Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 Tekno Yatırım Destek Programı Kapsamında Makine Yatırımlarına 10 Milyon TL Hibe

Çağrının amacı;

Ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye yönelik Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler veya özkaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler ile ilgili Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek yatırımların desteklenmesidir.

Teknoyatırım Programından Kimler Yararlanabilir?
- En fazla 5 yıl önce yurtiçi veya yurtdışında Ar-Ge ve yenilik projesini başarıyla tamamlamış olanlar,
- Yurtiçinde veya yurtdışında özkaynaklar kullanılarak ortaya çıkan teknolojik ürüne ait, “İncelemeli Patent Belgesi” almış olanlar
- En fazla 12 ay önce TGB’lerde yatırım izni ve/veya teknolojik ürün özelliği taşıdığına dair
olumlu rapor alanlar,
Teknoyatırım programından istifade edebilirler

Programın Destek Unsurları
:
- Makine ve Teçhizat Desteği   
- Kredi Faiz Desteği
- İşletme Gideri Desteği

Sağlanacak Destek Üst Limitleri :

- Büyük işletmelerde; 2 milyon TL
- Orta büyüklükteki işletmelerde; 10 milyon TL
- Küçük işletmelerde; 10 milyon TL

Son Başvuru Tarihi: 
25 Aralık 2015

Desteklenen Harcama Kalemleri :
- Ana makine ve teçhizat bedelleri
- Yardımcı makine ve teçhizat bedelleri
- Makine, araç-gereç taşıma ve sigorta bedelleri
- Montaj giderleri
- Yatırım projesi için hazırlanacak “Fizibilite Raporu” gideri

Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz

Rakamlarla Alkaze
Alkaze’nin danışmanlığını yaptığı TÜBİTAK AR-GE projelerinde %91,4 proje kabul başarısına ulaştığını biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi