Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK’tan Mobil İletişim Sektörüne  %85’e varan 8 yeni Hibe Çağrısı
TÜBİTAK tarafından 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme programı kapsamında yer alan Mobil İletişim alanındaki çağrıların kapsamı aşağıdaki gibidir:

Çağrı Başlıkları

1- Çağrı Konusu:
Nesnelerin interneti ekosistemi kapsamındaki M2M uygulamaları için mobil iletişim sistemleri

Çağrı Kapsamı:
1. Akıllı, çevre duyarlı, enerji verimli sensör düğüm (algılama ve haberleşme yapabilen)platformlarının geliştirilmesi,
2. Sağlık, çevre, akıllı ulaşım, akıllı yapılar, akıllı şebekeler vb gözetleme amaçlı alanlarda sensör donanım platformlarının geliştirilmesi,
3. Verilerin analiz edilebileceği ve diğer sistemler ile etkileşim içerisinde olabilecek analiz karar yeteneğine sahip merkezi sistemlerin geliştirilmesi,
4. Sensörler ile merkezi sistemler arasındaki güvenli, enerji verimli ölçeklenebilir iletişim protokolleri ve mobil uygulamaların geliştirilmesi bu çağrı kapsamındadır.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler
Yukarıda konu ve kapsamı belirtilen alanlarda yazılım ve/veya donanım, prototip ürünlerin aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda geliştirilmesi:
- M2M uygulamasının gerektirdiği gecikme toleransı, servis kalitesi, enerji verimliliği, güvenilirlik(reliability), güvenlik(security) kriterlerinin sağlanması ve uluslararası standartlara

Çağrı Açılış Tarihi                          : 1 Temmuz 2013
Çağrı Kapanış Tarihi                     : 25 Ekim 2013
Proje Öneri Başvuru Tarihleri    : 2 Eylül 2013 / 25 Ekim 2013, Saat: 14:00
Proje süresi üst sınırı                 : 36 ay (Proje sadece yazılım uygulamalarından oluşuyorsa proje süresi üst sınırı 24 ay olarak belirlenmelidir.)
Proje bütçesi üst sınırı                : 2.000.000 TL (Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı toplam proje bütçesi için 3.000.000 TL’dir. Ortaklı projelerde, projeyi sunan ortakların çalışma alanlarının farklı olması kriteri dikkate alınacaktır.)

2- Çağrı Konusu:
Mobil iletişim sistemleri için akıllı cihaz ve uygulamalarında güvenlik

Çağrı Kapsamı:
1. Mobil cihazlardaki donanım ve yazılım güvenlik açıklarının ve oluşturdukları risklerin tespit edilmesine ve giderilmesine yönelik yazılım ve/veya donanım çözümlerinin geliştirilmesi,
2. Mobil cihazlarda kullanılan mevcut işletim sistemlerinin güvenli hale getirilmesi veya yeni güvenli işletim sistemlerinin (cihaz ve servis yönetim bileşenleri de dahil) geliştirilmesi,
3. Mobil cihazlarda kötücül yazılımlara / uygulamalara ve haberleşme ağından gelebilecek siber tehditlere karşı güvenlik mekanizmalarının geliştirilmesi,
4. Mobil iletişim ağlarında uçtan uca veri güvenliğini sağlayacak kriptografik algoritma, protokol ve ilgili yönetim merkezlerinin yazılım ve/veya donanım çözümlerinin geliştirilmesi,
5. Mobil cihazlar üzerinde güvenli ve kesintisiz iletişimi mümkün kılan yazılım geliştirme platformunun oluşturulması bu çağrı kapsamındadır.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler
Yukarıda konu ve kapsamı belirtilen alanlardaki yazılım ve/veya donanıma yönelik prototip ürünlerin
aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda geliştirilmesi beklenmektedir.
• Kullanım alanı ve gizlilik seviyesine göre FIPS 140-2, COMSEC standartlarına veya TEMPEST kriterlerine uygunluk (kırmızı-siyah ayrımı, kritik açık bilginin fiziksel olarak korunumu, vb.)
• Taşınabilirlik (farklı donanım, operatör ve ağ altyapılarında çalışabilme
•  Var olan çevresel elemanları desteklemesi (Bluetooth, Wi-Fi, kamera, dokunmatik ekran, vb.)
• Geliştirilecek olan güvenli mobil işletim sisteminin sürdürülebilir olması
• Modülerlik (farklı uygulama senaryolarına entegre olabilme)
• Güvenlik isterlerine bağlı olarak uygulamaların güvenli donanım ve/veya güvenli mobil işletim sistemi üzerinde çalışabilmesi
• Güvenlik politika yönetim modülüne sahip olması
• Kullanılan güvenlik mekanizmalarının donanım performans hizmet kalitesini 

Çağrı Açılış Tarihi                                 : 1 Temmuz 2013
Çağrı Kapanış Tarihi                            : 25 Ekim 2013
Proje Öneri Başvuru Tarihleri           : 2 Eylül 2013 / 25 Ekim 2013, Saat: 14:00
Proje süresi üst sınırı                         : 36 ay (Proje sadece yazılım uygulamalarından oluşuyorsa proje süresi üst sınırı 24 ay olarak belirlenmelidir.)
Proje bütçesi üst sınırı                     : 2.000.000 TL (Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı toplam proje bütçesi için 3.000.000 TL’dir. Ortaklı projelerde, projeyi sunan ortakların çalışma alanlarının farklı olması kriteri dikkate alınacaktır.)

3- Çağrı Konusu: 4G ve sonrası mobil iletişim için küçük hücre ağ teknolojileri

Çağrı Kapsamı:
1. Yeni nesil mobil şebekelere yönelik kendi kendini düzenleyen ağ (Self-Organizing Network-SON)
teknolojisi, oto konfigürasyon ve ağ yönetim/planlama araçlarının geliştirilmesi
2. Küçük hücre ağları (femtocell, picocell, microcell vb.) ürünlerinin (baz istasyonu, temel band işlem yapabilen modem ve diğer bileşenlerin ) geliştirilmesi
3. Çekirdek ağ (Core network) yazılım ve donanım bileşenlerinin küçük hücre ağlarını destekleyen versiyonlarının geliştirilmesi bu çağrı kapsamındadır

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler
• Düşük maliyetli, düşük güç tüketimli, hareket kabiliyetli, manyetik alan düzeyi insan sağlığına zarar vermeyecek seviyede olan, yüksek veri verimliliği (throughput) olan femtocell, picocell, vb. küçük hücre baz istasyonları
• 4G ve sonrasında ortaya çıkacak olan geniş kapsama ve yüksek kapasite ihtiyacını sağlamaya yönelik, düşük işletme maliyeti olan, kendini tanımlayabilen, güncelleyebilen, eniyileyen ve problemlerini belirleyip iyileştiren (self-healing), tak-çalıştır (plug-and-play) özelliğine sahip teknolojiler veya ürünler

Çağrı Takvimi
Çağrı Açılış Tarihi                       : 1 Temmuz 2013
Çağrı Kapanış Tarihi                  : 4 Aralık 2013
Proje Öneri Başvuru Tarihleri :16 Eylül 2013 / 4 Aralık Ekim 2013, Saat: 14:00
Proje süresi üst sınırı               : 36 ay
Proje bütçesi üst sınırı             :
3.000.000 TL (KOBİ niteliğinde kuruluşlarla birlikte ortak sunulacak projeler için bütçe üst sınırı toplam proje bütçesi için 4.000.000 TL’dir. Ortaklı projelerde, projeyi sunan ortakların çalışma alanlarının farklı olması kriteri dikkate alınacaktır)


