Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK’tan Enerji Verimliliği Teknolojileri alanındaki Ar-Ge çalışmalarına Büyük Hibe !

Dünya genelinde yapılan çalışmalar, bina ve sanayi sektöründe önemli derecede enerji tasarruf potansiyeli bulunduğunu göstermektedir. Enerji verimliliği, en az yeni ve alternatif enerji kaynaklarının ve bunlara yönelik teknolojilerin geliştirilmesi kadar önem taşımaktadır. Ulusal enerji teknolojilerinin yenilikçi ve rekabetçi yönünün geliştirilmesi amacıyla TÜBİTAK tarafından 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında “EN04-Enerji Öncelikli Alanı Enerji Verimliliği” başlıklı yeni bir çağrı programı başlatılmıştır.
 
Bu çağrı programı kapsamında başvuracak projelerin aşağıda yer alan özellikleri taşıması hedeflenmektedir.
•    Katma değeri yüksek
•    Yaratıcı ve yenilikçi
•    Enerji verimliliği alanında uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak
•    Ülkemizin mevcut enerji talebinin karşılanmasında dışa bağımlılığı azaltacak
•    Uluslararası düzeyde ülkemizin rekabet gücünü artıracak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması

Bu hedefler doğrultusunda Enerji Verimliliği alanında aşağıda belirtilen konularda “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” kapsamında destek verilecektir.

Çağrı Konuları

EN0401- Yeni Nesil Yüksek Isıl Dirence Sahip Yalıtım ve Yapı Malzemeleri ile Yalıtım Teknolojilerinin Geliştirilmesi

Programın Amacı ve Hedefleri:
Bu çağrı aracılığıyla ülkemizin yalıtım ve yapı malzemelerindeki dışa bağımlılığı azaltacak, uluslararası düzeyde rekabet gücünü artıracak ve enerji verimliliğini destekleyecek yenilikçi malzeme ve teknolojilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Çağrı kapsamında aşağıdaki konu başlıklarını içeren araştırma projeleri desteklenecektir.
•    Düşük ısı iletim katsayılı inorganik izolasyon ve yapı malzemeleri.
     - Binalar ve diğer uygulamalara yönelik izolasyon malzemeleri için: Isı iletim   katsayısı 20 mW/mK altında olan izolasyon malzemeleri.
     - Yapı malzemeleri için: Isı iletim katsayısı 90 mW/mK altında olan malzemeler.
•    Sanayide yüksek sıcaklıktaki prosesler için düşük ısı iletim katsayısına sahip yalıtım malzemelerinin geliştirilmesi.
    - 600 °C için 80 mW/mK altında ısı iletim katsayısına sahip malzemeler.
    - 400 °C için 40 mW/mK altında ısı iletim katsayısına sahip malzemeler.
•    Vakum izolasyon panellerinin geliştirilmesi
    - Binalar için en fazla 8 mW/mK ısı iletim katsayısına sahip ve en az 50 yıl kullanım ömrü olan
    - Soğutucu sistemler (buzdolapları, frigo firik kamyonlar, soğuk hava depoları, vb.) için en fazla 5 mW/mK ısı iletim katsayısına sahip ve en az 10 yıl kullanım ömrü olan paneller
•    Bina entegre faz değişimli malzemeler.
•    Binalara entegre güneş ışığı kırıcıları ve soğurucuların geliştirilmesi.
   - Güneş ışığının mevsim ve saate göre geri yansıtılması ve soğurulmasını  sağlayabilecek,
   - Güneş ışığından enerji üretebilecek
   - Rüzgara dayanıklı, ucuz maliyetli, modüler, 15-20 yıl dayanıklı sistemler
•    Isı amaçlı boyar maddelerin geliştirilmesi

Çağrıya Özel Hususlar
Sadece entegrasyon/montaj içeren pilot uygulama projeleri destek kapsamı dışındadır.
• Orta ve büyük ölçekli projeler için, ilgili endüstriyel kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlanmış ve/veya ilgili endüstriyel kuruluşlardan ayni/nakdi destek almış olan projelere öncelik verilecektir.
• Bu çağrı programına önerilecek projelere yeni üniversitelerin (2006 yılından itibaren kurulmuş üniversiteler) katılımının sağlanması teşvik edilmektedir(*Bilimsel değerlendirme sırasında aynı/yaklaşık puan alan proje önerilerinde bütçe imkânları da gözetilerek öncelik sağlanacaktır)
• Çağrı kapsamında desteklenecek projelerde, yerli kaynaklara dayalı ürün/sistem geliştiren projelere öncelik verilecektir.
• Proje kapsamında geliştirilecek ürünlerin kısa vadede Ulusal standartlara ve mevzuata uygunluğunun dikkate alınması önemlidir. 
• Proje kapsamında geliştirilecek malzeme ve teknolojilerin maliyet, kullanım ömrü ve çevre dostu olma yönünden mevcut malzeme ve teknolojiler ile rekabet edebilir seviyede olmaları beklenmektedir.

