Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 "Tübitak'tan-1511- Yenilikçi Tekstil Makinalarının Geliştirilmesi Çağrısı: 5 Milyon TL Hibe "

Çağrı Konusu ve Kapsamı:
Bu çağrı aracılığıyla ülkemizin mekiksiz dokuma makinaları ve diğer kumaş üretim makinalarındaki tasarım ve imalat yeteneklerini arttıracak, bu makinaların temininde dışa bağımlılığını azaltacak ve uluslararası düzeyde rekabet gücüne katkı verecek, ticari potansiyeli yüksek, tekstil üretiminde endüstriyel ölçekte kullanılabilecek yeni makinaların geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
Geliştirilecek mekiksiz dokuma makinaları ve diğer kumaş üretim makinalarının teknik, operasyonel ve finansal/ekonomik parametrelerle değerlendirilmeleri ve mevcut teknolojilerle kıyaslanabilir özelliklerde olmaları gerekmektedir.
Bu çerçevede makinaların esnek ve hızlı üretime olanak sağlaması, gürültü ve titreşim seviyeleri, otomasyon seviyesi, kullanım kolaylığı, çalışma güvenliği ile elde edilen ürün kalitesi, makinanın saatlik/günlük üretim kapasitesi, enerji tüketimi, döküntü/ atık miktarı ve maliyeti önemlidir.

Çağrı kapsamında olmayan konular:

Mevcut makinalar üzerinde yapılan değişiklikler ile makina bileşenleri tasarımı ve geliştirilmesi çağrı kapsamı dışındadır.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:
Proje süresi üst sınırı : 36 ay
Proje bütçesi üst sınırı : 5 milyon TL
Hibe Oranı : %75 +% 10 ( KOBİ ) -  %60 + %10 ( Büyük Kuruluşlar )

Çağrı Kapanış Tarihi: 
14 Aralık 2015

Diğer hususlar :

· Teknik tekstillerin üretilmesine yönelik makinaların geliştirilmesini içeren projelere öncelik verilecektir.
· Üniversitelerden ve/veya araştırma merkezlerinden den alınacak teknik danışmanlıklar proje değerlendirmesinde dikkate alınacaktır.
· Çağrı kapsamında desteklenecek projelerde yerli kaynaklara dayalı ürün/sistem geliştiren
projelere öncelik verilecektir.
· Proje kapsamında geliştirilecek makina ve teknolojilerin maliyet, kullanım ömrü ve çevre
dostu olma yönünden mevcut makina ve teknolojiler ile rekabet edebilir seviyede olmaları beklenmektedir.
· Sadece entegrasyon/montaj içeren pilot uygulama projeleri ve üretim altyapısına yönelik
projeler destek kapsamı dışındadır.

Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz


Rakamlarla Alkaze
Alkaze Danışmanlık’ın, bugüne kadar Türkiye’deki firmalara Ar-Ge Desteklerinden 108,4 Milyon TL kazandırdığını biliyor muydunuz ?

Örnek Ar-Ge Projesi