4- Çağrı Konusu: 4G ve sonrası mobil iletişim ağları için çekirdek (core) ağ ve backhaul sistemleri

Çağrı Kapsamı:
1. Çekirdek ağ (Core network) ve/veya backhaul sistemleri için yazılım ve donanım bileşenleri ve ürünleri
2. Mobil iletişim sistemlerinde ağ kaynaklarının daha verimli kullanılması amacıyla çekirdek ağ ve backhaul yapılarına yönelik içerik bilinçli ağ (Content Aware Networking), fiziksel kanal kaynak yönetimi, vb. yaklaşımlar
3. Mevcut ve yeni nesil mobil kablosuz iletişim ağlarını destekleyen çekirdek ağ ve backhaul yapılarına yönelik yazılım tanımlı ağ (Software Defined Networking) vb. yaklaşımlar
4. Paket anahtarlamalı 4G ve sonrası ağlar üzerinden ses hizmeti (Voice over 4G) bu çağrı kapsamındadır

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler
Yukarıda konu ve kapsamı belirtilen alanlardaki yazılım ve/veya donanıma yönelik prototip ürünlerin aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda geliştirilmesi:
• Yeni nesil servislerle birlikte artan veri trafiğini kaldırabilecek mimari tasarım ve artmakta olan ihtiyacı karşılayacak yönlendirici kapasitesi,
• Mobil operatör altyapıları için farklı servis kalite seviyesi gereksinimlerini karşılayabilen, düşük maliyetli paket anahtarlama sistemleri,
• Farklı uygulamaların gecikme ve gecikme değişimi isterlerini karşılayan, gerçek-zamanlı, sıkıştırma tekniklerini kullanan, acil çağrı gereksinimlerini karşılayan sistemler,
• Mevcut ve yeni nesil hizmet ve uygulamaların hücreler arası geçiş (handover) servis kesintisi veya gecikmesi, aktif çağrı düşmesi (call-drop) olasılığı ve benzeri isterlerini karşılayan sistemler
• Mevcut ve yakın gelecekte oluşması beklenen farklı uygulamaların oluşturacağı içeriklerin yapısına göre uyarlanan, ağ verimliliğini artıran, kullanıcıların içeriklere erişimini kolaylaştıran ve hızlandıran teknolojileri içeren sistemler.

Çağrı Takvimi
Çağrı Açılış Tarihi                        : 1 Temmuz 2013
Çağrı Kapanış Tarihi                   : 4 Aralık 2013
Proje Öneri Başvuru Tarihleri  :16 Eylül 2013 / 4 Aralık 2013, Saat: 14:00
Proje süresi üst sınırı                : 36 ay
Proje bütçesi üst sınırı              : 2.000.000 TL (Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı toplam proje bütçesi için 3.000.000 TL’dir. Ortaklı projelerde, projeyi sunan ortakların çalışma alanlarının farklı olması kriteri dikkate alınacaktır.)

5- Çağrı Konusu: Konumlama sistemleri
   
Çağrı Kapsamı:

1. Uydu tabanlı konumlama: GPS ve/veya Glonass, global konumlama uydularından gelen sinyalleri kullanan, geliştirilecek konumlama algoritması ile konum bilgisini hesaplayan donanım ve yazılımları içeren GNSS terminallerinin, GPS konum hassasiyetini arttıran sistemlerinin geliştirilmesi,
2. Karasal tabanlı konumlama:
a.) Kapalı ortamlar (Binaiçi, Göçük altı vb.) için RFID, WiFi vb. teknolojileri kullanan konum belirleme donanım ve/veya yazılım sistemlerinin geliştirilmesi,
b.) Açık ortamlar için (taktik saha, bölgesel konumlama) hücresel(cellular) sistemler, RF referans vericiler, tasarsız ağlar vb. kullanan konum belirleme donanım ve/veya yazılım sistemlerinin geliştirilmesi,
c.) İvme, manyetik alan, jiroskop vb. sensör bilgilerini kullanan pasif konumlama donanım ve/veya yazılım sistemlerinin geliştirilmesi,
3. Konumlama sistemlerinde kullanılmak üzere maliyet etkin akıllı ve ileri anten teknolojilerinin geliştirilmesi
4. İleri işaret işleme tekniklerine dayalı olarak hassas konum belirleme yapabilen modüllerin (programlanabilir donanımlar kullanılarak) geliştirilmesi bu çağrı kapsamındadır.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler
• GNSS terminalleri GPS ve/veya Glonass uydularını kullanarak konum bilgisini hesaplayabilmelidir.
• Çağrı kapsamında geliştirilecek olan terminaller, temel konumlama bilgisi yanında daha hassas konumlama elde edebilmek üzere EGNOS ve/veyaTUSAGA-AKTİF’e uygun olabilir.
• Hazır sistemlerin entegrasyonu , konumlama bilgisini hesaplayıp çıktılarını veren hazır çiplerin veya modüllerin kullanıldığı sistemler bu çağrı kapsamında değildir. Bununla birlikte FPGA, DSP gibi programlanabilir donanımlar kullanılabilir.
• Yukarıda belirtilen donanım ve yazılım sistemleri hedeflenen uygulamanın ihtiyaçlarını karşılayacak konumlama hassasiyetini sağlamalıdır.

Çağrı Takvimi
Çağrı Açılış Tarihi                          : 1 Temmuz 2013
Çağrı Kapanış Tarihi                     : 25 Ekim 2013
Proje Öneri Başvuru Tarihleri    : 2 Eylül 2013 / 25 Ekim 2013, Saat: 14:00
Proje süresi üst sınırı                  : 36 ay (Proje sadece yazılım uygulamalarından oluşuyorsa proje süresi üst sınırı 24 ay olarak belirlenmelidir.)
Proje bütçesi üst sınırı                : 2.000.000 TL (Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı toplam proje bütçesi için 3.000.000 TL’dir. Ortaklı projelerde, projeyi sunan ortakların çalışma alanlarının farklı olması kriteri dikkate alınacaktır)

6- Çağrı Konusu: Mevcut iletişim sistemlerinin birlikte etkin çalışmasını sağlayan heterojen mobil ağ teknolojileri
1. Mobil iletişime yönelik mevcut mobil şebekelerle kablolu/kablosuz iletişim teknolojilerinin bütünleşik çalıştığı heterojen ağ teknolojileri ve ağ geçiş yönetimi,
2. Mevcut mobil şebekelere yazılım tanımlı ağ (Software Defined Networking) yaklaşımının uygulanması
3. Mevcut kablosuz iletişim ağlarını destekleyen, ağ eniyileme yöntemlerinden kendi kendini düzenleyen ağ (Self-Organizing Network-SON) teknolojisi, otomatik yapılandırma ve ağ yönetimi/planlaması bu çağrı kapsamındadır.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler
Yukarıda konu ve kapsamı belirtilen alanlardaki yazılım ve/veya donanıma yönelik prototip ürünlerin aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda geliştirilmesi:
• Melez erişim sağlayan terminal ve ağ geçidi ürünlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve diğer standart ürünlerle birlikte çalışabilirliğinin sağlanması
• Farklı teknolojiler arası geçişi sağlayan düşük gecikmeli, maliyet etkin, yüksek servis kalitesi sunacak protokollerin geliştirilmesi ve uygulanması
• Kendi kendini yapılandırabilen baz istasyonu uygulaması için protokol geliştirilmesi ve uygulanması
• Kapsama ve kapasite optimizasyonları, hücre içindeki baz istasyonlarının girişim (interference) optimizasyonu uygulamaları
• Yazılım tanımlı ağ (Software Defined Networking) yaklaşımını destekleyen çekirdek ağ yönlendiricilerinin maliyet etkin, yüksek servis kalitesi sağlayan sürümlerinin geliştirilmesi
• Trafik yük aktarması (offloading) amaçlı kullanılmak üzere servis kesintisini kullanıcının hissetmeyeceği seviyelerde tutan farklı kablosuz erişim şebekeleri arasındaki geçiş protokollerinin geliştirilmesi ve uygulanması
• Mevcut mobil şebekelerle birlikte PLC (Powerline Communication), VLC (Visible Light Communication), Wi-Fi gibi iletişim teknolojilerini bir arada eşzamanlı ve uyarlamalı olarak kullanarak toplam veri iletim performansını artırmaya yönelik sistemlerin geliştirilmesi

