Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK, ülkemiz için öncelikli alanlar arasında yer alan Gıda ve Tarım Sektöründe  “Tarla Bitkileri Islahı” başlığı altında 5 farklı çağrı yayınlanmıştır.  2.000.000 TL’ye kadar desteklenecek Ar-Ge Hibe çağrılarına ilişkin projelere son başvuru tarihi 8 Ağustos 2014.

Kimler Yararlanabilir: Bu programa Türkiye’de yerleşik tüm sermaye (Limited ve A.Ş) şirketleri başvurabilir.

Hibe Destek Oranı: Her dönem için sabit olup; Büyük Ölçekli Kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 hibe şeklinde verilmektedir.

Avantajlar
 - Daha yüksek maaş limitleri uygulanmaktadır. (TÜBİTAK diğer projelerinden 2 maaş daha yüksek verilmektedir.)
 - Kabul edilen projenin %10’u kadar tutar genel gider ödemesi olarak destek kapsamına ilave edilecektir.( Genel gider destek ödemesi sadece 1511 programı kapsamında verilmektedir.)

Ön kayıt Son Tarih            : 1 Ağustos 2014
Çağrı Kapanış Tarihi        : 8 Ağustos 2014

Tübitak 1511 Çağrı programı kapsamında sizde % 75 varan hibelerden yararlanmak için bizimle iletişime geçiniz.


Tarım Sektörü Hibe Çağrıları
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Çağrı: Nişasta ve Şeker Bitkileri Islahı

Çağrı Konu ve Kapsamı
Patateste, verimli, kaliteli, hastalıklara ve nematoda dayanıklı, su ve azot kullanım etkinliği yüksek hat/çeşit ıslahı ve tohumluk üretim sistemlerinin geliştirilmesi konularındaki projeler çağrı kapsamındadır. Bu hatların/çeşitlerin geliştirilmesinde ve tohumluk üretim sistemlerinin oluşturulmasında sadece klasik ve biyoteknolojik yöntemlerin birlikte kullanıldığı projeler çağrı kapsamında değerlendirilecektir. Şeker pancarında, şeker verimi yüksek, hastalıklara dayanıklı, su ve azot kullanım etkinliği yüksek ebeveyn hatların ve hibrit yerli çeşitlerin geliştirilmesi çağrı kapsamındadır. Ayrıca, bu hatların/çeşitlerin geliştirilmesinde klasik yöntemlerin yanında moleküler yöntemlerin veya ıslah süresini kısaltan araçların kullanıldığı projeler çağrı kapsamında öncelikli olarak değerlendirilecektir.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
• Çağrı kapsamında belirtilen özelliklere sahip yerli hatlar/çeşitler,
• Ayrıca, patateste hastalıktan ari ve ekonomik tohumluk üretim sistemi.

Çağrı Şartları
Çağrı Açılış Tarihi                  :
2 Nisan 2014
Çağrı Kapanış Tarihi             :
8 Ağustos 2014
Ön kayıt Son Tarih                 :
1 Ağustos 2014
Proje süresi üst sınırı           :
36 ay
Proje bütçesi üst sınırı         :
2.000.000 TL
İşbirliği yapısı                          :
Kısıt yok
Diğer hususlar                        :
Firmalar ihtiyaç duyduğu durumlarda, üniversitelerden/kamu araştırma kurumlarından genetik materyal temin edebilecektir.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.Çağrı: Yağ ve Lif Bitkileri Islahı

Çağrı Konu ve Kapsamı:

Bu çağrı, ayçiçeği, kolza, aspir, soya, susam, yer fıstığı ve pamukta yerli hatların/çeşitlerin geliştirilmesi konularını kapsamaktadır. Bu konularda,
• Ayçiçeğinde (yağlık veya çerezlik), yüksek tane ve yağ verimine sahip, Orobanşın ve Mildiyönün yeni ırklarına veya IMI grubu herbisitlere dayanıklı yerli ayçiçeği ebeveyn hat ve/veya hibrit çeşitlerinin geliştirilmesine yönelik projeler,
• Kolzada kışlık, kurağa toleranslı, tohum dökmeyen, yüksek verimli ve kaliteli hat/çeşit geliştirmeye yönelik projeler,
• Aspirde, kurağa ve soğuğa dayanıklı, tohum verimi ve yağ oranı yüksek hat/çeşit geliştirmeye yönelik projeler,
• Soyada erkenci, beyazsineğe ve hastalıklara (kömür çürüklüğü, tomurcuk yanıklığı, vb.) dayanıklı hat/çeşit geliştirmeye yönelik projeler,
• Susamda, verimli, kuraklığa dayanıklı, tohum dökmeyen ve makineli hasada uygun hat/çeşit geliştirmeye yönelik projeler,
• Yer fıstığında, iri taneli, tohum verimi yüksek ve makineli hasada uygun çerezlik hat/çeşit geliştirmeye yönelik projeler,
• Pamukta, lif verimi ve kalitesi, su ve azot kullanım etkinliği yüksek, hastalık ve zararlılara dayanıklı, yüksek sıcaklık stresine toleranslı ve erkenci yerli hat/çeşit geliştirmeye yönelik projeler çağrı kapsamındadır. Bu hatların/çeşitlerin geliştirilmesinde klasik yöntemlerin yanında moleküler yöntemlerin veya ıslah süresini kısaltan araçların kullanıldığı projeler çağrı kapsamında öncelikli olarak değerlendirilecektir.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler
Çağrı kapsamında belirtilen özelliklere sahip yerli hatlar/çeşitler.

Çağrı Şartları
Çağrı Açılış Tarihi                  :
2 Nisan 2014
Çağrı Kapanış Tarihi             :
8 Ağustos 2014
Ön kayıt Son Tarih                 :
1 Ağustos 2014
Proje süresi üst sınırı           :
36 ay
Proje bütçesi üst sınırı         :
2.000.000 TL
İşbirliği yapısı                         :
Kısıt yok
Diğer hususlar                       :
Firmalar ihtiyaç duyduğu durumlarda, üniversitelerden/kamu araştırma kurumlarından genetik materyal temin edebilecektir.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.Çağrı: Yemeklik Tane Baklagiller Islahı

Çağrı Konu ve Kapsamı:

Bu çağrı, fasulye, nohut, mercimek ve bezelye ile ilgili yerli hatların/çeşitlerin geliştirilmesi konularınıkapsamaktadır. Bu konularda,
• Fasulyede, yüksek sıcaklığa toleranslı, hastalıklara dayanıklı, su kullanım etkinliği yüksek, kaliteli ve verimli yerli hatların/çeşitlerin geliştirilmesine yönelik projeler,
• Nohutta, soğuğa ve antraknoza dayanıklı, su kullanım etkinliği yüksek, kaliteli ve verimli, makineli hasada uygun yerli hatların/çeşitlerin geliştirilmesine yönelik projeler,
• Mercimekte, kışa, kuraklığa dayanıklı, tebeşirleşmeye toleranslı, makineli hasada uygun, kaliteli ve verimli yerli hatların/çeşitlerin geliştirilmesine yönelik projeler,
• Bezelyede, kışa, kuraklığa dayanıklı, makineli hasada uygun, endüstriyel işlemeye uygun, kaliteli ve verimli yerli hatların/çeşitlerin geliştirilmesine yönelik projeler çağrı kapsamındadır. Bu hatların/çeşitlerin geliştirilmesinde klasik yöntemlerin yanında moleküler yöntemlerin veya ıslah süresini kısaltan araçların kullanıldığı projeler çağrı kapsamında öncelikli olarak değerlendirilecektir.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
Çağrı kapsamında belirtilen özelliklere sahip yerli hatlar/çeşitler.

Çağrı Şartları
Çağrı Açılış Tarihi                      :
2 Nisan 2014
Çağrı Kapanış Tarihi                 :
8 Ağustos 2014
Ön kayıt Son Tarih                     :
1 Ağustos 2014
Proje süresi üst sınırı               :
36 ay
Proje bütçesi üst sınırı             :
1.500.000 TL
İşbirliği yapısı                              :
Kısıt yok
Diğer hususlar                             :
Firmalar ihtiyaç duyduğu durumlarda, üniversitelerden/kamu araştırma kurumlarından genetik materyal temin edebilecektir.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.Çağrı: Yem Bitkileri Islahı

Çağrı Konu ve Kapsamı:

Bu çağrı, yonca ve çim yerli hatların/çeşitlerin geliştirilmesi konularını kapsamaktadır. Bu iki konu içinde,
• Yoncada, su kullanım etkinliği ve yem değeri yüksek, zararlılara dayanıklı ve verimli yerli hatların/çeşitlerin geliştirilmesine yönelik projeler,
• Çimde ise, kuraklığa, basmaya ve çiğnemeye dayanıklı, su ve azot kullanım etkinliği yüksek, rejenerasyon yeteneği iyi ve karışıma uygun yerli hatların/çeşitlerin geliştirilmesine yönelik projeler çağrı kapsamındadır. Bu hatların/çeşitlerin geliştirilmesinde klasik yöntemlerin yanında moleküler yöntemlerin veya ıslah süresini kısaltan araçların kullanıldığı projeler çağrı kapsamında öncelikli olarak değerlendirilecektir.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler
Çağrı kapsamında belirtilen özelliklere sahip yerli hatlar/çeşitler.

Çağrı Şartları
Çağrı Açılış Tarihi                  :
2 Nisan 2014
Çağrı Kapanış Tarihi             :
8 Ağustos 2014
Ön kayıt Son Tarih                 :
1 Ağustos 2014
Proje süresi üst sınırı           :
36 ay
Proje bütçesi üst sınırı         :
1.500.000 TL
İşbirliği yapısı                          :
Kısıt yok
Diğer hususlar                        :
Firmalar ihtiyaç duyduğu durumlarda, üniversitelerden/kamu araştırma kurumlarından genetik materyal temin edebilecektir.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.Çağrı: Tahıl Islahı

Çağrı Konu ve Kapsamı:

Bu çağrı, buğday ve mısırda yerli hatların/çeşitlerin geliştirilmesi konularını kapsamaktadır. Bu iki konu içinde,
• Ekmeklik ve makarnalık buğdayda kalitenin moleküler destekli tekniklerle arttırılmasına yönelik yerli hatların/çeşitlerin geliştirilmesini kapsayan projeler,
• Mısırda silajlık, özel kullanıma uygun (nişasta, şeker mısır ve cin mısır) kalitesi yüksek, su ve azot kullanım etkinliği yüksek, hastalık ve zararlılara dayanıklı moleküler destekli tekniklerle yerli ebeveyn hatların ve hibrit çeşitlerin geliştirilmesine yönelik projeler çağrı kapsamındadır. Moleküler destekli teknikleri içermeyen projeler çağrı kapsamı dışındadır.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler
Çağrı kapsamında belirtilen özelliklere sahip yerli hatlar/çeşitler.

Çağrı Şartları
Çağrı Açılış Tarihi                  :
2 Nisan 2014
Çağrı Kapanış Tarihi             :
8 Ağustos 2014
Ön kayıt Son Tarih                 :
1 Ağustos 2014
Proje süresi üst sınırı           :
36 ay
Proje bütçesi üst sınırı         :
2.000.000 TL
İşbirliği yapısı                         :
Kısıt yok
Diğer hususlar                       :
Firmalar ihtiyaç duyduğu durumlarda, üniversitelerden/kamu araştırma kurumlarından genetik materyal temin edebilecektir.