Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK’tan Enerji Verimliliği Konusunda   %85’e varan 8 yeni Hibe Çağrısı

Enerji verimliliği ile ilgili yapılan her tür çalışma en az yeni ve alternatif enerji kaynaklarının bulunması ve bunlara yönelik teknolojilerin geliştirilmesi kadar önem taşımaktadır. Enerji verimliliği ve bu sektörde yapılacak çalışmalara yönelik olarak, TÜBİTAK tarafından 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme programı kapsamında 8 tane yeni çağrı programı başlatılmıştır.  Çağrıların kapsamı aşağıdaki gibidir:

Çağrı Başlıkları

1- Çağrı Konusu: Endüstriyel ve evsel uygulamalarda kullanılan 1 kV altı elektrik motorları için değişken hızlı, akıllı, yüksek verimli sürücülerin geliştirilmesi. Endüstriyel ve evsel uygulamalarda kullanılan 1 kV altı elektrik motorları için değişken hızlı, akıllı, yüksek verimli sürücülerin geliştirilmesi

Çağrı Kapsamı:
Çağrı Konusu ve Kapsamı: Bu çağrı ülkemiz ve/veya dünya için yeni, 1 kV altı, 0,75-375 kW güçleri arasında ki yüksek verimli AC motor sürücü sistemlerinin geliştirilmesini kapsamaktadır.
•İlgili ulusal/uluslararası standartları sağlayan yüksek verimli sürücülerin geliştirilmesi.
•Yerli ürünlerin geliştirilmesi
• Uluslararası firmalarla rekabet edebilecek ve bu pazarlara girebilecek ürünler geliştirilmesi

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler
Kontrol kartlarını ve güç elektroniği devrelerini içeren sürücü hedef çıktıdır.
•Sürücünün doğrudan tork kontrolü, sensörlü ve sensörsüz kontrol, auto tune, uygulamaya göre fonksiyon seçimi, yük karakteristiğine göre hız/tork kontrolü gibi özellikler içermelidir.
•IEEE, IEC ve EN’in ilgili standartlarına uyumlu olmalıdır.

Çağrı Takvimi
Çağrı Açılış Tarihi                          :1 Temmuz 2013
Çağrı Kapanış Tarihi                     : 4 Aralık 2013
Proje Öneri Başvuru Tarihleri    : 16 Eylül 2013 / 4 Aralık 2013, Saat: 14:00
Proje süresi üst sınırı                  : 30ay
Proje bütçesi üst sınırı                : 1.500.000 TL

2- Çağrı Konusu: IE3 standartlarına uygun yüksek verimli AC motor üretimi için tasarım yazılımlarının geliştirilmesi

Çağrı Kapsamı: Bu çağrı ülkemiz ve/veya dünya için yeni, yüksek verimli AC motorların tasarlanmasına, üretimine yönelik yazılımların geliştirilmesi ve doğrulanmasını kapsamaktadır.

Çağrı Gerekçeleri
•Bakanlık tarafından yayınlanan tebliğ gereği 2015 yılında IE3 verimli motor kullanımının zorunlu olması.
•Motor tasarım yazılımları konusunda dışa bağımlı olunması.
•Mevcut durumda üretilen motorların veriminin düşük olması ve IE3 standartlarını sağlayamaması.
•Sanayide tüketilen enerjinin yaklaşık %70’i elektrik motorlarında tüketilmekte olup motor verimlerinin düşük olması nedeniyle önemli enerji kayıplarının ortaya çıkması.

Çağrı Amaçları;
• Motor tasarım yazılımlarının ülkemizde geliştirilmesi.
• Türkiye’deki motor tasarımı ve üretimi ile ilgili kuruluşları bu konuya yönlendirmek ve yerli ürünlerin geliştirilmesinin sağlanması.
• İlgili ulusal/uluslararası standartları sağlayan yüksek verimli motorların geliştirilmesi.
• Uluslararası firmalarla rekabet edebilecek ve bu pazarlara girebilecek ürünler geliştirilmesi

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler
IE3 standardında motor üretmek için tasarım araçlarının geliştirilmesi hedef çıktıdır.
• Elektriksel, mekanik, termal analiz ve tasarım yapabilen yazılımların geliştirilmesi ve doğrulanması bu çağrıda hedeflenmektedir.
• Bu alandaki mevcut uluslararası kabul gören yazılımlar ile en az eşdeğer sonuçlar üreten tasarım programlarıdır.

Çağrı Takvimi
Çağrı Açılış Tarihi                             :
1 Temmuz 2013
Çağrı Kapanış Tarihi                        : 4 Aralık 2013
Proje Öneri Başvuru Tarihleri       : 16 Eylül 2013 / 4 Aralık 2013, Saat: 14:00
Proje süresi üst sınırı                     : 24 ay
Proje bütçesi üst sınırı                   : 1.000.000 TL

3- Çağrı Konusu: Enerji verimliliğine yönelik aydınlık seviyesi, sıcaklık, nem, CO2, CO, varlık, görüntüleme, akış hızı (debi), basınç v.b. algılayıcıların (sensör, transdüser, transmiter) geliştirilmesi

Çağrı Kapsamı:
Sanayi ve evsel uygulamalara yönelik sistemlerde enerji verimliliğini sağlamada kullanılabilecek algılayıcıların geliştirilmesi, çağrının konusudur. Çağrı kapsamında, her türlü binada ve sanayide enerji verimliliğini artırmayı hedefleyen uygulamalarda gerek duyulacak;
• Aydınlık seviyesi, sıcaklık, nem, CO2, CO, varlık, basınç, akış hızı (debi), hareket, mesafe, hız, ivme, konum, devir sayısı ve titreşim gibi fiziksel değişkenlerin ölçülmesine yönelik,
• Optik, MEMS, MOEMS, yarı iletken, ince film, fonksiyonel malzeme teknolojileri ve diğer ileri teknolojileri temel alan, Ar-Ge’ye dayalı, yerli katma değeri yüksek algılayıcıların tasarlanması, geliştirilmesi, prototip üretilmesi, test edilmesi ve ticarileştirilebilir ürüne dönüştürülmesi faaliyetlerini kapsayan projeler çağrı
kapsamında değerlendirilecektir.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler
Uluslararası benzer ürünlerle rekabet edebilecek özelliklerde geliştirilecek algılayıcıların;
1. Binalarda;
• Akıllı bina,
• Isıtma, soğutma, havalandırma,
• Aydınlatma ve tesisat,
• Yürüyen merdiven ve asansör,
• Diğer,
2. Sanayide;
• Süreç kontrol,
• Motor kontrol teknolojileri (düşük gerilim (1 kV altı) elektrik motorları için)
• Endüstriyel otomasyon,
• Aydınlatma ve tesisat,
• Lojistik,
• Isıtma, soğutma, havalandırma,
• Diğer,
sistem ve uygulamalarında kullanılmak üzere Ar-Ge’ye dayalı, yerli katma değeri yüksek şekilde geliştirilmesi beklenmektedir.

Çağrı Açılış Tarihi                              : 1 Temmuz 2013
Çağrı Kapanış Tarihi                         :
4 Aralık 2013
Proje Öneri Başvuru Tarihleri        :
16 Eylül 2013 / 4 Aralık 2013, Saat: 14:00
Proje süresi üst sınırı                      :
36 ay
Proje bütçesi üst sınırı                    :
2.000.000 TL
Diğer hususlar

• Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı toplam proje bütçesi için 3.000.000 TL’dir. Ortaklı projelerde, projeyi sunan ortakların çalışma alanlarının farklı olması kriteri dikkate alınacaktır.

4- Çağrı Konusu: İç mekanlarda genel aydınlatma için uluslararası standartlara uygun, azami ölçüde yerli teknolojiye sahip, retrofit LED lamba geliştirilmesi. İç mekanlarda enkandasen, tungsten halojen ve kompakt flüoresan lamba yerine kullanılabilecek uluslararası standartlara uygun retrofit LED lamba (A19, MR16, PAR 38 vb.) geliştirilmesi.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler
• Etkinlik faktörü >90 lm/W, CRI >80, CCT = 2700-3500 K, Ekonomik ömür (L70) > 30,000 saat,
• Lens, soğutucu ve sürücünün özgün, patent başvurusuna uygun olması,
• Uzaktan kontrol edilebilir ve loşlaştırılabilir özellikte olması,
• Homojen ışık dağılımı ve düşük kamaşma faktörüne sahip olması,
• Sürücü harmoniklerinin tam yükte %15’un altında olması,
• Güç faktörünün >0,95 olması,
• 24°C ortam sıcaklığında tam yükte 24 saatlik çalışma sonrasında eklem (jonksiyon) sıcaklığının 80°C’ın altında olması,
• Fotobiyolojik güvenlik standardına uygun (EN-62471)olması,
• Ürün bileşenlerinin yüksek oranda geri dönüştürülebilir olması
• Hedeflenen başarı kriterlerine ulaşıldığının akredite laboratuvar onayının alınması
gerekmektedir.