Çağrı Takvimi
Çağrı Açılış Tarihi                            : 1 Temmuz 2013
Çağrı Kapanış Tarihi                       : 25 Ekim 2013
Proje Öneri Başvuru Tarihleri      : 2 Eylül 2013 / 25 Ekim 2013, Saat: 14:00
Proje süresi üst sınırı                    : 36 ay
Proje bütçesi üst sınırı                  : 2.000.000 TL (Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı toplam proje bütçesi için 3.000.000 TL’dir. Ortaklı projelerde, projeyi sunan ortakların çalışma alanlarının farklı olması kriteri dikkate alınacaktır.)

7- Çağrı Konusu: Uydu haberleşme yer sistemlerinin geliştirilmesi
1. Tek/çift yönlü, noktadan noktaya, yıldız/örgü (VSAT vb) yapıda farklı iletişim ihtiyaçlarını karşılayacak uydu haberleşme yer sistemleri,
2. İnsansız hava araçlarında (İHA) kullanılan uydu haberleşme (SATCOM) sistemleri, sivil havacılıkta yeni kullanılmaya başlayan uydu üzerinden internet erişimi, hareketli kara ve deniz araçlarındaki uydu üzerinden veri iletişimini sağlayan sistemler,
3. Yer sistemleri ile birlikte ilgili RF uç birimleri, sabit/motorlu antenler, anten kontrol üniteleri, yıldız yapıdaki şebekelerde merkezde yer alan sistemler (RF, şebeke kontrol yazılım ve donanımları vb) bu çağrı kapsamındadır.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler
• Uydu haberleşme yer sistemleri, IF çıkışları L bandında olup, uygun RF Uç birimi ile C, X, Ku ve Ka bantlarında çalışabilme esnekliğine sahip olmalıdır. Yer terminalleri, uydu kapasitesini verimli kullanacak farklı modülasyonları ve hata düzeltme kodlarını desteklemelidir. Yer terminalleri, kullanım ihtiyaçlarına göre IP iletişimi için 10/100Base-T Ethernet, EIA-422/-530 DCE, HSSI Serial,V.35 DCE vb. ara yüzleri içerebilir.
• İHA ve uçaklar için geliştirilen sistemler, uygulamada oluşacak Doppler frekans kaymasını dikkate almalıdır.
• Sistemler uygulamanın gerektirdiği dış çevre şartlarına (IP 65, IP 66, çalışma sıcaklıkları vb) dayanıklı olmalıdır.

Çağrı Takvimi
Çağrı Açılış Tarihi                         :
1 Temmuz 2013
Çağrı Kapanış Tarihi                    : 4 Aralık 2013
Proje Öneri Başvuru Tarihleri   : 16 Eylül 2013 / 4 Aralık 2013, Saat: 14:00
Proje süresi üst sınırı                 : 36 ay
Proje bütçesi üst sınırı               : 2.000.000 TL (Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı toplam proje bütçesi için 3.000.000 TL’dir. Ortaklı projelerde, projeyi sunan ortakların çalışma alanlarının farklı olması kriteri dikkate alınacaktır)

8- Çağrı Konusu: 4G ve sonrası mobil iletişim için iletim teknikleri
  
Çağrı Konu ve Kapsamı:

