Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 Mobil İletişim Teknolojilerinin Geliştirilmesine Yönelik % 75’e Varan Hibe

TÜBİTAK, mobil iletişim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik 1511 programı kapsamında yeni çağrılar açmıştır. Bu çağrılar kapsamında özgün, yeni ve rekabetçi teknolojilerin geliştirilmesi, ileri teknoloji sistemlerinin standardizasyon çalışmalarına katkı sağlanması, ülke ihtiyaçlarının karşılanması,  küresel oyuncuların ortaya çıkması, sektörel gelişimin yeni konularda da sürdürülmesi  amaçlanmaktadır. 4.000.000 TL’ye kadar desteklenecek Ar-Ge Hibe çağrılarına ilişkin proje başvuru süresi ve çağrı içeriklerini aşağıdaki linklerden inceleyebilirsiniz.

Kimler Yararlanabilir: Bu programa Türkiye’de yerleşik tüm sermaye (Limited ve A.Ş) şirketleri başvurabilir.

Hibe Destek Oranı: Her dönem için sabit olup; Büyük Ölçekli Kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 hibe şeklinde verilmektedir.

Avantajlar
 - Daha yüksek maaş limitleri uygulanmaktadır. (TÜBİTAK diğer projelerinden 2 maaş daha yüksek verilmektedir.)
 - Kabul edilen projenin %10’u kadar tutar genel gider ödemesi olarak destek kapsamına ilave edilecektir.( Genel gider destek ödemesi sadece 1511 programı kapsamında verilmektedir.)


Mobil İletişim Hibe Çağrıları

1-Akıllı Mobil Cihaz ve Bileşenlerinin Geliştirilmesi

Çağrı Konusu ve Kapsamı
Ülkemizde geliştirilen mobil terminallerin varlığı bilinmekle birlikte akıllı cihaz olarak tabir edilen farklı uygulama alanlarına sahip terminallerin uluslararası pazara hitap edebilecek düzeyde tasarlanması ve üretimi oldukça sınırlıdır. Bu çalışmalara bakıldığında, geliştirilen akıllı mobil cihazlardaki bileşenlerin çoğunlukla yurtdışından ithal edildiği gözlemlenmektedir. Öte yandan bilgi güvenliğinin kritik olduğu durumlarda mevcut akıllı cihazlar ihtiyaçlara tam olarak yanıt vermemektedir. Çeşitli uygulama alanları için uyarlanabilen ve farklı gizlilik seviyelerini destekleyen akıllı mobil cihazların yurtiçinde geliştirilmesinin iletişim güvenliği açısından ek katkı sağlaması ve yeni kullanım alanları açması beklenmektedir. Bu çağrı ile belirtilen alanlarda ulusal bilgi birikimine katkı sağlayacak, yerli teknolojilerin oluşmasına veya gelişmesine imkan sağlayacak ve uluslararası boyutta yenilikçi özellikler barındıran akıllı mobil cihaz ve/veya bileşenlerinin yurtiçinde geliştirilmesi, güvenli iletişime yönelik akıllı mobil cihaz ve/veya bileşenlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu çağrı aşağıda belirtilen başlıklarda belirtilen konuları kapsamaktadır:
1. Uluslararası boyutta yenilikçi özellikler barındıran akıllı mobil cihaz geliştirilmesi,
2. Katma değeri yüksek, yeni kullanım alanları oluşturabilecek akıllı mobil cihaz bileşenlerinin
(kamera, algılayıcılar, dokunmatik ekran, 3G/4G modem vb.) geliştirilmesi,
3. Güvenli iletişime yönelik akıllı mobil cihaz geliştirilmesi,
4. Güvenli iletişime yönelik akıllı mobil cihaz bileşenlerinin geliştirilmesi,
5. Farklı kullanıcı tiplerinin (Görme engelli, İşitme Engelli, Çocuk vb) ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bütünleşik cihaz geliştirilmesi.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik İsterler
Mobil cihazlar için:
1. Ulusal ve uluslararası boyutta ilgili standartlara, mevzuata uyumlu cihaz ve bileşenleri olması
Kullanım alanı ve gizlilik seviyesine göre özelleştirilmiş güvenli akıllı mobil cihazlar için: GİZLİ gizlilik derecesinde haberleşme için donanımsal kripto modülü kullanımı, kırmızı-siyah ayrımı ve kritik açık bilginin fiziksel olarak korunumu için ilgili standartlara (ör. COMSEC, FIPS 140-2) uygunluk,
2. Kritik açık bilginin emisyon veya indüksiyon yollarıyla yayılmasını engellemek üzere TEMPEST kriterlerine uygunluk,
3. Ulusal kripto algoritma ve protokollerinin kullanılması,
4. Uzaktan güvenli yazılım güncellemesi ve cihaz yönetimine haiz olması özellikleri aranacaktır.

Çağrı Şartları
Çağrı Açılış Tarihi                  : 25 Şubat 2014
Çağrı Kapanış Tarihi             : 16 Haziran 2014
Ön kayıt Son Tarih                 : 9 Haziran 2014
Proje süresi üst sınırı           : 36 ay
Proje bütçesi üst sınırı         : 5.000.000 TL *,**
İşbirliği yapısı                          : Kısıt yok
Diğer hususlar :
*Akıllı mobil cihaz bileşenlerinin geliştirilmesini hedefleyen projelerde bütçe üst sınırı
2.000.000 TL’dir.
**Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı toplam proje bütçesi için 7.000.000 TL’dir. Ortaklı
projelerde, projeyi sunan ortakların çalışma alanlarının farklı olması kriteri dikkate alınacaktır.
• Proje bütçesi 2.000.000 TL’den yüksek projeler için, projenin önerilen bütçesinin en az %3’ü oranında üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitüsü işbirliği içerecektir.
• Geliştirilecek bileşenin bu çağrı kapsamında hedeflenen akıllı mobil cihazlarda kullanılabilmesi amacıyla uluslararası standartlara ve ulusal mevzuata uygun olması gerekmektedir.
• Sadece entegrasyon/montaj içeren projeler destek kapsamı dışındadır.


2- Uydu Üzerinde Konuşlandırılmış Haberleşme Sistemleri

Çağrı Konusu ve Kapsamı
Ülkemiz başarı ile tamamlanan BİLSAT, RASAT, GÖKTÜRK-2, ITUpSAT, TÜRKSAT-3USAT vb uydu projeleri ile uydu üreticisi ülkeler sınıfına girmiştir. Bundan sonra gerçekleştirilecek uydu projelerinde uydu alt sistemlerinin de yerli teknolojilerle geliştirilmesi ülkemiz için önemli bir kazanım olacaktır. Uydu alt sistemlerinden biri olan uydu haberleşme sistemlerinin geliştirilmesi için ülkemizde gerekli bilgi birikimi ve tecrübe mevcuttur. Bu çağrı ile uydular (gözlem uyduları, küp uydular, haberleşme uyduları vb) üzerindeki haberleşme sistemlerinin yerli olarak geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu çağrı, uydu üzerindeki haberleşme sistemleri Ku, X, Ka, EHF, UHF, S vb frekans bantlarında, uydunun yer kontrol sistemleri ile haberleşmesini ve takibini sağlayan telemetri vericileri, telekomut alıcıları, beacon vericileri ile haberleşme faydalı yükünde yer alan düşük gürültülü alıcılar, frekans değiştiriciler(yükseltici/düşürücü), sinyal çoklayıcılar/birleştiriciler (multiplexer), aktarıcılar ( TWTA/SSPA transponder), filtreler, antenler (reflektör, faz dizini vb) , horn, dalga kılavuzu, izolatör, anahtar, OMT vb RF ekipmanlarının geliştirilmesini kapsamaktadır.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik İsterler
1.Çağrı kapsamında geliştirilecek uydu üzeri haberleşme sistemleri, bir uydu projesi kapsamında kullanılacak ise ilgili uydu teknik ara yüzlerine ve teknik isterlerine uyumluluk gözetilmelidir.
2. Bir uydu projesi ile ilgili olmayan, geliştirilecek haberleşme sistemlerinde ise farklı uydularda kullanılabilecek standart ara yüzler kullanılmalıdır. Kullanımın gerektirdiği teknik isterleri karşılanmalıdır.
3. Geliştirilecek haberleşme sistemi, üzerinde çalışacağı uyduların karşılaşacağı çevresel şartlarda (sıcaklık, mekanik, radyasyon vb ), uzay ortamında çalışabilecek şekilde tasarlanmalı ve çalışabilirliği test edilerek gösterilmelidir.

Çağrı Şartları
Çağrı Açılış Tarihi                 : 25 Şubat 2014
Çağrı Kapanış Tarihi            : 16 Haziran 2014
Ön kayıt Son Tarih*              : 9 Haziran 2014
Proje süresi üst sınırı          : 36 ay
Proje bütçesi üst sınırı        : 10.000.000 TL
İşbirliği yapısı                         : Kısıt yok

*: Proje başvuruları yapabilmek için proje öneri başlığınız ve kuruluşunuz durumu ile ilgili belgeleri TÜBİTAK’a sunarak bir proje giriş yetkisi almanız gerekmektedir. Burada belirtilen tarih bu evrakların TÜBİTAK’a evrak girişinin yapılabileceği en son tarihi ifade etmektedir.
• Projenin önerilen bütçesinin en az %5’i oranında üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitüsü işbirliği içerecektir.
• Sadece entegrasyon/montaj içeren pilot uygulama projeleri destek kapsamı dışındadır.
• Proje kapsamında geliştirilen sistemlerin büyük ölçekli doğrulama testlerine yönelik kurulumlar (test sistemi) destek kapsamı dışındadır. Bu konudaki ihtiyaçlar hizmet alımı yolu ile karşılanabilir.
• Bilimsel değerlendirme sırasında aynı/yaklaşık puan alan proje önerilerinde bütçe imkânları da gözetilerek öncelik sağlanacaktır.

3- 4G ve sonrası Sistemler için Radyo Erişim Ağı Teknolojileri

Çağrı Konusu ve Kapsamı
Hücresel sistemlerin ana bileşenlerinden birisi olan erişim ağı, 2G/3G/4G gelişiminde en fazla evrilen bileşen olmuştur. Yeni nesil sistemlerde devre anahtarlama tekniğinin kaldırılmasıyla, tüm iletim paket anahtarlama tekniğiyle yapılmaktadır. Ayrıca yeni nesil sistemlerden beklenen kapasite artışı önemli boyutlardadır. Bu bağlamda yeni nesil sistemlerde radyo kaynak yönetiminde radikal değişiklikler beklenmektedir. Diğer yandan yeni nesil sistemlerin mevcut sistemlerle birlikte çalışabilirliği önemli zorluklardan birisidir. 4G sisteminde eNodeB olarak isimlendirilen baz istasyonu radyo ara yüzle ilgili tüm fonksiyonları (örneğin radyo kaynak yönetimi, radyo kabul kontrolü) yönetmektedir ve mobilite yönetiminde rol almaktadır. 4G sonrası sistemler için standart çalışmaları halen devam etmektedir. Bu konularda ülkemizde üniversitelerin temel araştırmaları mevcut iken, firmaların standartlara ve ürün geliştirmeye yönelik katkıları çok sınırlı kalmıştır. Bu çağrıda, 4G için erişim ağına yönelik yazılım ve donanım geliştirilmesi ve 4G sonrası sistemler için erişim ağına yönelik tekniklerin sanayi üniversite işbirliği ile geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda firmaların Ar-Ge yeteneklerini ve yapılarını sadece ulusal alanda yenilikçi değil aynı zamanda uluslararası alanda da yeni olacak ürünler geliştirecek yönde şekillendirmeleri ve 4G ve sonrası uluslararası standardizasyon çalışmalarına katkı sağlamaları beklenmektedir.

1. 4G erişim ağı donanım ve yazılımlarının geliştirilmesi,
2. 4G ve sonrası için dinamik ağ koşullarındaki değişimi algılayabilen, kendi kendine öğrenebilen akıllı ve ölçeklenebilir radyo kaynak yönetim mekanizmalarının geliştirilmesi (Radio Resource Management )
3. 4G ve sonrası için kesintisiz servis hizmeti sağlayan akıllı mobilite yönetim mekanizmalarının geliştirilmesi (Mobility Management)
4. Önceki nesil (2G, 3G , 3G+) hücresel erişim ağlarıyla ve diğer erişim ağlarıyla (WiFi gibi) birlikte çalışabilirlik için 4G sistemine yönelik yazılım/donanım geliştirilmesi, 4G sonrasına yönelik algoritmaların/protokollerin geliştirilmesi ve uluslar arası standartlara katkı sağlanması başlıkları altındaki konuları hedefleyen proje önerileri bu çağrı kapsamındadır.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler
1) 4G için standartlarda (IMT Advanced) tanımlı erişim ağı donanım ve yazılımları geliştirilmesi,
2) 4G sonrası için yüksek veri hızı, daha fazla kullanıcı sayısı, daha düşük gecikme ve hücreler arası kesintisiz geçiş sağlayan, spektrumu verimli kullanan erişim ağı algoritma ve protokollerin geliştirilmesi ve geliştirilen algoritma ve protokollerin gerçekçi ortamlarda çalışan prototiplerinin geliştirilmesi,
3) Proje çalışmalarında 4G sonrası standartlaşma çalışmalarına katkı sağlanması gerekmektedir.

Çağrı Şartları
Çağrı Açılış Tarihi                          : 25 Şubat 2014
Çağrı Kapanış Tarihi                     : 16 Haziran 2014
Ön kayıt Son Tarih*                       : 9 Haziran 2014
Proje Öneri Başvuru Tarihleri    : 31 Mart 2014 - 16 Haziran 2014
Proje süresi üst sınırı                  :36 ay*
Proje bütçesi üst sınırı                :3.000.000 TL**
İşbirliği yapısı                                 : Kısıt yok

*: Proje başvuruları yapabilmek için proje öneri başlığınız ve kuruluşunuz durumu ile ilgili belgeleri TÜBİTAK’a sunarak bir proje giriş yetkisi almanız gerekmektedir. Burada belirtilen tarih bu evrakların TÜBİTAK’a evrak girişinin yapılabileceği en son tarihi ifade etmektedir.

Diğer hususlar :
*: Proje sadece yazılım uygulamalarından oluşuyorsa proje süresi üst sınırı 24 ay olarak belirlenmelidir.
**: Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı toplam proje bütçesi için 4.000.000TL’dir. Ortaklı projelerde, projeyi sunan ortakların çalışma alanlarının farklı olması kriteri dikkate alınacaktır.
• Projenin önerilen bütçesinin en az %10’ü oranında üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitüsü işbirliği içerecektir.
• Sadece entegrasyon/montaj içeren projeler destek kapsamı dışındadır.


4-Araç-Araç, Araç-Altyapı Haberleşme Sistemleri


Mobil iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ışığında yakın gelecekte tüm kara, deniz ve hava araçlarının kablosuz iletişim ağlarını yoğun bir şekilde kullanacağı öngörülmektedir. Bu amaçla tüm ortamlarda (kara, deniz hava) araç-araç ve araç-altyapı arası haberleşme platformlarının geliştirilmesi gerekmektedir. Karasal sistemlerde ticari uygulamalar, sürüş güvenliği, sürüş verimliliği, acil durum erişimi ve benzeri gibi konular öne çıkarken, hava ve deniz sistemlerinde ülke güvenliği için araç-araç, araç-istasyon arasında güvenli, kesintisiz ve etkin iletişim öne çıkmaktadır. Bu çağrı ile ülkemizde yukarıda belirtilen araç-araç ve araç-altyapı arası haberleşme sistemlerinin ve alt bileşenlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu çağrının konuları aşağıdaki üç ana başlıkta toplanmıştır:
1. Karasal araç-araç ve araç-altyapı haberleşme sistemleri geliştirilmesi
2. Denizaltı ve insansız su altı araçları için haberleşme sistemlerinin geliştirilmesi
3. Uçak, insansız hava araçları ve yüksek irtifa platformları için araç-araç ve araç-yer haberleşme sistemleri geliştirilmesi

