Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 Yerli Haberleşme Uydusu ve Alt Yazılımlarının Geliştirilmesi ve Üretimine % 100 Hibe

Türkiye’nin milli gözlem uyduları GÖKTÜRK-2 ve RASAT’ı uzaya fırlatarak önemli bir başarıya imza atan TÜBİTAK, şimdi de yerli haberleşme uydusu için çalışmalara başladı. Bu amaçla Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında “Yerli Haberleşme Uydusu Geliştirilmesi ve Üretimi” konusunda çağrı duyurusu yayınlandı. Bu çağrı kapsamında ülkemizin ihtiyaç duyduğu haberleşme uydusunun azami ölçüde yerli imkânlarla geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çağrıya Kamu Ar-Ge birimleri, üniversitelerin yanı sıra özel sektör kuruluşları da başvurabilecek. "TÜRKSAT 6A" olarak adlandırılan uydunun tasarımı tamamen yerli olacak ve bütün entegrasyonları Türkiye'de yapılacak. Azami ölçüde yerli imkanlarla geliştirilmesi amaçlanan TÜRKSAT 6A haberleşme uydusu sivil, ticari ve askeri kamu kuruluşlarına da hizmet verecek ve yüksek bütçeli projelere %100 destek verilecek.

Uydunun özgün tasarımı, platformu ve uydu üzeri yazılımları, proje kapsamında yerli olarak geliştirilecek.  Uydunun azami ölçüde bütün bileşenlerinin yerli olarak geliştirilmesine önem verilmektedir.

Bu program haricinde de, çağrı sınırlaması olmaksızın uydu da dahil olmak üzere haberleşme teknolojileri üzerine geliştireceğiniz alt yazılım ve donanımlara da %75’e varan oranlarda hibe alabileceğinizi biliyor muydunuz?

Uydu alt bileşeni olmayan M2M Haberleşme Yazılımlarından, Alıcı Antenlere, KABLOSUZ Haberleşme Teknolojilerinden, uzaktan veri transferi ünitelerini Tübitak Teydeb Ar-Ge programları çerçevesinde geri ödemesiz destek ile geliştirebilirsiniz. Bu amaç doğrultusunda haberleşme ve bilişim alanında yapacağınız Ar-Ge projelerinize % 75 oranında hibe almak için TÜBİTAK 1507 programına, elektronik bileşenlerini geliştirmek için yapacağınız Ar-Ge çalışmalarına üst sınır olmaksızın % 50 oranında hibe almak için TÜBİTAK 1501 programına bakmanızı öneriyoruz.

Son Başvuru Tarihi: 22.11.2013

Hedeflenen Çıktılar
1. Yerli Haberleşme Uydusuna yönelik özgün tasarım :
•    Kavramsal tasarım
•    Ön tasarım
•    Kritik (nihai) tasarım
•    Tasarım Doğrulama
Teknik İsterler: Sistem isterlerini karşılayacağını gösteren kavramsal, ön ve kritik tasarım dokümanlarında; boyutlandırma (3D çizim), güç, kütle, tasarım analizleri, testler ve planları, link, maliyet bütçesi, proje takvimi (iş planı) vb. bilgiler yer almalıdır.

2. Haberleşme Uydusu Platformu: elektriksel güç sistemi, yapı sistemi, yazılım ve veri işleme sistemi, yörünge yönelim belirleme ve kontrol sistemi, ısıl kontrol, itki sistemi, telemetri telekomut sistemlerini içeren farklı faydalı yüklerde görev yapabilecek nitelikte olmalıdır

3.Uydu üzeri yazılım: Uydunun ömrü boyunca belirlenmiş işlevlerini yerine getirebilecek kabiliyet ve nitelikte olmalıdır.
•    İşletim sistemi
•    Platform yazılımı

4. Uydu ekipmanları:  Haberleşme Uydu platformunda ve faydalı yükünde kullanılacak alt sistemler
Alt sistemlerde kullanılacak ekipmanlardan hangilerinin ne oranda Ar-Ge ile geliştirileceği belirtilmelidir.

5. Yer sistemleri:  Haberleşme sistemi, anten, RF ekipmanları
Yer sistemlerde kullanılacak ekipmanlardan hangilerinin ne oranda Ar-Ge ile geliştirileceği belirtilmelidir.

6. Haberleşme Uydusu:
İlk 5 maddede geliştirilecek bileşenler uydu sisteminde kullanılacaktır. Uyduya ilişkin ön teknik isterler Ek-1 dokümanında yer almaktadır.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:
1. Proje kapsamında geliştirilecek bileşenler ve nihai haberleşme uydusunun geliştirme süreçleri ve testlerinin hangilerinin ECSS ve MIL-STD standartlarına uygun olacağı proje önerilerinde belirtilmelidir.
2. Geliştirilecek haberleşme uydusu Ek-1’de yer alan ön teknik isterlere uygun olmalıdır. Detaylı teknik isterler, 1007 Programı mevzuatı gereği yürütücü kuruluş olabilme yeterliliğine sahip olan proje hazırlama ve proje yürütme, beceri, deneyim ve altyapısına sahip kurumların yazılı başvurusu üzerine TÜBİTAK ile yapacakları gizlilik sözleşmesi karşılığı elden teslim edilir.
3. Proje yürütücüsü kuruluşlar arasında üniversitelerin yer alması hususu değerlendirme sürecinde tercih sebebi olacaktır.
4. Hedeflenen çıktılardan Yerli Haberleşme Uydusuna yönelik özgün tasarım, Haberleşme Uydusu Platformu ve Uydu üzeri yazılımların (işletim sistemi hariç) proje kapsamında yerli olarak geliştirilmesi zorunludur. Bu bağlamda, hedeflenen çıktılarda yer alan diğer bileşenlerden hangilerinin proje kapsamında yerli olarak geliştirileceğine yürütücü kuruluşlar karar verecektir.
5. Geliştirilecek bileşenler azami ölçüde yerli olmalıdır.
6. Proje destekleme süresi 1007 Programı mevzuatı gereğince artırılabilecektir.
7. X bant faydalı yüke ait tüm ekipmanlar müşteri kurum tarafından sağlanacak olduğundan teklif içinde yer almamalıdır.
8. Çağrı kapsamında proje teklifleri tek aşamalı olarak alınacak olup doğrudan II. Aşama Proje Öneri Formu doldurulacaktır.

Alkaze Yenilikçi Mühendislik olarak biz, “Hibe Projeler ve Devlet Destekleri Danışmanlığı” alanında Türkiye’nin en büyük ve başarılı danışmanlık firmasıyız.  2007’den bu yana 350’i aşkın hibe proje gerçekleştirdik.TÜBİTAK, AR-GE Merkezi, KOSGEB, Kalkınma Ajansı, DTM İhracat Destekleri, Turquality  Projelerinde , müşterilerimize danışmanlık veriyor ve onların hibe desteklerden faydalanmalarını sağlıyoruz. Danışmanlığımız A’dan Z’ye projenin başından sonuna kadar müşterimizle beraber yürüme biçimindedir:

  

- Projenizi olgunlaştırır, proje yazımını gerçekleştirir ve ilgili kuruma sunarız.
- Projenin onay sürecinde , kurul ve hakem ziyaretlerinde yol gösterir ve kabul olasılığını artırırız.
- Kabülden sonra, proje bitene kadar bütün ara raporları, şartname vb. raporlamaları hazırlarız.
- Yeni proje fırsatları çıkar çıkmaz sizi bilgilendirir ve projelerinizi beraber kurgularız.

  

Projelerinizi birlikte kurgulamak ve başarı ile hayatta geçirmek için bizimle hemen iletişime geçiniz.