerçekleştirmiş olan Alkaze danışmanlık olarak, sürekli yeni ürün geliştirmeyi planladığınız AR-GE projelerinizi birlikte kurgulamak ve TÜBİTAK kurumunun kriterlerine uygun şekilde hazırlayarak sunma konusunda ki TÜBİTAK danışmanlık hizmetlerimiz için bizimle hemen iletişime geçiniz.


Kamu yatırım şirketleri, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve bir işletmedeki toplam yatırımları, 8 milyon Türk Lirasını aşmamak şartıyla kendi fonlarını borsaya kote edilmemiş işletmelere yatıran ve düzenli olarak risk sermayesi yatırımlarında bulunan gerçek kişiler veya kişi grupları, belirtilen % 25 oranını aşsa bile bağlı işletme ilişkisine bakılmaksızın bağımsız işletme sayılacak.

   

Dolayısıyla, eğer risk sermayesi fonu size ortaksa hala KOBİ kalma şansınız ve TÜBİTAK’ın 1507 programından faydalanma şansınız var demektir. Mevzuat danışmanlığı ve TÜBİTAK danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Yönetmelikte, 'İşletme' tanımı değiştirildi; 'Yasal statüsü ne olursa olsun, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup bir ekonomik faaliyette bulunan birimler veya girişimler' olarak değiştirildi.
Yönetmelikteki değişikliğe göre, KOBİ'ler Sınıflandırılmasında da aşağıdaki şekilde değişikliğe gidildi.
Mikro İşletme: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyon lirayı aşmayan işletmeler.
Küçük İşletme: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 8 milyon lirayı aşmayan işletmeler.
Orta Büyüklükteki İşletme: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon lirayı aşmayan işletmeler.'
Ayrıca yönetmelikteki 'Yakın Piyasa' tanımı yürürlükten kaldırıldı.

  

-ORTAK İŞLETME-
Bir işletmenin tek başına veya bağlı işletmeleriyle birlikte hâkim etki yaratmayacak şekilde, başka bir işletmenin oy hakları veya sermayesinin % 25 ve fazlasına ve % 50'si ve daha azına sahip olması, yahut kendisinin oy hakları veya sermayesinin % 25 ve fazlasına ve % 50'si ve daha azına başka bir işletmenin hâkim etki yaratmayacak şekilde sahip olması durumunda bunlar ortak işletme sayılacak. Sermaye ve oy hakları payından yüksek olan esas alınacak.

Belirlenen % 25 oranı; "Üniversiteler, üniversitelerin kurduğu vakıflar ve kar amacı gütmeyen araştırma merkezleri, Bölgesel kalkınma fonları da dahil kurumsal yatırımcılar, Yıllık bütçesi 25 milyon Türk Lirasından az olan veya nüfusu 5 binden az olan yerlerdeki belde belediyeleri dahil belediyeler ve köy tüzel kişilikleri" tarafından aşılsa bile bu işletme bağlı işletme ilişkilerine sahip olmaması şartıyla bağımsız işletme sayılacak.


Alkaze Yenilikçi Mühendislik olarak biz, “Hibe Projeler ve Devlet Destekleri Danışmanlığı” alanında Türkiye’nin en büyük ve başarılı danışmanlık firmasıyız.  2007’den bu yana 350’i aşkın hibe proje gerçekleştirdik.TÜBİTAK, AR-GE Merkezi, KOSGEB, Kalkınma Ajansı, DTM İhracat Destekleri, Turquality  Projelerinde , müşterilerimize danışmanlık veriyor ve onların hibe desteklerden faydalanmalarını sağlıyoruz. Danışmanlığımız A’dan Z’ye projenin başından sonuna kadar müşterimizle beraber yürüme biçimindedir:

- Projenizi olgunlaştırır, proje yazımını gerçekleştirir ve ilgili kuruma sunarız.
- Projenin onay sürecinde , kurul ve hakem ziyaretlerinde yol gösterir ve kabul olasılığını artırırız.
- Kabülden sonra, proje bitene kadar bütün ara raporları, şartname vb. raporlamaları hazırlarız.
- Yeni proje fırsatları çıkar çıkmaz sizi bilgilendirir ve projelerinizi beraber kurgularız.

Projelerinizi birlikte kurgulamak ve başarı ile hayatta geçirmek için bizimle hemen iletişime geçiniz.