Çağrı Takvimi

Çağrı Açılış Tarihi                          : 1 Temmuz 2013
Çağrı Kapanış Tarihi                     :
4 Aralık 2013
Proje Öneri Başvuru Tarihleri    :
16 Eylül 2013 / 4 Aralık 2013, Saat: 14:00
Proje süresi üst sınırı                  :
24ay
Proje bütçesi üst sınırı                :
1.000.000 TL
Diğer hususlar

• Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı toplam proje bütçesi için 1.500.000 TL’dir. Ortaklı projelerde,projeyi sunan ortakların çalışma alanlarının farklı olması kriteri dikkate alınacaktır.

5- Çağrı Konusu: M1 ve M2 aydınlatma sınıfı yollar için uluslararası standartlara uygun, azami ölçüde yerli teknolojiye sahip, LED’li armatür geliştirilmesi. Bu çağrı, M1 ve M2 aydınlatma sınıfı yollar için uluslararası standartlara uygun LED’li armatür geliştirilmesi konusunu kapsamaktadır.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler

• Etkinlik faktörü >130 lm/W, CRI >70, CCT = 3000-5000 K, Ekonomik ömür (L70) >50,000 saat,
• Lens, soğutucu ve sürücünün özgün ve patent başvurusuna uygun,
• Uzaktan kontrol edilebilir ve loşlaştırılabilir özellikte,
• M1 ve M2 aydınlatma sınıfı yollar için geçerli koşulları sağlayabilecek ışık dağılımı ve düşük kamaşma faktörüne sahip,
• Sürücü harmonikleri tam yükte %15’in altında,
• Güç faktörü >0.95,
• Optik kayıplar<%15,
• 25°C ortam sıcaklığında tam yükte 24 saatlik çalışma sonrasında eklem (jonksiyon) sıcaklığı 60°C’nin altında,
• Ürün bileşenleri yüksek oranda geri dönüştürülebilir,
• Ürün ağırlığı <100gr/W, Koruma sınıfı en az IP65,
• Fotobiyolojik güvenlik standardına uygun (EN-62471)
• İlgili uluslararası standartlara uygun (CIE, IEC, EN vb.)
• Bakım ve değiştirme kolaylığına sahip, ışık kaynaklarının tercihen modüler yapıda olması,
• Hedeflenen başarı kriterlerine ulaşıldığının akredite laboratuvar onayı alınması
gerekmektedir.

Çağrı Takvimi
Çağrı Açılış Tarihi                          : 1 Temmuz 2013
Çağrı Kapanış Tarihi                     : 4 Aralık 2013
Proje Öneri Başvuru Tarihleri    : 16 Eylül 2013 / 4 Aralık 2013, Saat: 14:00
Proje süresi üst sınırı                  : 36ay
Proje bütçesi üst sınırı                : 1.500.000 TL
Diğer hususlar

• Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı toplam proje bütçesi için 2.000.000 TL’dir. Ortaklı projelerde, projeyi sunan ortakların çalışma alanlarının farklı olması kriteri dikkate alınacaktır.

6- Çağrı Konusu: Vakum izolasyon panelleri

Çağrı Konu ve Kapsamı
Bu çağrı aracığıyla ülkemizin yalıtım ve yapı malzemelerindeki dışa bağımlılığını azaltacak uluslararası düzeyde rekabet gücünü arttıracak ve enerji verimliliğini destekleyecek yenilikçi, ticarileşme potansiyeli yüksek dalga vakum izolasyon bileşenlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler
•Soğutucu sistemler için U değeri en fazla 5 mW/mK ısı iletim katsayısına sahip ve en az 10 yıl kullanım ömrü olan paneller.
•Binalar için U değeri en fazla 8 mW/mK ısı iletim katsayısına sahip ve en az 50 yıl kullanım ömrü olan paneller

Yukarıdaki değerleri sağlayan sistem bileşenlerinin üretimi çağrı kapsamında değerlendirilecektir.

Çağrı Takvimi
Çağrı Açılış Tarihi                              :
1 Temmuz 2013
Çağrı Kapanış Tarihi                         :
4 Aralık 2013
Proje Öneri Başvuru Tarihleri        :
16 Eylül 2013 / 4 Aralık 2013, Saat: 14:00
Proje süresi üst sınırı                      :
24 ay
Proje bütçesi üst sınırı                    :
1.000.000 TL

7- Çağrı Konusu: Düşük ısı iletim katsayılı izolasyon kaplama malzemeleri
Bu çağrı aracığıyla ülkemizin yalıtım ve yapı malzemelerindeki dışa bağımlılığını azaltacak uluslararası düzeyde rekabet gücünü arttıracak ve enerji verimliliğini destekleyecek yenilikçi, ticarileşme potansiyeli yüksek düşük ısı iletim katsayılı izolasyon kaplama malzemeleri ve teknolojilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler
U değeri oda sıcaklığında (binalar ve diğer uygulamalar için) en fazla 30 mW/mK olmalıdır. Ayrıca yanmazlık sınıfı A1 olmalıdır.
Yüksek Sıcaklıklarda (sanayi için) U değeri en fazla
• 600-1000 0C – [80- 100] mW/mK
• 400-600 0C – [40-80] mW/mK olmalıdır.

