Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 ANKARAKA (Ankara) Kalkınma Ajansı Çağrı   

          Şirketlere Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar için 12 Milyon TL Hibe Desteği
Ankara Kalkınma Ajansı( ANKARAKA), 2012 yılı teklif çağrısı kapsamında KOBİ’ler ve İşletmelere toplamda 12 Milyon TL tutarında destek sağlamayı hedeflediği çevreye duyarlı yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını hedefleyen mali destek programını açıkladı. Proje başvurusu için son gün 20 Şubat 2013

Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı
Programın Öncelikleri:
1-
Yenilenebilir enerji sektörüne yönelik ekipman ve malzeme üreten işletmelerde yenilikçi ürün, süreç, pazarlama ve organizasyon stratejilerinin hayata geçirilmesi.
Örnek Proje Konuları:
• Yenilenebilir enerji üretim veya kullanımına yönelik türbin ve santral bileşenlerinin maliyet etkin ve verimli üretimine imkan sağlayacak yeni malzeme, ürün, süreç veya tasarımların geliştirilmesi ve pilot uygulamalarının hayata geçirilmesi
• Sektörde ihtiyaç duyulan hali hazırda ithal edilen malzeme ve sistemlerin yerlileştirilmesine yönelik projeler

   

2- Sağlık teknolojileri ve iş/inşaat makineleri sektörlerinde üretim yapan işletmelerde çevre dostu ürün geliştirilmesi, temiz üretim süreçlerine geçişin sağlanması ve/veya üretim süreçlerinde enerji verimliliğinin artırılması.
Örnek Proje Konuları:
• Üretim süreçlerinde çevre dostu hammadde, ekipman veya teknolojiye geçişe yönelik projeler
• Üretim süreçlerinde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik yenilikçi kontrol ve yönetim süreçlerinin geliştirilmesi ve uygulamaya alınması
• İşletmelerde su, hava, atık ve gürültü alanlarında kirliliğin önlenmesine yönelik mevcut kontrol, arıtma ve toplama tesislerinin modernize edilerek verimlilik ve teknolojik açıdan geliştirilmesi
• Üretim atıklarının (sıvı atıklar, katı atıklar vb.) çevreye verdiği zararın engellenmesine yönelik atık yönetimi ve geri dönüşüm uygulamalarının hayata geçirilmesi


  

3- Bilişim sektöründe çevresel sürdürülebilirliğe hizmet edecek strateji, yöntem ve teknolojilerin hayata geçirilmesine  yönelik yenilikçi bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerinin geliştirilmesi.
Örnek Proje Konuları:
• Doğal kaynakların (su kaynaklarının yönetimi vb.) korunması ve yönetimi için akıllı sistemler ve yönetim sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanıma geçirilmesine yönelik projeler
• Ulaşımda enerji verimliliğin artırılması için yenilikçi akıllı yönetim sistemlerinin (yol ağı kapasitesinin etkin olarak kullanılması, trafiğin otomatik yönlendirilmesi, vb. süreçlere yönelik ) geliştirilmesi ve uygulamaya geçirilmesi
• Enerji şebekelerinin yönetiminde ve kontrolünde enerji verimliliğinin artırılması için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanıldığı akıllı yönetim uygulamaları ve akıllı sistemlerin geliştirilmesi ve bunların pilot uygulamalarının hayata geçirilmesi
• Enerji etkin yapı ve sistemlerin tasarlanmasına yönelik bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanıldığı akıllı yönetim uygulamalarının geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik projeler
   

Programın Toplam Bütçesi:                12.000.000 TL
Proje Başına Bütçe:                             Azami Bütçe 1.500.000 TL                  
Azami Hibe Oranı:                               % 50
Destek Hibe Miktarı:                            Azami 750.000 TL                           
Proje Süresi:                                       Asgari 3 – Azami 9 Ay
Son Başvuru Tarihi:                            20.Şubat.2013
Kimler Başvurabilir:                            Bu programa KOBİ'ler (KOBİ nedir ve tanımı için lütfen tıklayınız.) ve KOBİ’lerin yanı sıra Büyük Ölçekli firmalarda başvurabilir.
    

          Ankara Kalkınma Ajansının desteklediği bölgenin dışında ki bir ilde yer alıyorsanız, hibe fırsatını kaçırmış sayılmazsınız. Yerel desteklerin yanı sıra çevresel sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlı yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, bu alanda yapılacak Ar-Ge ve üretim için TÜBİTAK’ın % 75 oranında hibe verdiği programa başvuru zamanı kısıtlaması olmadan yıl içinde istediğiniz tarihte başvurarak yararlanabilirsiniz. Bu destek hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.