Çağrı Takvimi:
Birinci Aşama: 02.09.2013(Çevrimiçi Son Başvuru Tarihi) – 09.09.2013 (Elektronik Başvuru Çıktısının Gönderilmesi için son tarih)
İkinci Aşama: 20.12.2013(Çevrimiçi Son Başvuru Tarihi) – 27.12.2013(Elektronik Başvuru Çıktısının Gönderilmesi için son tarih)


EN0402- Enerji Verimliliği Yüksek Cam Malzemelerin ve Teknolojilerinin Geliştirilmesi

Programın Amacı ve Hedefleri:
Bu çağrı aracılığıyla ülkemizde özellikle inşaat sektöründe kullanılan camlarda dışa bağımlılığı azaltacak, uluslararası düzeyde rekabet gücünü artıracak ve enerji verimliliğini destekleyecek yenilikçi cam malzeme ve teknolojilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Çağrı kapsamında aşağıdaki konu başlıklarını içeren araştırma projeleri desteklenecektir.
•    Dalga boyu seçici camların (spectrally selective) geliştirilmesi.
   - IR geçirmeyen,
   - Işığı maksimum, ısıyı minimum geçiren,
   - Nano yapılı malzemeler eklenmiş, düşük maliyetli camlar
•    Binalar için düşük ısı iletim katsayılı cam sistemlerinin geliştirilmesi.
   - Düşük U (U < 0,5 W/m2K) değerine sahip sistemlerin geliştirilmesi
   - Vakum içeren uzun süre vakum tutan sistemler, aerogel veya saydam yalıtım  malzemesi ihtivalı camlar.
•    Elektrokromik ve termokromik camların geliştirilmesi.
   - Değişik estetik boyutları gözeten ve endüstriyel ölçekte üretime uygun malzemeler
 
Çağrıya Özel Hususlar
• Sadece entegrasyon/montaj içeren pilot uygulama projeleri destek kapsamı dışındadır.
• Orta ve büyük ölçekli projeler için, ilgili endüstriyel kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlanmış ve/veya ilgili endüstriyel kuruluşlardan ayni/nakdi destek almış olan projelere öncelik verilecektir.
• Bu çağrı programına önerilecek projelere yeni üniversitelerin (2006 yılından itibaren kurulmuş üniversiteler) katılımının sağlanması teşvik edilmektedir(*Bilimsel değerlendirme sırasında aynı/yaklaşık puan alan proje önerilerinde bütçe imkânları da gözetilerek öncelik sağlanacaktır. )
• Çağrı kapsamında desteklenecek projelerde, yerli kaynaklara dayalı ürün/sistem geliştiren projelere öncelik verilecektir.
• Proje kapsamında geliştirilecek ürünlerin kısa vadede Ulusal standartlara ve mevzuata uygunluğunun dikkate alınması önemlidir.
• Proje kapsamında geliştirilecek malzeme ve teknolojilerin maliyet, kullanım ömrü ve çevre dostu olma yönünden mevcut malzeme ve teknolojiler ile rekabet edebilir seviyede olmaları beklenmektedir.

Çağrı Takvimi:
Birinci Aşama: 02.09.2013(Çevrimiçi Son Başvuru Tarihi) – 09.09.2013 (Elektronik Başvuru Çıktısının Gönderilmesi için son tarih)
İkinci Aşama: 20.12.2013(Çevrimiçi Son Başvuru Tarihi) – 27.12.2013(Elektronik Başvuru Çıktısının Gönderilmesi için son tarih)

Bize başvurarak, ücretsiz olarak enerji verimliliği alanında ki projenizin TÜBİTAK çerçevesine uygunluğunu analiz edebilirsiniz. Daha detaylı bilgi ve danışmanlık almak için lütfen tıklayınız.


Yukarıda yer alan konu başlıklarının dışında bir konuda Ar-Ge projesi yapmayı planlıyorsanız hibe fırsatını kaçırmış sayılmazsınız. Sanayi ölçeğinde bir şirket iseniz üst limitsiz, başvuru zamanı kısıtlaması olmadan TÜBİTAK 1501 programı ile % 60’a varan oranlarda hibe desteğinden yararlanabilirsiniz. Eğer KOBİ iseniz, başvuru zamanı kısıtlaması olmadan, TÜBİTAK’ın 1507 programı ile % 75 oranında hibe desteğinden yararlanabilirsiniz. Bu destekler hakkında daha detaylı bilgi ve danışmanlık almak için lütfen tıklayınız.


Alkaze Yenilikçi Mühendislik olarak biz, “Hibe Projeler ve Devlet Destekleri Danışmanlığı” alanında Türkiye’nin en büyük ve başarılı danışmanlık firmasıyız.  2007’den bu yana 350’i aşkın hibe proje gerçekleştirdik.TÜBİTAK, AR-GE Merkezi, KOSGEB, Kalkınma Ajansı, DTM İhracat Destekleri, Turquality  Projelerinde , müşterilerimize danışmanlık veriyor ve onların hibe desteklerden faydalanmalarını sağlıyoruz. Danışmanlığımız A’dan Z’ye projenin başından sonuna kadar müşterimizle beraber yürüme biçimindedir:

- Projenizi olgunlaştırır, proje yazımını gerçekleştirir ve ilgili kuruma sunarız.
- Projenin onay sürecinde , kurul ve hakem ziyaretlerinde yol gösterir ve kabul olasılığını artırırız.
- Kabülden sonra, proje bitene kadar bütün ara raporları, şartname vb. raporlamaları hazırlarız.
- Yeni proje fırsatları çıkar çıkmaz sizi bilgilendirir ve projelerinizi beraber kurgularız.
Projelerinizi birlikte kurgulamak ve başarı ile hayatta geçirmek için bizimle hemen iletişime geçiniz.