Çağrı Takvimi
Çağrı Açılış Tarihi                          :
1 Temmuz 2013
Çağrı Kapanış Tarihi                     :
4 Aralık 2013
Proje Öneri Başvuru Tarihleri    :
16 Eylül 2013 / 4 Aralık 2013, Saat: 14:00
Proje süresi üst sınırı                  :
24 ay
Proje bütçesi üst sınırı                :
800.000 TL

8- Çağrı Konusu: Dalga boyu seçici ve düşük ısı geçirme katsayılı cam sistemleri ve bileşenleri geliştirilmesi. Bu çağrı aracığıyla ülkemizin yalıtım ve yapı malzemelerindeki dışa bağımlılığını azaltacak uluslararası düzeyde rekabet gücünü arttıracak ve enerji verimliliğini destekleyecek yenilikçi, ticarileşme potansiyeli yüksek dalga boyu seçici (spectrally selective) ve düşük ısı geçirme katsayılı cam sistemleri ve bileşenleri geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler
• Maksimum ara boşluk 12 mm olduğu durumda U katsayısı en fazla 1 W/m2K olması
• Gün ışığı geçirgenliği en az %75
• Güneş enerjisi toplam geçirgenliği en fazla %35

Çağrı Takvimi
Çağrı Açılış Tarihi                           : 1 Temmuz 2013
Çağrı Açılış Tarihi                           :
1 Temmuz 2013
Çağrı Kapanış Tarihi                      :
4 Aralık 2013
Proje Öneri Başvuru Tarihleri      :
16 Eylül 2013 / 4 Aralık 2013, Saat: 14:00
Proje süresi üst sınırı                    :
24 ay
Proje bütçesi üst sınırı                  :
800.000 TL

2013 yılında proje başvuru ve değerlendirme süreçlerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Çağrı duyurusunda aksi belirtilmedikçe proje ön başvurusu alınmayacaktır. Proje başvurusu yapacak kuruluşlar doğrudan proje önerilerini sunacaklar ve projelerin değerlendirmesi bu öneri temel alınarak tek aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Başvuru zamanı kısıtlaması olmadan hibe desteklerinden yararlanmak için sanayi ölçeğinde ki şirketlerin TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge programına, Kobi ölçeğinde ki firmaların TÜBİTAK 1507 Kobi Ar-Ge başlangıç programına bakmalarını öneriyoruz.

Ar-Ge projenizin TÜBİTAK kurumuna uygunluğunu ücretsiz olarak analiz ettirmek için bize başvurabilirsiniz. Daha detaylı bilgi ve danışmanlık almak için lütfen tıklayınız.

Alkaze Yenilikçi Mühendislik olarak biz, “Hibe Projeler ve Devlet Destekleri Danışmanlığı” alanında Türkiye’nin en büyük ve başarılı danışmanlık firmasıyız.  2007’den bu yana 350’i aşkın hibe proje gerçekleştirdik.TÜBİTAK, AR-GE Merkezi, KOSGEB, Kalkınma Ajansı, DTM İhracat Destekleri, Turquality  Projelerinde , müşterilerimize danışmanlık veriyor ve onların hibe desteklerden faydalanmalarını sağlıyoruz. Danışmanlığımız A’dan Z’ye projenin başından sonuna kadar müşterimizle beraber yürüme biçimindedir:

- Projenizi olgunlaştırır, proje yazımını gerçekleştirir ve ilgili kuruma sunarız.
- Projenin onay sürecinde , kurul ve hakem ziyaretlerinde yol gösterir ve kabul olasılığını artırırız.
- Kabülden sonra, proje bitene kadar bütün ara raporları, şartname vb. raporlamaları hazırlarız.
- Yeni proje fırsatları çıkar çıkmaz sizi bilgilendirir ve projelerinizi beraber kurgularız.
Projelerinizi birlikte kurgulamak ve başarı ile hayatta geçirmek için bizimle hemen iletişime geçiniz