Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 2011 Yılı Ar-Ge Faaliyetleri Anketi Sonuçları Açıklandı. Ar-Ge Destekleri Artacak! 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2011’de gerçekleştirilen AR-GE faaliyetleri araştırması sonuçlarına göre Türkiye’de 2011 yılında yapılan AR-GE harcamaları bir önceki yıla göre % 20,4 artarak 11,2 milyar TL ulaştı.2004-2011 yılları arasında hibe destek miktarında ki artış 3,4 katta ulaşmıştır. Bu yıllar arasında toplam 2.085 Milyon TL hibe verilmiştir. AR-GE harcamalarının, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’ya(GSYİH) oranı 2010 yılında %0.84’ten, 2011 yılında %0,86 çıktı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, Türkiye’nin AR-GE’ye ayrılan oran artışında dünya ikincisi olduğunu açıkladı. Altunbaşak, “Çok hızlı ilerliyoruz. Sadece yarışa çok geride başlamışız. 2023 hedefimiz % 3’leri yakalamak diye açıkladı. 2005 yılında AR-GE harcamalarının GSYİH’ye oranı %0,59 iken bugün % 0,86 çıkmıştır. TÜBİTAK tarafından sadece sanayi ve yazılım kuruluşlarına dağıtılmış olan oranın bu olduğu düşünülürse ve bu oranın %3 çıkabilmesi için hem mevcut projelerde ki destek oranı hem de yeni projelere verilecek destek oranında ciddi bir artış olacaktır. Bu desteklerden sizin firmanızın da faydalanması ve destekler hakkında daha fazla bilgi almak için hemen bizimle iletişime geçiniz.


TÜBİTAK’ın, KOBİ’lere sunmuş olduğu birçok avantajı içeren “1507 KOBİ AR-GE" destek programından faydalanabilir ve şirketinize destek üst sınırı 500.000 TL olan % 75 oranında hibe sağlayabilirsiniz. Bugüne kadar 1507 AR-GE projesi yaptıysanız, toplamda 5 proje hakkınız olduğunu unutmayın. Geriye kalan proje haklarınız için harekete geçmeniz için tam zamanı, AR-GE projenizi birlikte hazırlamak ve bu desteklerden yararlanmak için bizimle hemen iletişime geçiniz.
  

TÜBİTAK’ın, Sanayi’lere sunmuş olduğu birçok avantajı içeren "1501 Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı" sayesinde proje üst sınırı olmadan şirketinize %50 ile %60 varan oranlarda hibe sağlayabilirsiniz. Alkaze danışmanlık olarak bugüne kadar 350’yi aşkın hibe projeyi başarı ile gerçekleştirdik. AR-GE projelerinizi birlikte kurgulamak ve TÜBİTAK danışmanlık hizmetimiz sayesinde projenizi kurumunun kriterlerine uygun şekilde hazırlayarak sunma konusunda danışmanlık hizmeti almak için bizimle hemen iletişime geçiniz.

 
Sektörlere göre Gayri Safi Yurt İçi Ar-Ge Harcaması ve Finans Kaynakları
2011 yılında Gayri Safi Yurtiçi AR-GE harcamaları sektörlere göre %45,5’i yükseköğretim, % 43,2’si özel sektör ve % 11,3’ü kamu sektörü tarafından gerçekleştirilmiştir. AR-GE harcamaları, finanse eden sektörler itibarıyla incelendiğinde, 2011 yılında harcamaların % 45,8’i özel sektör, % 29,2’si kamu sektörü, % 20,8’i yükseköğretim sektörü, % 3,4’ü yurt içi diğer kaynaklar ve % 0,7’si yurtdışı kaynaklar tarafından karşılandı.

  

AR-GE Personeli Sayısı
2011 yılında tam zaman eşdeğer(TZE) cinsinden toplam 92.801 AR-Ge personeli ve 72.109 araştırmacı istihdam edildi. Bir önceki yıla göre TZE cinsinden AR-GE personeli sayısındaki artış % 13,5’tir. Sektörler itibarı ile dağılıma bakıldığında, TZE cinsinden toplam AR-GE personelinin 2011 yılında % 48,9’u özel sektörde, % 38,4’ü yükseköğretim sektöründe ve % 12,7’si kamu sektöründe bulunmaktadır. 2011 yılında istihdam edilen 10.000 kişiye düşen TZE AR-GE personeli sayısı 38, araştırmacı sayısı 30 kişidir.

  

AR-GE Harcamaları ve AR-GE Personelinin Bölgesel Dağılımı 

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1.Düzeye göre 2011 yılında AR-GE harcamalarının en yüksek olduğu bölge % 28,2 ile Batı Anadolu Bölgesi iken, bunu % 20,8 ile Doğu Marmara ve % 19,2 ile İstanbul bölgesi takip etmektedir. AR-GE personel sayısına göre ise % 23,7 ile Batı Anadolu Bölgesi ilk sırada yer almaktadır. Bu bölgeyi % 21,7 ile İstanbul ve % 15,1 ile Doğu Marmara Bölgeleri izlemektedir.

  

Alkaze Danışmanlık firmasının ana faaliyet alanını başta TÜBİTAK destekleri olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından verilen hibe ve teşviklerden müşterilerinin yararlanmasını sağlamaktır. Bu kapsamda başvurulan kaynak için gerekli olan tüm dosya hazırlığı, raporlama ve sunum faaliyetleri ile başvuru yürütme işlemleri Alkaze uzmanları tarafından verilmektedir.
  

AR-GE projelerinde başvurunun kabulü kadar kabul sonrası yürütme ve izleme faaliyetleri de önem taşımaktadır. Özellikle TÜBİTAK-TEYDEB’ in vermiş olduğu desteklerde aylık ve/veya dönemler bazında hazırlanan raporlar alınacak olan desteklerin miktarını ve projenin verimliliğini ciddi oranda etkilemektedir. Alkaze danışmanlık olarak, AR-GE projelerinizi birlikte kurgulamak ve başarı ile hayatta geçirmek için bizi hemen arayınız.

 

Aşağıda yer alan konulardan herhangi birini yapıyorsanız veya yapmayı planlıyorsanız, sizin de firmanız bu desteklerden yararlanabilir. Bu konular hakkında ve bunların nasıl AR-GE projesine dönüştürüleceği hakkında danışmanlık almak için bizi hemen arayınız.

- Yurtdışında var olan ama Türkiye’de üretilmeyen yeni ürün geliştirmek
- Mevcut ürününüzün veya üretiminizin kalitesini arttıracak simülasyon ile geliştirilmiş bir makine yatırımı planlıyorsanız
- Mevcut üretiminizde maliyet düşürme çalışmaları yapmayı planlıyorsanız
- Otomasyon projeleri gibi üretim sürecinizi hızlandıracak ve geliştirecek bir projeniz varsa
- Şu anda piyasada olmayan bir yazılım geliştirmek istiyorsanız.