Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK’tan Sensör ve İzleme Sistemi Donanım ve Yazılımlarının Geliştirilmesi Projelerine Destek

Enerji verimliliğinin artırılması amacıyla enerjinin ölçülmesi ve izlenmesi dünyada ve ülkemizde önemini her geçen gün artırmaktadır. Ölçüm sistemlerinin en önemli bileşenlerinden olan sensör teknolojileri konusunda ülkemiz büyük ölçüde dışa bağımlıdır. Bu sistemlerin geliştirilmesi ile ülkemizin rekabet gücüne önemli ölçüde katkı sağlanacaktır. Bu amaç doğrultusunda TÜBİTAK tarafından “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” kapsamında Enerji Verimliliği alanında Sensör ve Sensör Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve İzleme Sistemi Donanım ve Yazılımların Geliştirilmesi amacıyla 2 ayrı çağrı açılmıştır.

Bu çağrı programı kapsamında başvuracak projelerin aşağıda yer alan özellikleri taşıması hedeflenmektedir.
• Katma değeri yüksek
• Yaratıcı ve yenilikçi
• Enerji verimliliği alanında uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak
• Ülkemizin mevcut enerji talebinin karşılanmasında dışa bağımlılığı azaltacak
• Uluslararası düzeyde ülkemizin rekabet gücünü artıracak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması

Son Başvuru Tarihi: 02.09.2013

Çağrı Konuları:

1- EN0403 – Enerji Verimliliği için Sensör ve Sensör Teknolojilerinin Geliştirilmesi

Programın Amacı ve Hedefleri:
Bu çağrının amacı, enerji verimliliğinin artırılabilmesi için enerjinin ölçülmesi ve izlenmesine olanak tanıyan sensör ve sensör teknolojileri konularında ülkemizin dışa bağımlılığının azaltılması ve sensör maliyetlerinin dünya standartlarıyla rekabet edebilir hale getirilmesidir

Çağrı kapsamında aşağıdaki konu başlıklarını içeren araştırma projeleri desteklenecektir.
• Enerji Verimliliğinin Artırılmasına Yönelik Sensör Teknolojilerinin Geliştirilmesi
   - Sensör üretim teknikleri,
   - Sensör sinyal işleme teknikleri,
   - Sensör ağları,
   - Sensör üretim maliyetlerini düşürecek teknolojiler.
• Enerji Verimliliğinin Artırılmasına Yönelik Sensörlerin Geliştirilmesi (Sıcaklık, Nem, CO2, CO, Varlık, Basınç, Akış ölçer, Vibrasyon, MEMS, Akım, Gerilim Sensörleri vb.)

Çağrıya Özel Hususlar
Sadece enerji verimliliği kapsamındaki sensör ve sensör teknolojilerine ait projeler değerlendirilmeye alınacaktır.
•Entegrasyon/montaj içeren pilot uygulama projeleri destek kapsamı dışındadır.
•Orta ve büyük ölçekli projeler için, ilgili endüstriyel kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlanmış ve/veya ilgili endüstriyel kuruluşlardan ayni/nakdi destek almış olan projelere öncelik verilecektir.
•Bu çağrı programına önerilecek projelere yeni üniversitelerin (2006 yılından itibaren kurulmuş üniversiteler) katılımının sağlanması teşvik edilmektedir(* Bilimsel değerlendirme sırasında aynı/yaklaşık puan alan proje önerilerinde bütçe imkânları da gözetilerek öncelik sağlanacaktır).
•Çağrı kapsamında desteklenecek projelerde, yerli kaynaklara dayalı ürün/sistem geliştiren projelere öncelik verilecektir.
•Proje kapsamında geliştirilecek ürünlerin Ulusal Standartlara ve mevzuata uygunluğunun dikkate alınması önemlidir.
•Proje kapsamında geliştirilecek sensör ve sensör teknolojilerinin maliyet, kullanım ömrü ve çevre dostu olma yönünden mevcut sensör ve sensör teknolojileri ile rekabet edebilir seviyede olmaları beklenmektedir.
•Enerji verimliliği ile ilgili yukarıdaki listede belirtilmeyen diğer sensör projeleri de değerlendirmeye alınabilecektir.

