Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 Tübitak'tan-1511- Gıda-Hayvancılık Ürünleri Geliştirilmesi Çağrısı

Çağrının amacı;
Bu çağrıda belirtilen hayvansal ürünler, yalnızca et ve süt ürünlerini kapsamaktadır. Projelerin aşağıda belirtilen konulardan en az birine yönelik olması beklenmektedir.
- İnsan beslenmesine yönelik yenilikçi et ve süt ürünlerinin geliştirilmesi,
- Fonksiyonel et ve süt ürünlerinin geliştirilmesi,
- Hayvansal kökenli gıda ambalaj malzemelerinin geliştirilmesi,
- Hayvansal ürünlerde doğal olmayan katkı maddelerinin azaltılması,
- Hayvansal kaynaklı gıda katkı maddelerinin geliştirilmesi,
- Yeni işleme ve muhafaza yöntemleri (ısısal ve ısısal olmayan) ile et ve süt ürünlerinin
geliştirilmesi,
- Hayvansal ürünlerde taklit ve tağşişin tespitine yönelik yeni yöntemlerin geliştirilmesi,
- Hayvansal ürünlerde raf ömrünün artırılması ve raf ömrü test çalışmaları,
- Halen endüstriyel üretimi olmayan geleneksel veya yöresel ürünlerin geliştirilmesi,
iyileştirilmesi ve endüstriyel boyutta üretimine yönelik Ar-Ge çalışmaları,
- Tüketime hazır et ürünlerinin geliştirilmesi,
- Et ve süt ürünleri işletmelerinin atık ve artıklarından yeni gıda ürünlerinin geliştirilmesi,
- Yeni fermente ürünlerin geliştirilmesi,
- Hayvansal kaynaklı gıda takviyeleri ve özel beslenme (yaşlı, sporcu, hasta, bebek) ürünlerinin geliştirilmesi çağrı kapsamındadır.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:

Projelerin aşağıda belirtilen konulardan en az birini içermesi beklenmektedir:
- Türkiye’de endüstriyel üretimi olmayan et ve süt ürünlerinin üretimi,
- Mevcut ürünlerin üretimi ve kontrolünde yeni yöntemlerin geliştirilmesi,
- Ürün çeşitliliğinin artırılması,
- Gıda güvenliği ve gıda güvenilirliğinin artırılması,
- Raf ömrünün uzatılması,
- Verimliliğin artırılması, maliyetin düşürülmesi,
- Kalite standardizasyon sağlanması,
- Kullanılan katkı maddesi sayı ve/veya miktarca azaltılmış et ve süt ürünleri

Diğer Hususlar:

Proje konusu ürünlerin üretiminde, gıda işletmelerinde enerji tasarrufu sağlayan, çevreye duyarlı,
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını içeren projeler değerlendirmede önem taşımaktadır.

Çağrı kapsamında olmayan konular:

- Gıda ambalajı (hayvansal ambalaj malzemeleri hariç) geliştirilmesi,
- Sadece gıda makinesi geliştirilmesine yönelik projeler,
- Yem geliştirilmesi yönelik projeler,
- Et ve süt ürünleri ile ilgili sadece mikrobiyolojik çalışmaları içeren projeler
çağrı kapsamı dışındadır.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:
Proje süresi üst sınırı : 24 ay
Proje bütçesi üst sınırı : 2 milyon TL
Hibe Oranı : %75 +% 10 ( KOBİ ) -  %60 + %10 ( Büyük Kuruluşlar )
İşbirliği yapısı : Üniversite-sanayi işbirliği içeren projeler öncelikli olarak değerlendirilecektir.

Çağrı Kapanış Tarihi:  14 Aralık 2015

Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz


Rakamlarla Alkaze
Alkaze’nin danışmanlığını yaptığı TÜBİTAK AR-GE projelerinde %91,4 proje kabul başarısına ulaştığını biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi