Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 Tübitak'tan-1511-Teknik ve Fonksiyonel Tekstil Ürün ve Teknolojilerinin Geliştirilmesi Çağrısı: 2 Milyon TL Hibe


Çağrının amacı;
A.Taşımacılık (kara, deniz, hava) sektörüne yönelik tekstillerin geliştirilmesi
Bu çağrı konusunda ülkemizin taşımacılık (kara, deniz, hava) tekstillerindeki dışa bağımlılığını azaltacak uluslararası düzeyde rekabet gücünü arttıracak, yenilikçi, ticarileşme potansiyeli yüksek, koruma ve güvenlik özellikleri arttırılmış, yüksek mukavemetli, termal konfor ve ses yalıtımı iyileştirilmiş, gürültü ve titreşim önleyici özellikleri arttırılmış ürün ve sistemlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Biyo temelli tekstil malzemelerin geliştirilmesi de bu çağrı kapsamındadır.
Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
Ürün ve malzeme özelliklerinin tayininde uluslararası ve taşıt üreticisi standartlarına ve mevzuatlarına uygunluğunun dikkate alınması gerekmektedir.

Proje önerilerindeki hedef çıktıların teknik özellikleri ilgili metotlarda belirtilen ölçme/değerlendirme birim ve metriklerine göre beyan edilmelidir.

Otomotiv sektörü dahil taşımacılık sektöründe kullanılan tekstillerin termal konforunun belirlenmesinde ısı ve nem transferi yeteneği, hava geçirgenliği, termal direnç, statik elektriklenme eğilimi, su buharı geçirgenliği, su emiciliği vb. parametreler esas alınacaktır.

B. Koruyucu tekstillerin geliştirilmesi
Bu çağrı konusunda ülkemizin çevresel faktörlere, aleve ve mekanik etkilere karşı koruyucu tekstiller alanındaki dışa bağımlılığını azaltacak, uluslararası düzeyde rekabet gücünü arttıracak, yenilikçi, ticarileşme potansiyeli yüksek koruyucu tekstil ve tekstil bileşenli ürünlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:

Ürün ve malzeme özelliklerinin tayininde ulusal ve uluslararası standartlara ve mevzuatlara uygunluğunun dikkate alınması gerekmektedir.

Mekanik etkilere karşı koruma sağlamak amacıyla geliştirilecek giysiler veya tekstillerin aşınma, kesilme, yırtılma, delinme gibi etkileri sağlaması beklenmektedir.

Proje önerilerindeki hedef çıktıların teknik özellikleri ilgili metotlarda belirtilen ölçme/değerlendirme birim ve metriklerine göre beyan edilmelidir.

Koruma sağlamak amacıyla geliştirilecek tüm ürünlerde/malzemelerde ısıya bağlı stres tehlikelerine karşı gereken önlemlerin alınmış olması, performans-konfor (termal ve hareket konforu) dengesinin dikkate alınması, gereken sürelerde kullanımı sırasında mevcut ürünlere göre konforda iyileşme sağlanması ve bu durumun objektif ölçümler ile kanıtlanması gerekmektedir.

C. Bina Tekstillerinin Geliştirilmesi
Bu çağrı konusunda binalarda ısı, ışık, ses, nem yalıtımı ve/veya yönetimi sağlayan yenilikçi ve fonksiyonel tekstillerin (duvar kaplama tekstillerinin/kumaşlarının/perdelerin), enerji tasarrufuna
katkı sağlayan tekstil yapılarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
Ürün ve malzeme özelliklerinin tayininde ilgili uluslararası standartlara ve mevzuatlara uygunluğunun dikkate alınması gerekmektedir.

Proje önerilerindeki hedef çıktıların teknik özellikleri, ilgili metotlarda belirtilen ölçme/değerlendirme birim ve metriklerine göre beyan edilmelidir.

Konvansiyonel yalıtım malzemelerine göre iyileşme sağlanması ve bu durumun objektif ölçümler ile kanıtlanması gerekmektedir.

D.Yüksek teknik özelliklere sahip lif ve ipliklerin geliştirilmesi
Bu çağrı konusunda ülkemizin lif ve iplik üretimi ile bilgi birikimi ve kapasitesinden yararlanarak, dışa bağımlılığını azaltacak ve uluslararası düzeyde rekabet gücünü arttıracak yüksek performansa ve farklı işlevlere sahip lif ve ipliklerin geliştirilmesi ve pilot ölçekli üretilmesi hedeflenmektedir.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:

Ürün ve malzeme özelliklerinin tayininde ulusal ve uluslararası standartlara ve mevzuatlara uygunluğunun dikkate alınması gerekmektedir.

Geliştirilecek lif ve ipliklerin teknik ve fonksiyonel tekstil uygulamalarına yönelik olması, mukavemet, uzama yeteneği, tokluk, UV dayanım, güç tutuşurluk, termal stabilite, biyobozunurluk gibi özelliklerin mevcuda göre iyileştirilmiş olması beklenmektedir.

Proje önerilerindeki hedef çıktıların teknik özellikleri ilgili metotlarda belirtilen ölçme/değerlendirme birim ve metriklerine göre beyan edilmelidir.

E. Ulaşım Sektörüne Yönelik Jeotekstillerin Geliştirilmesi

Bu çağrı konusunda ulaşım sektörüne yönelik olarak; ayırma, güçlendirme, iklim koşullarına karşı koruma, stabilizasyon ve takviye fonksiyonlarından en az birini veya bu fonksiyonlardan birkaçının kombinasyonunu yerine getiren, kumaş üretim teknolojilerinden biri ile üretilmiş, yenilikçi, uzun ömürlü ve performans-maliyet dengesi açısından rekabet edebilir tekstil malzemelerinin
(jeotekstillerin) geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
Proje çıktısının kullanılacağı alanın gerektirdiklerini ulusal/uluslararası standartlarda ve/veya şartnamelerde istenen düzeyde karşılaması, maliyet avantajı taşıması ve ulusal düzeyde yenilik içermesi gerekmektedir.

F. Medikal tekstil ürünlerinin geliştirilmesi

Bu çağrı konusunda;
-Ameliyathanelerde kişisel koruyucu, tek veya çok kullanımlık malzemelerin üretiminde kullanılacak yeni ya da tıbbi etkinliği arttırılmış ve maliyeti düşürülmüş kumaşların geliştirilmesi,

- Medikal yatak sektörüne yönelik olarak antistatik, yatak yaralarının oluşmasını önleyen/geciktiren, hastanın yatağa temas eden bölgelerinin kuru kalmasını sağlayan, sıvı geçişini önleyen ancak nefes alabilir, uyku kalitesinin iyileştirilmesini ve kan dolaşımını destekleyen yenilikçi, katma değeri ve
ticarileşme potansiyeli yüksek tekstil ürünlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
Ameliyathanelerde kullanılan kişisel tekstil ürünlerinin alerji oluşturmaması, statik elektriklenme yaratmaması, kopma, yırtılma ve kesici cisimlerin penetrasyonuna karşı dayanım sağlayacak fiziksel/mekanik özelliklere sahip olması, termal, hareket ve duyusal konfor açısından avantajlı olması
ve bariyer etkinliği yeterli düzeyde olması gerekmektedir. Çok kullanımlık tekstil ürünleri için tekrarlayan kullanım, yıkama ve sterilizasyon işlemleri sonucunda bariyer etkinliklerinin değişiminin minimuma indirilmesi/mevcutlara göre geliştirilmesi beklenmektedir.

Ürün ve malzeme özelliklerinin tayininde ilgili uluslararası standartlara ve mevzuatlara uygunluğunun dikkate alınması gerekmektedir.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

Proje süresi üst sınırı : 24 ay

Proje bütçesi üst sınırı : 2 milyon TL

Hibe Oranı : %75 +% 10 ( KOBİ ) -  %60 + %10 ( Büyük Kuruluşlar )

Çağrı Kapanış Tarihi:  14 Aralık 2015

Diğer hususlar :
- KOBİ ortaklı projelerde ve üniversitelerden ve/veya araştırma merkezlerinden hizmet alınması durumunda bütçe limiti toplam 2.500.000 TL olarak desteklenebilecektir.
- Üniversitelerden ve/veya araştırma merkezlerinden den alınacak teknik danışmanlıklar proje değerlendirmesinde dikkate alınacaktır.
- Çağrı kapsamında desteklenecek projelerde yerli kaynaklara dayalı ürün/sistem geliştiren projelere öncelik verilecektir.
- Proje kapsamında geliştirilecek malzeme ve teknolojilerin maliyet, kullanım ömrü ve çevre dostu olma yönünden mevcut malzeme ve teknolojiler ile rekabet edebilir seviyede olmaları beklenmektedir.
- Sadece üretim altyapısına yönelik projeler destek kapsamı dışındadır.

Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz

Rakamlarla Alkaze
Alkaze Danışmanlık’ın, bugüne kadar Türkiye’deki firmalara Ar-Ge Desteklerinden 108,4 Milyon TL kazandırdığını biliyor muydunuz ?

Örnek Ar-Ge Projesi