Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 UDHB’den, Elektronik Haberleşme, Uzay ve Havacılık ile İlgili Ar-Ge Projelerine % 100 Hibe

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB), elektronik haberleşme, uzay ve havacılıkla ilgili olarak yerli tasarım ve üretimine yönelik Ar-Ge faaliyeti yürüten işletmelere  %100 oranına kadar hibe destek sağlayacaktır. Bu desteğin 3. dönem çağrısı 1 Eylül - 30 Eylül arası başvuru yapılmak üzere açılmıştır.
  
Destek Süresi: En fazla 36 Ay
Destek Oranı: %100’dür.
Destek Tutarı: En fazla 10.000.000 TL, havacılık ve uzay alanında destek kararı alınan projelere verilecek destek tutarı ise en fazla 20.000.000 TL olabilir.

Desteklenen Harcama Kalemleri
Projelerde, aşağıdaki harcama kalemleri desteklenebilir:
a) Proje yöneticisi ve projede görev alan teknik personele ödenen ücretler.
b) Alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanım giderleri.
c) Danışmanlık ve eğitim hizmeti alım giderleri.
ç) Ulusal patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderler.
d) Projede kullanılan malzeme giderleri.
e) Laboratuvar test ve analiz raporları ile ilgili giderler.

Desteklenen Öncelikli Konular

a) Elektronik Haberleşme - Genel Konular
1. Sayısal yayın şebeke ve terminal alıcı veya verici sistemlerinin geliştirilmesi,
2. Bulut bilişime yönelik yazılım, donanım ve sistem geliştirme,
3. Afet ve acil durumlar başta olmak üzere ulaştırma sistemlerinde iletişim, simülasyon vb. yazılım, donanım ve sistem geliştirme,
4. Elektronik imza uygulamalarına ilişkin yazılım, donanım ve sistem geliştirme,
5. IP tabanlı haberleşmeye yönelik yazılım ve donanım geliştirme,
6. Video konferans, etkileşimli video ve televizyon uygulamaları, internet üzerinde oyunlar, dosya paylaşım uygulamaları, ağ tabanlı yedekleme vb. konularda yazılım ve donanım geliştirme,
7. Uzaktan kontrol sistemlerine ilişkin yazılım, donanım veya sistem geliştirme,
8. E-devlet uygulamalarına ilişkin sistem geliştirme,

b) Mobil Haberleşme
1. Yeni nesil mobil şebekeler dahil mobil haberleşme şebekelerinde kullanılan verici, alıcı, anten ve benzeri donanım ile bunlara ilişkin yazılımlar,
2. Sağlık, enerji, ulaşım gibi alanlarda M2M (makineden makineye iletişim) konusunda yazılım, donanım veya sistem geliştirme,
3. Radyolink (R/L) sistemlerine ilişkin alıcı, verici ve anten tasarımı ve geliştirilmesi,
4. Tablet bilgisayar, akıllı telefon ve benzeri mobil terminal cihazlarına ilişkin dananım, yazılım veya sistem geliştirme

c) Siber Güvenlik
1. Siber güvenlikle ilgili yazılım, donanım veya sistem geliştirme,
2. Kamu kurum ve kuruluşlarının verilerinin şifreli kaydedilmesine ve veritabanlarının siber saldırılara karşı korunmasına ilişkin yazılım, donanım ve sistem geliştirme
3. Su, elektrik, gaz, telekomünikasyon, finans vb. kritik altyapılarının siber saldırılara karşı korunmasına yönelik yazılım, donanım ve sistem geliştirme
  
d) Genişbant İnternet

1. Daha hızlı ve kaliteli veri transferi veya sağlayan yazılım, donanım ve sistem geliştirme,
2. Optik haberleşmeye ilişkin yazılım, donanım veya sitem geliştirme
3. İletim sistemlerinde veri sıkıştırma sistemleri

e) Uydu Haberleşmesi
1. Uydu haberleşmesi terminal cihazlarına ilişkin donanım, yazılım veya sistem geliştirme,
2. Konum belirleme ve izlemeye ilişkin sistemler,
   
Başvuru Şartları
1. Destek başvurusu yapılan proje konusunun, kuruluşun ticaret siciline kayıtlı faaliyet alanıyla ilişkili olması gerekir.
2. Kuruluşun, başvuru tarihinden önceki bir yıl süresince aktif olarak faaliyette olması ve bunu belgeleyerek başvurusu ile birlikte sunması gerekir.
3. Kuruluşun, projede yer alan personel sayısının en az üçte biri kadar personeli en az bir yıldır bünyesinde çalıştırıyor olması gerekir.
4. Bir kuruluşun bir başvuru dönemi içerisinde ancak bir proje başvurusunda bulunması gerekmektedir.
5. Bir projesi destek kapsamında olan kuruluşlar destek kapsamı süresince yeni bir proje destek başvurusunda bulunamaz.
6. Kuruluşun, kanuni adresi ve iş merkezinin Türkiye’de bulunması gerekir.