Bu çağrı; yukarıdaki üç tip haberleşme sistemlerinin en az birinde, farklı hızlarda hareketliliğe sahip araç-araç, araç- yer istasyonu arasında güvenli ve kesintisiz iletişimi sağlayacak, farklı taşıyıcı frekanslarda ve bant genişliklerinde çalışan çok bantlı mobil kablosuz iletişim sistemlerinin donanım ve/veya yazılım bileşenlerinin geliştirilmesini kapsamaktadır.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler
Yukarıda belirtilen konularda
  
a) araçlar arası ve araç-altyapı arsı iletişimi sağlamak üzere Fiziksel Katman Modülü, Ortama Erişim (MAC) Modülü, Ağ Katman Modülü, RF, Akustik ve/veya Optik Donanım sistemlerinin

b) çevresel koşulların gözetlenmesini sağlayacak araç üstü sensör donanım sistemlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu sistemlerin uygulamaya özgü aşağıdaki teknik özellikleri sağlaması beklenmektedir.

1.Her bir ortam ve bant aralığı için uygun olan ortam erişim tekniğinin (TDMA, FDMA, CDMA,OFDMA vb.) geliştirilmesi,
2.Servis kalitesi ihtiyaçlarına göre otomatik link kurulumu, ağa sonradan dahil olma ve benzeri tekniklerin geliştirilmesi,
3.HF, VHF, UHF bantlarında taşıyıcı çoğullama (carrier aggregation) ve benzeri teknikleri kullanarak yüksek veri hızlarının elde edilmesi
4.Geliştirilecek sistemin daha düşük hızda çalıştığı durumlarda elektronik karıştırmaya, tespit edilmeye dirençli olması (LPI, LPD).
5.Uygulamaya (çoklu ortam, güvenlik, acil durum vb.) özgü hizmet kalitesi ihtiyaçlarına yanıt vermesi
6.Ağ kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik olarak multicast ve broadcast mekanizmalarının desteklenmesi
7.Doppler etkisini dikkate alan Akustik ve/veya optik link teknolojilerini birlikte kullanan bir sualtı haberleşme ağının kurulması
8.Hava araçları için melez RF/Optik haberleşme sistemlerinin geliştirilmesi
9.Yüksek hareketlilikte Hedefleme-Yakalama-Takip (Pointing-Acquisition-Tracking) sistemi tasarlanması
10.İlgili uluslararası standartlara uyumluluğun sağlanması. Birlikte işlerliğin sağlanması amacıyla sistemin IP Tabanlı olması tercih edilir. IP Tabanlı dinamik yönlendirme protokolleri kullanılabilir.

Çağrı Şartları
Çağrı Kapanış Tarihi                   : 16 Haziran 2014
Ön kayıt Son Tarih                        : 9 Haziran 2014
Proje Öneri Başvuru Tarihleri    : 31 Mart 2014 - 16 Haziran 2014
Proje süresi üst sınırı                  : 36 ay*
Proje bütçesi üst sınırı                : 4.000.000 TL**
Hibe Oranı                                   : Sanayi Şirketleri için %60, KOBİ’ler için %75 oranında geri ödemesiz (hibe) destek verilmektedir.
İşbirliği yapısı                                : Kısıt yok
Diğer hususlar :
*: Proje sadece yazılım uygulamalarından oluşuyorsa proje süresi üst sınırı 24 aydır.
**: Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı toplam proje bütçesi için 6.000.000 TL’dir. Ortaklı projelerde, projeyi sunan ortakların çalışma alanlarının farklı olması kriteri dikkate alınacaktır.
• Üniversitelerden ve/veya araştırma merkezlerinden alınacak teknik danışmanlıklar proje değerlendirmesinde dikkate alınacaktır.


5- Mobil İletişimde Anten Teknolojileri ve RF Uç Birimleri
Anten teknolojileri ve RF uç birimleri mobil İletişim sistemlerindeki (uydu haberleşme sistemleri, hücresel haberleşme sistemleri 2G, 3G, 4G LTE, kablosuz yerel alan ağları, RFID sistemler, radyo link sistemler, kablosuz algılayıcı ağları, radar anten sistemleri vb.) hat bütçesinin sağlanması ve istenen sinyal kalitesinin elde edilebilmesinde rol oynayan önemli bileşenlerdir. Günümüzde anten teknolojilerinin yaygın olarak kullanıldığı hücresel haberleşme, uydu haberleşme sistemlerindeki abone sayısındaki ve veri trafiğindeki artış operatörler ve kullanıcılar açısından birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Yukarıda bahsedilen sistemlerdeki mevcut anten yapılarının kullanımı ile kapsama alanı yetersizliği, sinyal kalitesindeki bozulmalar, hat kesintileri, komşu ve eş kanal paraziti, spektrum kirliliği, görüntü kirliliği gibi problemler oluşmaktadır. Mobil iletişim sistemlerinde bu tür problemlerin giderilmesine yönelik yenilikçi anten teknolojilerinin ve RF uç birimlerinin geliştirilmesi ihtiyaç haline gelmiştir. Diğer yandan, ülkemizde potansiyel olmasına rağmen bu sistemlerde kullanılan antenler ve RF uç birimleri çoğunlukla yurtdışı tedarikçilerden sağlanmaktadır. Yerli anten üreticilerinin uluslararası rekabet koşullarında, anteni oluşturan ve dışarıya tamamen bağımlı durumda olunan bileşenlerinin (reflektör, feed grubu vs.) toplam ürün maliyetindeki ağırlığı önemli bir yer tutmaktadır. Bu çağrı ile yenilikçi anten teknolojilerinin ve/veya RF uç birimlerinin yerli imkanlarla geliştirilmesi ve bu konuda ülkemizde bu boşluğu giderecek yerli teknolojilerin oluşturulması amaçlanmaktadır.

Çağrı Konu ve Kapsamı
Hücresel haberleşme (GSM, 3G, 4G LTE) sistemlerindeki baz istasyonu ve kullanıcı terminalleri, uydu haberleşme sistemlerindeki yer ve uydu, radyo link sistemler, araçlar arası iletişim sistemleri, RFID sistemler, WiFi, kablosuz algılayıcı ağlar için geleneksel anten yapılarından farklı yenilikçi anten teknolojilerinin ve RF uç birimlerinin yerli olarak üretilmesi ve geliştirilmesi bu çağrı kapsamındadır. Hazır modüllerin kullanılarak entegrasyona dayalı sağlanan çözümler bu çağrı kapsamında değildir.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler
Mobil iletişim sistemlerine yönelik maliyet etkin, kullanım alanının gerektirdiği performans ölçütlerini
sağlayan yenilikçi anten teknolojileri ve RF uç birimlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
1. Akıllı anten sistemleri (uyarlamalı anten dizileri ve bunlara ait dinamik örüntü şekillendirme (beamforming) özelliği sağlayabilen alıcı-verici sistemler, anahtarlamalı anten sistemleri)
2. Faz dizilimli antenler
3. Çoklu giriş çoklu çıkış (MIMO) sağlayan kompakt antenler
4. Tekrar konfigüre edilebilir antenler
5. Uydu haberleşme sistemleri için yüzeye uyumlu, kompakt antenler
6. Uydu haberleşme için araç üstü antenler ve anten sistemleri
7. Farklı frekans aralıklarında çalışabilecek geniş bant antenler
8. Çeşitleme sağlayan antenler
9. Yönlü antenler
10. Araçlar arası haberleşme ve 4G ve sonrası sistemler için yenilikçi RF uç birimleri
11. RF uç birimleri için yenilikçi, düşük gürültülü alıcılar, frekans değiştiriciler, güçlendiriciler (SSPA,
HPA vb.), filtreler ve benzeri sistemlerin yerli olarak tasarlanması ve üretilmesi
12. Reflektör (karbon fiber) , feed grubunun yerli olarak tasarımı ve prototip üretimi
13. Anten takip ve savunma radar anten sistemleri
Uygulanan sisteme özgü istenilen performansın sağlanması, kullanımın gerektirdiği çevresel şartlara uyumluluk, düşük maliyet istenilen teknik özelliklerdir.


Çağrı Şartları
Çağrı Kapanış Tarihi                   : 16 Haziran 2014
Ön kayıt Son Tarih                       : 9 Haziran 2014
Proje Öneri Başvuru Tarihleri   : 31 Mart 2014 - 16 Haziran 2014
Proje süresi üst sınırı                 : 36 ay*
Proje bütçesi üst sınırı               : 3.000.000 TL**
Hibe Oranı                                    : Sanayi Şirketleri için %60, KOBİ’ler için %75 oranında geri ödemesiz (hibe) destek verilmektedir.
İşbirliği yapısı                               : Kısıt yok
Diğer hususlar :
*: Proje sadece yazılım uygulamalarından oluşuyorsa proje süresi üst sınırı 24 aydır.
**: Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı toplam proje bütçesi için 4.000.000 TL’dir. Ortaklı projelerde, projeyi sunan ortakların çalışma alanlarının farklı olması kriteri dikkate alınacaktır.
• Üniversitelerden ve/veya araştırma merkezlerinden alınacak teknik danışmanlıklar proje değerlendirmesinde dikkate alınacaktır.

6- Mobil Şebekelerde Omurga ve Ara Bağlanım (Backhaul) İçin Alternatif İletim Teknolojileri
Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar
Mevcut mobil şebekelerde, omurga ve ara bağlanımda (backhaul) kullanılan mevcut iletim teknolojileri gün geçtikte artan veri iletim ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalmakta ve iletim maliyeti toplam maliyet içinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu çağrı kapsamında mobil iletişim operatörlerinin omurga ve ara bağlanım (backhaul) ağlarında kullanmakta oldukları mevcut iletim teknolojilerine alternatif olarak kullanılabilecek, yüksek kapasitede ve maliyet etkin paket tabanlı iletim teknolojilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Çağrı Konusu ve Kapsamı
Mevcut mobil şebekelerin omurgasında ve ara bağlanımda(backhaul) kullanılmak üzere
1. NLOS radyolinkler
2. Yeni spektrumlarda (80 GHz, 60 GHz) çalışan radyolinkler
3. Carrier-grade stand-alone Free Space Optics (FSO) veya melez (RF-FSO) sistemleri
4. Yüksek hız ve düşük maliyetli uydu terminali teknolojileri
ve benzeri alternatif iletim teknolojilerinin geliştirilmesi bu çağrı kapsamındadır.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik İsterler
1. Yüksek kapasiteli
2. Paket tabanlı
3. Maliyet etkin iletim sistem ve teknolojileri.

Çağrı Şartları
Çağrı Kapanış Tarihi                   : 16 Haziran 2014
Ön kayıt Son Tarih                        : 9 Haziran 2014
Proje Öneri Başvuru Tarihleri    : 31 Mart 2014 - 16 Haziran 2014
Proje süresi üst sınırı                 : 36 ay
Proje bütçesi üst sınırı                : 3.000.000 TL**
Hibe Oranı                                     : Sanayi Şirketleri için %60, KOBİ’ler için %75 oranında geri ödemesiz (hibe) destek verilmektedir.
İşbirliği yapısı                               : Kısıt yok
Diğer hususlar :
**: Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı toplam proje bütçesi için 4.000.000 TL’dir. Ortaklı projelerde, projeyi sunan ortakların çalışma alanlarının farklı olması kriteri dikkate alınacaktır.
• Üniversitelerden ve/veya araştırma merkezlerinden alınacak teknik danışmanlıklar proje değerlendirmesinde dikkate alınacaktır.