Çağrı Takvimi:
Birinci Aşama: 02.09.2013(Çevrimiçi Son Başvuru Tarihi) – 09.09.2013 (Elektronik Başvuru Çıktısının Gönderilmesi için son tarih)
İkinci Aşama: 20.12.2013(Çevrimiçi Son Başvuru Tarihi) – 27.12.2013(Elektronik Başvuru Çıktısının Gönderilmesi için son tarih)


2- EN0404 – Enerji Verimliliği için İzleme Sistemi Donanım ve Yazılımların Geliştirilmesi


Programın Amacı ve Hedefleri:
Bu çağrının amacı, enerji verimliliğinde temel konulardan biri olan enerji izleme sistemleri ve enerji verimliliğini artırıcı yönetim sistemlerinin geliştirilmesidir.

Çağrı kapsamında aşağıdaki konu başlıklarını içeren araştırma projeleri desteklenecektir.
•Donanımların geliştirilmesi,
   - Enerji verimliliğini artırmakta kullanılacak veri toplama sistemleri,
   - Gömülü sistemler ile farklı nitelikteki enerji süreçlerini kontrol etmeye uygun yenilikçi kavramlar ve uygulamalar,
   - Büyük ev aletleri ve endüstriyel ekipmanlar için uzaktan kontrol edilebilir entegre kartlar, akıllı priz ve anahtar teknolojileri,
•Yazılımların geliştirilmesi,
   - Modelleme ve kontrol teknikleri,
   - Karar destekleri için çözüm algoritmaları,
   - Yeni nesil telefonlar ve tablet bilgisayarlarla entegre akıllı ve kullanımı kolay ara yüzlerin geliştirilmesi,
  - Veri aktarım protokolleri (RFID, Bluetooth, TCP/IP, bulut bilişim, 3G, 4G, LTE-advanced vb.) kullanılan servis ve uygulamaları

Çağrıya Özel Hususlar
Entegrasyon/montaj içeren pilot uygulama projeleri destek kapsamı dışındadır.

•Orta ve büyük ölçekli projeler için, ilgili endüstriyel kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlanmış ve/veya ilgili endüstriyel kuruluşlardan ayni/nakdi destek almış olan projelere öncelik verilecektir.
•Bu çağrı programına önerilecek projelere yeni üniversitelerin (2006 yılından itibaren kurulmuş üniversiteler) katılımının sağlanması teşvik edilmektedir(*) Bilimsel değerlendirme sırasında aynı/yaklaşık puan alan proje önerilerinde bütçe imkânları da gözetilerek öncelik sağlanacaktır.
•Çağrı kapsamında desteklenecek projelerde, yerli kaynaklara dayalı ürün/sistem geliştiren projelere öncelik verilecektir.
•Proje kapsamında geliştirilecek ürünlerin Ulusal Standartlara ve mevzuata uygunluğunun dikkate alınması önemlidir.
•Proje kapsamında geliştirilecek enerji izleme teknolojilerinin maliyet, kullanım ömrü ve çevre dostu olma yönünden mevcut enerji izleme teknolojileri ile rekabet edebilir seviyede olmaları beklenmektedir.

Çağrı Takvimi:
Birinci Aşama: 02.09.2013(Çevrimiçi Son Başvuru Tarihi) – 09.09.2013 (Elektronik Başvuru Çıktısının Gönderilmesi için son tarih)
İkinci Aşama: 20.12.2013(Çevrimiçi Son Başvuru Tarihi) – 27.12.2013(Elektronik Başvuru Çıktısının Gönderilmesi için son tarih)


Bize başvurarak, ücretsiz olarak enerji verimliliği alanında ki projenizin TÜBİTAK çerçevesine uygunluğunu analiz edebilirsiniz. Daha detaylı bilgi ve danışmanlık almak için lütfen tıklayınız.


Yukarıda yer alan konu başlıklarının dışında bir konuda Ar-Ge projesi yapmayı planlıyorsanız hibe fırsatını kaçırmış sayılmazsınız. Sanayi ölçeğinde bir şirket iseniz üst limitsiz, başvuru zamanı kısıtlaması olmadan TÜBİTAK 1501 programı ile % 60’a varan oranlarda hibe desteğinden yararlanabilirsiniz. Eğer KOBİ iseniz, başvuru zamanı kısıtlaması olmadan, TÜBİTAK’ın 1507 programı ile % 75 oranında hibe desteğinden yararlanabilirsiniz. Bu destekler hakkında daha detaylı bilgi ve danışmanlık almak için lütfen tıklayınız.