Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 Tübitak'tan-1511- Endüstriyel Robotlar Geliştirilmesi Çağrısı: 5 Milyon TL Hibe

Yerli Endüstriyel Robotların Geliştirilmesi Kapsamında:

Geliştirilmesi istenen robot sistemlerinin en az 6 eksenli endüstriyel robotlar olmaları, robotlara ait kontrol üniteleri ve genel amaçlı veri toplama sistemlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:

Projeler aşağıdaki ürün ve özelliklere odaklanacaktır:

Endüstriyel Robotlar:
· Eksen sayısı: en az 6 eksen,
· Kaldırma kapasitesi: en az 10 kg (50 kg ve üzeri tercih edilir),
· Minimum erişim: 1500 mm,
· Noktadan noktaya hızı: 2 m/s,
· Hassasiyet (Doğruluk): ±0,2 mm,
· Tekrarlanabilirlik: ± 0,05 mm,
· Kalibrasyon: Robot eksenleri ve Takım Merkez Noktası (TCP - Tool Center Point),
· Kalibrasyon aparatlarının da tasarlanıp imal edilmesi,
· Seçilen uygulama/uygulamalara uygun aparatlarının bağlantısının ve kalibrasyonunun yapılabilmesi,
· Eklem, kartezyen ve takım koordinatlarında yörünge kontrolü yapabilmesi,
· Tercihen kuvvet kontrolü yapılabilmesi,
· Kablo ve hava geçişlerinin robotun hareketini engellemeyecek şekilde tasarlanması beklenmektedir.

Endüstriyel Robotlara Yönelik Kontrol Ünitesi:

· En az 16 eksen kontrol edebilmesi,
· En az 6 eksende interpolasyon kabiliyetine sahip olması,
· Bütün eksenlerde referans hareket (ivme) profili oluşturabilmesi,
· Sıfırlama kabiliyetine sahip olması (Home Positioning),
· Eksenler arası senkronizasyon özelliği olması,
· En az 1 kHz kapalı çevrim hızına sahip olması,
· Harici sensör (enkoder, Hall etkisi, kamera, lazer vb.) üzerinden kapalı çevrim kontrol edilebilmesi,
· Sistem modelinin kontrolcü içine gömülmesi ile sistem parametrelerinin optimizasyonunu gerçekleştirilebilmesi,
· CE normlarında güvenlik standartlarına uygun olması,
· Sistemdeki diğer kontrolcüler ile haberleşme protokolünü (USB, CAN, Ethernet vb. ) ve kablosuz uzaktan erişimi desteklemesi,
· Kolay programlanabilir, kullanıcı arayüzü kendisine ait ve tüm yazılımı açık mimari yapıda olması,
· Program geliştirme yazılımları (C++, MATLAB, LabVIEW vb.) ile uyumlu kütüphane ve kullanıcı arayüzüne sahip olması,
· Kendi kendine arıza tespit özelliğine sahip olması beklenmektedir.

Endüstriyel Robotlara Yönelik Genel Amaçlı Veri Toplama Kartı:

· 16 SE / 8 Diff analog girişin en az 2 kanalı eş zamanlı örnekleme özelliğine sahip olması,
· En az 16 bit örnekleme hassasiyetine sahip olması,
· En az 500 kS/s örnekleme hızına sahip olması,
· ± 10V, ± 5V, ± 1V analog giriş gerilim aralığına sahip olması,
· En az 2 analog çıkış, en az 16 bit, minimum 900 kS/s, ± 10V giriş gerilim aralığına sahip olması
· En az 24 dijital I/O olması,
· C++, MATLAB, LabVIEW vb. programlar ile uyumlu sürücü programına (Bu yazılımlardan donanıma erişebilme ve kontrol edebilme) sahip olması,· USB ve/veya PCI üzerinden veri aktarma özelliğine sahip olması,
· Oto-kalibrasyon yapabilme özelliğine sahip olması,
· Donanım ve yazılım tetikleme özelliğine sahip olması,
· Tercihen sayıcı ve zamanlayıcı fonksiyonlarına sahip olması
beklenmektedir.

Diğer Hususlar:
Çağrı kapsamında, yukarıda teknik özellikleri tanımlanan “Endüstriyel Robot”, “Endüstriyel Robotlara Yönelik Kontrol Ünitesi” ve “Endüstriyel Robotlara Yönelik Genel Amaçlı Veri Toplama Kartı”ndan oluşan tüm sistemin bir arada tasarlanarak üretildiği yerli katkı oranı yüksek proje başvuruları beklenmektedir.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

Proje süresi üst sınırı : 36 ay
Proje bütçesi üst sınırı : 5 milyon TL
İşbirliği yapısı: Proje başvurusu, hedeflenen çıktıların tamamını gerçekleştirebilecek tek bir kuruluş tarafından yapılabilmekle birlikte kuruluşlar arası görev dağılımı uzmanlık alanlarına uygun olarak yapılmış ortaklı başvurular olumlu bir husus olarak göz önüne alınacaktır.

Hibe Oranı :
%75 +% 10 ( KOBİ ) -  %60 + %10 ( Büyük Kuruluşlar )

Çağrı Kapanış Tarihi:  14 Aralık 2015

Diğer hususlar :
· Geliştirilecek sistemin ticarileşme potansiyelinin yüksek olması tercih sebebi olacaktır. Bu kapsamda proje önerisinde, hedeflenen endüstriyel uygulamaların detaylandırılarak konu ile ilgili piyasa araştırmalarına da yer verilmesi beklenmektedir.
· Proje hedefi ürünlerin seri üretime aktarılabilecek nitelikte çalışır prototiplerinin oluşturulması beklenmektedir.
· Üniversite ve diğer araştırma kurumlarıyla işbirlikleri dikkate alınacaktır.
· Sadece sistem entegrasyonu/montajı içeren pilot uygulama projeleri çağrı kapsamı dışındadır.
· Tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri yurtdışında yapılan çalışmalar çağrı kapsamı dışındadır

Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz

Rakamlarla Alkaze
Alkaze’nin danışmanlığını yaptığı TÜBİTAK AR-GE projelerinde %91,4 proje kabul başarısına ulaştığını biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi