Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK 1511 Biyomedikal Hibe Çağrıları

TÜBİTAK, Biyomedikal ekipmanlar alanında büyük önem kazanan “Cerrahi alanda robotik uygulamalar” ile sağlık teknolojileri ve özellikle cerrahi teknolojilerin insan sağlığının korunması, ameliyat sırasında etkili müdahale yapılabilmesi ve ameliyat sonrası iyileşmenin hızlanması için büyük bir öneme sahip “cerrahi aparat/cihazlar” konularında iki adet çağrı yayınlanmıştır. Rekabetçi, yenilikçi özgün Ar-Ge projelerinin 10.000.000 Milyon TL’ye kadar desteklenecektir.


Kimler Yararlanabilir:
Bu programa Türkiye’de yerleşik tüm sermaye (Limited ve A.Ş) şirketleri başvurabilir.

Hibe Destek Oranı: Her dönem için sabit olup; Büyük Ölçekli Kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 hibe şeklinde verilmektedir.

Avantajlar
 - Daha yüksek maaş limitleri uygulanmaktadır. (TÜBİTAK diğer projelerinden 2 maaş daha yüksek verilmektedir.)
 - Kabul edilen projenin %10’u kadar tutar genel gider ödemesi olarak destek kapsamına ilave edilecektir.( Genel gider destek ödemesi sadece 1511 programı kapsamında verilmektedir.)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biyomedikal Ekipmanlar  Hibe Çağrıları

1.Çağrı: Cerrahi Uygulama Amaçlı Yenilikçi Medikal Cihazların ve Sistemlerin Geliştirilmesi

Çağrı Konusu ve Kapsamı
Bu çağrının konusu robotik, endoskopik, laparoskopik, mikro ve plastik cerrahi işlemlerinde kullanılmak üzere yerli ve uluslar arası düzeyde yenilikçi cihaz/cihaz teknolojilerinin geliştirilmesidir. Bu maksatla aşağıda belirtilen cihaz/cihaz teknolojilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
•Doku kesme, dikme, ekleme, kapatma, örnekleme, dağlama, yakma, dondurma, düğüm atma teknolojilerinin/cihazların/aparatlarının geliştirilmesi,
•Tercihen geri beslemeli (sıcaklık, kütle spektroskopisi vb) cerrahi katı hal ve gaz lazer sistemleri,monopolar, bipolar elektro cerrahi modülleri, kriyoablasyon sistemlerin geliştirilmesi,
•Laparoskopik / Endoskopik cerrahiye yönelik aparatların geliştirilmesi,
•Mikro cerrahi amaçlı tercihen yüksek çözünürlüklü stereo görüntü sunabilen optik sistemlerin ve yazılımlarının geliştirilmesi ,
•Mevcut robotik sistemlere entegre edilebilecek özel cerrahi aparatların geliştirilmesi,
•Yenilikçi doku kaynak teknolojilerinin geliştirilmesi. Proje çağrısı yalnızca bu alt konularla sınırlı olmayıp, çağrı amacı ve hedefi ile uyumlu yukarıda genel çerçevesi belirtilen özelliklere sahip diğer cihazlar da proje önerilerine konu olabilir. Proje önerisi hazırlığı sırasında, tıp fakülteleri ve hastanelerin ilgili bölümleri ile birlikte, mühendislik ve/veya temel bilimler bölümlerinden proje konusu ile ilgili olarak danışmanlık hizmet alımları şeklinde iş birliği yapılması beklenmektedir.
Proje önerisi hazırlığı sırasında, projenin özgün değeri ve yenilikçi yönleri açıklanırken, mevcut teknoloji seviyesinin ilgili patentler ve akademik yayınlar göz önünde bulundurularak detaylandırılması gerekmektedir.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
Geliştirilecek tüm cerrahi aparatların/cihazların/teknolojilerin türüne göre ulusal ve uluslararası standartların gerektirdiği asgari teknik özelliklere sahip olmalıdır. Hedeflenen ilgili standardın proje önerisinde belirtilmesi ve teknik özelliklerin rakip ürünlerle karşılaştırmalı olarak verilmesi beklenmektedir.
Geliştirilen cerrahi aparatların/cihazların/teknolojilerin;
•Çoklu işlevleri yapabilmesi (kesme, dikme vb. işlemlerin aynı sistem tarafından gerçekleştirilmesi)
•Ameliyathane ve/veya radyolojik sistemlerle uyumlu mevcut medikal robotlara (MR uyumlu robot, mili/mikro hassasiyetli robot kolu -ameliyathane uyumlu robot, cerrahi aparatlar) takılabilmesi,
•Esnek teleskop teknolojisi ile birlikte kullanılabilmesi,
•Dokunma hissi, kuvvet, sıcaklık, titreşim hissi iyileştirilmiş çok fonksiyonlu el kumandası ile çalışabilmesi, tercih sebebidir.


Çağrı Şartları
Çağrı Açılış Tarihi                   :
25 Şubat 2014
Çağrı Kapanış Tarihi              : 16 Haziran2014
Ön kayıt Son Tarih                  : 9 Haziran 2014
Proje süresi üst sınırı           : 36 ay
Proje bütçesi üst sınırı         : 3.000.000 TL
İşbirliği yapısı                          : Kısıt yok

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Çağrı: Yüksek Hassasiyetli Robotik Cerrahi Sistemlerinin ve Alt Bileşenlerinin Geliştirilmesi

Çağrı Konusu ve Kapsamı
Çağrı cerrahide kullanılabilecek robotik sistemlerin ve alt bileşenlerinin geliştirilmesi hakkındadır. Bu konuda geliştirilecek olan sistemler cerrahi dal sınırlaması olmaksızın bütünleştirilmiş sistemleri kapsadığı gibi alt sistem elemanlarını da kapsamaktadır.
•Ortopedik ameliyat (total kalça ve diz artroplastisi, omurga cerrahisi) robotları,
•Radyolojik noninvazif (kesisiz) robotik sistemleri,
•Beyin/sinir cerrahisine yönelik yüksek hassasiyetli robotlar (derin beyin stimülasyonu, sinir endoskopisi, mikrocerrahi uygulamalar),
•Üroloji ameliyatlarında kullanılan robotlar,
•Onkolojik cerrahide kullanılan robotlar,
•Doku kesme, dikme, ekleme, kapatma, örnekleme, dağlama, yakma, dondurma, düğüm atma işlemlerini yapabilen robotlar,
•Diğer cerrahi uygulamalar. Bununla birlikte, yukarıda açıklanan alanlarda kullanılacak
•Yüksek hassasiyetli eyleyiciler, sensörler ve denetleyiciler (servo motor ve sürücüleri, lineer motor ve sürücüleri vb),
•Navigasyon ve/veya cerrahi planlama amaçlı medikal CAD/CAM yazılım sistemleri
•Malzeme ve kaplama teknolojilerinin geliştirilmesi de çağrı kapsamında yer almaktadır.
 

Proje çağrısı, çağrı amacı ve hedefi ile uyumlu yukarıda genel çerçevesi belirtilen özelliklere sahip diğer cerrahi robotik sistemler de proje önerilerine konu olabilir. Proje önerisi hazırlığı sırasında, tıp fakülteleri ve hastanelerin ilgili bölümleri ile birlikte, mühendislik ve/veya temel bilimler bölümlerinden proje konusu ile ilgili olarak danışmanlık hizmet alımları şeklinde iş birliği yapılması beklenmektedir. Proje önerisi hazırlığı sırasında, projenin özgün değeri ve yenilikçi yönleri açıklanırken, mevcut teknoloji seviyesinin ilgili patentler ve akademik yayınlar göz önünde bulundurularak detaylandırılması gerekmektedir.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
Geliştirilecek tüm cerrahi robotik sistemleri ve alt bileşenleri türüne göre ulusal ve uluslararası standartların gerektirdiği asgari teknik özelliklere sahip olmalıdır. Hedeflenen ilgili standardın proje önerisinde belirtilmesi ve konumsal doğruluk, tekrarlanabilirlik, hız gibi teknik özelliklerin rakip ürünlerle karşılaştırmalı olarak verilmesi beklenmektedir.

Çağrı Şartları
Çağrı Açılış Tarihi                : 25 Şubat 2014
Çağrı Kapanış Tarihi           : 16 Haziran2014
Ön kayıt Son Tarih               : 9 Haziran 2014
Proje süresi üst sınırı         : 60 ay
Proje bütçesi üst sınırı        : 10.000.000 TL
İşbirliği yapısı                        :
•Alt bileşenlerinin geliştirmesini içeren proje önerilerinde proje süresi üst sınırı 36 aydır.
•Alt bileşenlerinin geliştirmesini içeren proje önerilerinde bütçesi üst sınırı 3.000.000 TL’dir.
•Üniversitelerden ve/veya araştırma merkezlerinden alınacak teknik danışmanlıklar proje değerlendirmesinde dikkate alınacaktır.
•Proje kapsamında geliştirilen sistemlerin büyük ölçekli doğrulama testlerine yönelik kurulumlar (test sistemi) destek kapsamı dışındadır.

Diğer hususlar :

Çağrı kapsamında olmayan konular:
•Sadece montaj içeren, Ar-Ge çalışmalarına dayanmayan projeler destek kapsamı dışındadır
•Sistem veya teknolojinin –yurtiçi veya yurtdışından- ağırlıklı olarak hazır alındığı projeler, çağrı kapsamı dışındadır.