1. Gelecek nesil çoklu girdili çoklu çıktılı (MIMO) iletişim teknikleri geliştirilmesi ve uygulanması, fiziksel MIMO’nun mümkün olmadığı durumlarda kullanılmak üzere iletişim kalitesini iyileştirici sanal MIMO tekniklerinin geliştirilmesi ve uygulanması,
2. Akıllı, uyarlanabilir ve tekrar yapılandırılabilen anten sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması,
3. Toplam ağ kapasitesinin ve verimliliğinin arttırılmasına yönelik işbirlikli iletim tekniklerinin geliştirilmesi ve uygulanması,
4. Spektrumun verimli kullanılmasına yönelik tekniklerin geliştirilmesi ve uygulanması bu çağrı kapsamındadır.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler
Yukarıda konu ve kapsamı belirtilen alanlarda
• 4G standartlarına uygun prototiplerinin geliştirilmesi,
• 4G sonrasına yönelik standart çalışmalarına katkı sağlanması.
   
Çağrı Takvimi
Çağrı Açılış Tarihi                        :
1 Temmuz 2013
Çağrı Kapanış Tarihi                   : 4 Aralık 2013
Proje Öneri Başvuru Tarihleri  : 16 Eylül 2013 / 4 Aralık 2013, Saat: 14:00
Proje süresi üst sınırı                : 36 ay
Proje bütçesi üst sınırı              : 2.000.000 TL (Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı toplam proje bütçesi için 3.000.000 TL’dir. Ortaklı projelerde, projeyi sunan ortakların çalışma alanlarının farklı olması kriteri dikkate alınacaktır.)

2013 yılında proje başvuru ve değerlendirme süreçlerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Çağrı duyurusunda aksi belirtilmedikçe proje ön başvurusu alınmayacaktır. Proje başvurusu yapacak kuruluşlar doğrudan proje önerilerini sunacaklar ve projelerin değerlendirmesi bu öneri temel alınarak tek aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Başvuru zamanı kısıtlaması olmadan hibe desteklerinden yararlanmak için sanayi ölçeğinde ki şirketlerin TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge programına, Kobi ölçeğinde ki firmaların TÜBİTAK 1507 Kobi Ar-Ge başlangıç programına bakmalarını öneriyoruz.

Ar-Ge projenizin TÜBİTAK kurumuna uygunluğunu ücretsiz olarak analiz ettirmek için bize başvurabilirsiniz. Daha detaylı bilgi ve danışmanlık almak için lütfen tıklayınız.

Alkaze Yenilikçi Mühendislik olarak biz, “Hibe Projeler ve Devlet Destekleri Danışmanlığı” alanında Türkiye’nin en büyük ve başarılı danışmanlık firmasıyız.  2007’den bu yana 350’i aşkın hibe proje gerçekleştirdik.TÜBİTAK, AR-GE Merkezi, KOSGEB, Kalkınma Ajansı, DTM İhracat Destekleri, Turquality  Projelerinde , müşterilerimize danışmanlık veriyor ve onların hibe desteklerden faydalanmalarını sağlıyoruz. Danışmanlığımız A’dan Z’ye projenin başından sonuna kadar müşterimizle beraber yürüme biçimindedir:

- Projenizi olgunlaştırır, proje yazımını gerçekleştirir ve ilgili kuruma sunarız.
- Projenin onay sürecinde , kurul ve hakem ziyaretlerinde yol gösterir ve kabul olasılığını artırırız.
- Kabülden sonra, proje bitene kadar bütün ara raporları, şartname vb. raporlamaları hazırlarız.
- Yeni proje fırsatları çıkar çıkmaz sizi bilgilendirir ve projelerinizi beraber kurgularız.
Projelerinizi birlikte kurgulamak ve başarı ile hayatta geçirmek için bizimle hemen iletişime geçiniz