Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 OLAR-ERA.NET Güneş Enerjisi Ar-Ge Projeleri 2014 Yılı Çağrısı Yayınlandı

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan SOLAR-ERA.NET, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konusunda sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur.

Güneş enerjisi konusunda yapılacak Ar-Ge projelerinin destekleneceği bu uluslararası çağrı kapsamında Türkiye’de ki yerleşik sermaye şirketleri sektörüne ve büyüklüğüne bakılmaksızın başvurabilecektir. Çağrıya katılacak Türk firmaları, uluslararası başvuru ile eş zamanlı olarak, TÜBİTAK'ın 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına başvuracaktır. Sanayi ölçeğinde ki firmalar için hibe oranı %60, KOBİ’ler için %75’tir. Çağrı süreci, proje ön başvurusu ve proje önerisi olmak üzere 2 adımlı bir prosedürdür.

Çağrı Hakkında Bilgi
SOLAR-ERA.NET kapsamında, fotovoltaik ve konsantre güneş enerjisi teknolojileriyle ilgili alanlardaki Ar-Ge projelerinin destekleneceği bir çağrı başlatılmıştır. Çağrıya katılan ülkeler arasından en az iki sanayi kuruluşunun yer aldığı projelerin desteklenmesine öncelik verilecek ve bir projenin seçilebilmesi için en az iki ülke tarafından desteklenmesi gerekecektir.
  
Çağrıya Katılan Ülkeler:
Türkiye, Avusturya, Belçika (Flaman ve Valon Bölgeleri), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İsrail, Hollanda, Polonya, İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere’dir.

Çağrı Konuları
Çağrı kapsamında fotovoltaik ve konsantre güneş enerjisi ile ilgili aşağıda belirtilen çağrı konularındaki Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

Fotovoltaik
• İnorganik ince film hücre ve modül üretimine yönelik yenilikçi prosesler
• Binalara entegre fotovoltaik (BIPV) elemanların tasarım ve üretimine yönelik özel modüller
• Yüksek kapasiteli fotovoltaik sistemlerin (PV) kullanımı ve şebekeye entegrasyonu
• İleri nesil c-Si hücrelerini içeren yüksek verimli fotovoltaik (PV) modüller
• Cam ve kapsülasyon malzemeleri
• Yoğunlaştırıcı fotovoltaik sistem teknolojisi
• Si hammaddesi, kristalizasyonu ve levhalaması

Konsantre Güneş Enerjisi

• Konsantre güneş enerjisinden elektrik üretimine yönelik sistem komponentlerinde verim artırımı ve maliyet düşürülmesi
• Konsantre güneş enerjisinden elektrik üretim sistemlerini konvansiyonel ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak enerji elde eden sistemlerle birlikte kullanan enerji üretimine yönelik tesisler
• Güneşten termal enerji (STE) üretim tesislerine yönelik yeni sıvıların geliştirilmesi
• Yenilikçi termodinamik döngüler

Çağrı Takvimi
30 Nisan 2014: Proje ön başvurularının son teslim tarihi.
Temmuz 2014: Ön başvuru yapan kuruluşlara geri dönüş
2 Ekim 2014: Proje önerilerinin son teslim ve başvuru tarihi.
Aralık 2014 / Ocak 2015: Desteklenecek projelerin seçimi.
Ocak – Şubat 2015: Projelerin başlaması.
 
Proje Önerilerinin Sunulması
SOLAR-ERA.NET başvuru süreci, proje ön başvurusu ve proje önerisi olmak üzere 2 adımlı bir prosedürdür. www.solar-era.net internet adresindeki form İngilizce doldurulacak ve ortak kuruluşlar adına, proje koordinatörü tarafından, 30 Nisan 2014 (saat 17:00 CET1) tarihine kadar proje ön başvurusu ve 2 Ekim 2014 (saat 17:00 CET) tarihine kadar proje önerisi SOLAR-ERA.NET sunucusuna yüklenecektir.

Türkiye’den Katılan Firmalar
Çağrıya katılan Türk firmalar, uluslararası başvuru ile eş zamanlı olarak, TÜBİTAK'ın 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına başvuracaktır.

1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Programa, sektörüne ve büyüklüğüne bakılmaksızın, firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvurabilmektedir. Programda hibe şekilde destek verilmektedir. Destek oranı büyük firmalar için %60, KOBİ’ler için %75’tir.

Aynı Projede Türkiye'den Birden Fazla Kuruluş Olması
SOLAR-ERA.NET’e sunulan bir projede Türkiye’den birden fazla kuruluşun yer alması halinde, bu kuruluşların 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına ortak proje önerisi sunması gerekmektedir. (NOT: Sunulacak projelerde en az bir yabancı proje ortağı kuruluşun olması şarttır).

 
Projenizin uygunluğu ve ERA.Net’in açıkladığı bu destekten yararlanmak için Alkaze’nin danışmanlığına başvurabilirsiniz Uluslararası desteklerin yanı sıra;
 
• Eğer KOBİ iseniz, TÜBİTAK’ın % 75 oranında hibe verdiği 1507 KOBİ AR-GE programına başvuru zamanı kısıtlaması olmadan yıl içinde istediğiniz tarihte başvurarak yararlanabilirsiniz. Bu destek hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız

Eğer Sanayi şirketi iseniz, proje üst limiti ve başvuru zamanı kısıtlaması olmadan yararlanmak için 1501 Sanayi AR-GE programına bakmanızı öneriyoruz.