Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri: Arıtma Teknolojileri ve Atık Su Membran Uygulamaları Geliştirilmesi
 

Ülkemizde suyun geri kazanımını ve yeniden kullanılmasına yönelik olarak yeni teknolojilerin geliştirilmesi, ileri arıtma teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve bu teknolojilerin mümkün olduğu kadar yoğun su ihtiyacı olan sektörlerde uygulanması önem kazanmaktadır. Membran teknolojileri klasik arıtma sistemlerine nazaran sahip oldukları avantajlarından dolayı mevcut su kaynaklarını korumak ve yeni kullanılabilir/içilebilir su kaynakları oluşturmak için kullanılması gereken teknolojilerin başında yer almaktadır. Bu nedenle, ülkemizin su alanındaki mevcut durumu, ihtiyaçları ve ilgili kalkınma planları göz önüne alınarak “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı” kapsamında aşağıda yer alan konu başlıklarını içeren projelere hibe verilecektir. Aşağıda yer alan konu başlıklarının dışında bir konuda Ar-Ge projesi yapmayı planlıyorsanız hibe fırsatını kaçırmadınız. Sanayi ölçeğinde bir şirket iseniz üst limitsiz, başvuru zamanı kısıtlaması olmadan TÜBİTAK 1501 programı ile % 60’a varan oranlarda hibe desteğinden yararlanabilirsiniz. Eğer KOBİ iseniz, başvuru zamanı kısıtlaması olmadan, TÜBİTAK’ın 1507 programı ile % 75 oranında hibe alarak projenizi hayatta geçirebilirsiniz. Bu destek hakkında daha detaylı bilgi ve danışmanlık almak için lütfen tıklayınız.
  

Bize başvurarak, ücretsiz olarak projenizin TÜBİTAK çerçevesine uygunluğunu analiz edebilirsiniz. Daha detaylı bilgi ve danışmanlık almak için lütfen tıklayınız.

 

Çağrı Konuları:
1. Evsel ve Endüstriyel Atık Su Yönetiminde Membran Biyoreaktör (MBR) Uygulamaları: Evsel ve endüstriyel MBR teknolojisinin uygulanması ile daha az endüstriyel su kullanımına hizmet edilmesi ve yeniden kullanılabilir atık su üretilerek su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda aşağıda yer alan alt başlıkları içeren projeler desteklenecektir.

• Membran, modül ve sistem üretimi
• Enerji verimliliği yüksek MBR’ler
• Aerobik ve anaerobik MBR uygulamaları
• Hibrit membran biyoreaktörler

  

2. Endüstriyel Atık Su Yönetiminde Membran Teknolojileri Uygulamaları: Bu çağrının amacı, tatlı su kaynaklarının tüketiminde ikinci en büyük paya sahip sektör olan endüstriyel aktivitelerin su tüketiminin azaltılmasına ve bu sayede su kaynaklarının kirlilikten korunmasına katkı sağlamaktır. Bu amaca yönelik olarak; membran teknolojilerinin proses içi veya proses sonu uygulamalarına yönelik araştırmaların desteklenmesi, bu yolla sektörün ulusal ve AB mevzuatına uyum sürecinin hızlandırılması ve sektörün küresel ekonomideki rekabet gücünün arttırılması amaçlanmaktadır.
• Konsantre yönetiminde yeni teknolojilerin araştırılması (membran kristalizasyonu, membran distilasyonu, vb.)
• Su tüketiminin yüksek olduğu sektörlere (tekstil, kağıt, maya, gıda, vb.) yönelik geri kazanım ve atık su yönetimi çalışmaları
• Tekstil endüstrisi atık sularıyla çalışılması durumunda kostik kazanımı, renk ve tuz giderimine yönelik çalışmalar

  

3. Su Arıtımında Membran Uygulamaları: İçme ve kullanma suyu arıtımı ve endüstriyel amaçlı su hazırlama işlemlerinde membran teknolojilerinin uygun ve etkin bir biçimde kullanımının yaygınlaştırılması ile kaliteli su temini ve su kaynaklarının efektif kullanımı amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda aşağıda yer alan konu başlıklarını içeren projeler desteklenmektedir.
• Ekonomik, düşük basınçlı yeni nesil desalinasyon membran üretimi ve sistemleri
• Evrensel ve endüstriyel su temininde membran proseslerinin hibrit uygulamaları
• Ülkemizdeki su kaynaklarına özgü kirleticilerin (arsenik, florür, nitrat, vb.) membran proseslerle ve membran proseslerinin hibrit uygulamalarıyla giderimi


Proje Süresi
Küçük Ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay
Orta ve Büyük Ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır
Son Başvuru Tarihi: 12 Nisan 2013 - Saat 17:30

  

Proje Bütçesi
Küçük Ölçekli Projeler         : 500.000 TL’ye kadar

Orta Ölçekli Projeler             : 500.001 - 1.000.000 TL

Büyük Ölçekli Projeler         : 1.000.001 - 2.500.000 TL

  

 Alkaze Yenilikçi Mühendislik olarak biz, “Hibe Projeler ve Devlet Destekleri Danışmanlığı” alanında Türkiye’nin en büyük ve başarılı danışmanlık firmasıyız.  2007’den bu yana 350’i aşkın hibe proje gerçekleştirdik.TÜBİTAK, AR-GE Merkezi, KOSGEB, Kalkınma Ajansı, DTM İhracat Destekleri, Turquality  Projelerinde , müşterilerimize danışmanlık veriyor ve onların hibe desteklerden faydalanmalarını sağlıyoruz. Danışmanlığımız A’dan Z’ye projenin başından sonuna kadar müşterimizle beraber yürüme biçimindedir:

- Projenizi olgunlaştırır, proje yazımını gerçekleştirir ve ilgili kuruma sunarız.
- Projenin onay sürecinde , kurul ve hakem ziyaretlerinde yol gösterir ve kabul olasılığını artırırız.
- Kabülden sonra, proje bitene kadar bütün ara raporları, şartname vb. raporlamaları hazırlarız.
- Yeni proje fırsatları çıkar çıkmaz sizi bilgilendirir ve projelerinizi beraber kurgularız.


Projelerinizi birlikte kurgulamak ve başarı ile hayatta geçirmek için bizimle hemen iletişime geçiniz.