Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 Tubitak'tan-1511- Fabrika Otomasyon Teknolojileri Çağrı Duyurusu: 3 Milyon TL Hibe


Çağrının amacı;
Çağrı gerekçesi, üretim hatları, imalat makinaları ve otomasyon sistemleri ile uyumlu ve eş zamanlı çalışarak, makina/hat performansının, üretim bilgilerinin, ürün kalitesinin belirlenmesi ve iyileştirme amaçlı sistemlerin geliştirilmesi ve uygulanmasıdır. Proje kapsamında geliştirilecek gerçek zamanlı ölçüm sistemleri ile ürün kalitesinin ve üretim verimliliğinin arttırılmasına yönelik yerli sistemlerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
Çağrı kapsamındaki projeler ile aşağıda belirtilen özelliklere sahip yerli sistemlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir:
- Üretim sistemlerinde gerçek zamanlı ölçümler ile proses parametrelerini izlemeye, otomatik olarak raporlamaya ve gerçek zamanlı üretim prosesini iyileştirmeye olanak sağlayan donanımların ve yazılımların geliştirilmesi,-Üretim hattında yer alan otomasyon sistemindeki kontrol ve kumanda sistemleri ile entegre, endüstriyel standart haberleşme protokolleri ile uyumlu yapıda olması,
- Üretim çeşitliliğine cevap verebilen esneklikte ölçüm teknolojilerinin (Lazer, RFID, kamera, optik, ultrasonik, manyetik, ivmeölçer, ısıl çift (thermo-couple), yük hücresi (load cell), vb.) kullanılması/geliştirilmesi ve sensör parametrelerinin yazılımsal olarak ayarlanabilmesi,
- Ölçülen fiziksel özellik için ölçüm hassasiyeti ve örnekleme frekansının en az mevcut teknoloji seviyesinde olması,
- Otomasyon sistemlerine, uygun haberleşme protokolleri ile bağlanabilen ve izleme, kontrol ve kumanda görevlerini yerine getirecek donanımsal ve yazılımsal niteliklere sahip olması,
- Yapılacak ölçümlerin kolayca ve hızlıca depolanmasını sağlayacak uygun şekilde konfigüre edilmiş donanım ve yazılım ile verilerin toplanacağı bir sunucuda oluşturulacak olan işlenmiş bilgilerin, internet üzerinden tablet, telefon veya bir bilgisayar ile izlenebilir hale getirilmesi,
- Gerçek zamanlı şekilde, modüler yapıda kapasitesi arttırılabilir nitelikte kanala sahip olması, farklı tip ve özellikteki sensörlerden gelen bilgileri aynı anda alabilmesi ve istenen formatta kayıt yapabilmesi.

Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmaları içermelidir:


- Ürüne ait üretim prosesinin, kullanılacak ölçüm yöntemlerinin ve oluşturulacak ölçüm
sisteminin teknik özelliklerinin belirlenmesi (Çıktı: Proses, Ölçüm Yöntemleri ve Sisteme ait Teknik Özellikler Dokümanı)
- Ölçüm sistemlerinin gerçek zamanlı hale getirilmesi ve gerçek zamanlı üretimde kullanılması için gerekli donanım ve yazılım altyapısının oluşturulması (Çıktı: Gerçek Zamanlı Ölçüm Yapabilecek ve Proses ile Haberleşmeyi Sağlayacak Donanım ve Yazılım)
- Prototip sistemin oluşturulması ve kalibrasyonunun yapılarak ölçüm sisteminin performans testlerinin gerçekleştirilmesi (Çıktı: Performans Test Sonuçları)
- Ele alınan proses otomasyonuna yönelik entegrasyonun ve ürün iyileştirmeye yönelik testlerin gerçekleştirilmesi (Çıktı: Gerçek Zamanlı Üretim Prosesi İyileştirme Sağlayan, Otomatik Raporlama Yapabilen Donanım ve Yazılım Sistemleri)

Diğer Hususlar:
- Üretim sürecinin dar toleranslarla yapıldığı ve hassas imalat gerektiren izleme ve iyileştirme içerikli projeler beklenmektedir.
- Farklı ölçüm tekniklerinin ve buna bağlı olarak çoklu sensör kullanımının olduğu bütünleşik
proseslerin ele alındığı projeler tercih sebebidir.
- Parametre sayısı ve etkileşimlerinin yüksek olduğu hassas üretim proseslerini ele alan projeler tercih sebebidir.
- Sistemde kablosuz sensör kullanımına olanak sağlayan projeler tercih sebebidir.
- Çağrı kapsamındaki projelerde kullanılan sistemlerde (donanım ve yazılım) yerli katkı oranının yüksek olması beklenmektedir.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

Proje süresi üst sınırı : 30 ay
Proje bütçesi üst sınırı : 3.000.000-TL

İşbirliği yapısı : Proje başvurusu, hedeflenen çıktıyı gerçekleştirebilecek tek bir kuruluş tarafından yapılabilmekle birlikte kuruluşlar arası görev dağılımı uzmanlık alanlarına uygun olarak yapılmış ortaklı başvurular olumlu bir husus olarak göz önüne alınacaktır.
-Geliştirilecek sistemin ticarileşme potansiyelinin yüksek olması beklenmektedir. Bu kapsamda proje önerisinde, hedeflenen endüstriyel uygulamaların detaylandırılarak konu ile ilgili piyasa araştırmalarına da yer verilmesi istenmektedir.
- Proje hedefi ölçüm sisteminin, farklı ürün ve proseslere uygulanabilir nitelikte olması ve
çalıştığının gösterilmesi beklenmektedir.
- Üniversite ve diğer araştırma kurumlarıyla işbirlikleri dikkate alınacaktır.
- Sadece sistem entegrasyonu/montajı içeren pilot uygulama projeleri çağrı kapsamı dışındadır.
- Tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri yurtdışında yapılan çalışmalar çağrı kapsamı dışındadır

Hibe Oranı : %75 +% 10 ( KOBİ ) -  %60 + %10 ( Büyük Kuruluşlar )
Çağrı Kapanış Tarihi:  14 Aralık 2015

        Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz

Rakamlarla Alkaze

Bugüne kadar 469 KOBİ’nin Alkaze’nin danışmanlığında Türkiye’deki hibe projelerden 100.000TL ve üstü hibe kazandırdığını biliyor muydunuz?


Örnek Ar-Ge Projesi