Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 Hematoloji Tanı Kitleri ve Referans Materyalleri Hibe Programı
 
Hematoloji tanı kitleri ve referans materyalleri konusunda ülkemizin ihtiyaçları ve özel sektördeki kuruluşların çalışmalarının teşvik edilmesi için Tübitak tarafından Tübitak 1511 hibe çağrısı açılmıştır. Çağrı kapsamında, kan sayımı, kan hücre tiplendirmeleri, kanama koagülasyon bozukluklarının saptanması, kan gruplarının belirlenmesi, kan hücreleri ve hastalıklarının tanısına yönelik kit, belirteç (markör) ve/veya referans materyallerinin geliştirilmesi kapsamındaki projeler 1.500.000 Milyon TL’ye kadar desteklenecektir. Çağrının içeriğine ve çağrıya ilişkin diğer hususları web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Hematoloji Hibe Çağrıları
1.Çağrı: Hematoloji kitlerinin ve/veya referans materyallerinin geliştirilmesi

Çağrı Konusu ve Kapsamı :
Kan sayımı, kan hücre tiplendirmeleri, kanama koagülasyon bozukluklarının saptanması, kan gruplarının belirlenmesi, kan hücreleri ve hastalıklarının tanısına yönelik kit, belirteç (markör) ve/veya referans materyallerinin geliştirilmesi çağrı kapsamındadır. Bu çağrıda, esasen kitlerin geliştirilmesi beklenmektedir. Kitlerle birlikte gerekiyorsa bu kitlerin kullanılacağı cihazların geliştirilmesi çağrı kapsamında olup, sadece cihaz geliştirilmesine yönelik projeler çağrı kapsamı dışındadır.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
• Kan sayımı, kan hücre tiplendirmeleri, kanama koagülasyon bozukluklarının saptanması, kan gruplarının belirlenmesi, kan hücreleri ve hastalıklarının tanısına yönelik kitlerin
• Bu kitlerde hedef olarak kullanılabilecek belirteçlerin (markör)
• İmmunohematolojik ve flow sitometrik tanı kitlerinin
• Bu kitlerin kullanılması için gerekli olan referans materyallerinin özgüllük(spesifisite), duyarlılık(sensitivite), kesinlik ve doğruluk açısından uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Çağrı Şartları
Çağrı Açılış Tarihi                   : 25 Şubat 2014
Çağrı Kapanış Tarihi              : 16 Haziran2014
Ön kayıt Son Tarih                 : 9 Haziran 2014
Proje süresi üst sınırı           : 24 ay
Proje bütçesi üst sınırı         : 1.500.000 TL
İşbirliği yapısı                          : Kısıt yok
Diğer hususlar                        :
• Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı toplam proje bütçesi için 2.000.000 TL’dir. Ortaklı projelerde, projeyi sunan ortakların çalışma alanlarının birbirini bütünleyici olması kriteri dikkate alınacaktır.
• Üniversitelerden ve/veya araştırma merkezlerinden alınacak teknik danışmanlıklar proje değerlendirmesinde dikkate alınacaktır.


Kimler Yararlanabilir:
Bu programa Türkiye’de yerleşik tüm sermaye (Limited ve A.Ş) şirketleri başvurabilir.

Hibe Destek Oranı: Her dönem için sabit olup; Büyük Ölçekli Kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 hibe şeklinde verilmektedir.

Avantajlar
 - Daha yüksek maaş limitleri uygulanmaktadır. (TÜBİTAK diğer projelerinden 2 maaş daha yüksek verilmektedir.)
 - Kabul edilen projenin %10’u kadar tutar genel gider ödemesi olarak destek kapsamına ilave edilecektir.( Genel gider destek ödemesi sadece 1511 programı kapsamında verilmektedir.)