Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 
Tübitak'tan Yeni Çağrı: Lazerli Takım Tezgahı Geliştirme Projelerine 3 Milyon TL Hibe

Çağrının Amacı:
Lazer teknolojisinin endüstriyel imalat işlemlerindeki kullanımı ve önemi giderek artmaktadır. Bu nedenle, güncel lazer teknolojilerini adapte eden, seri üretimde işleme, şekillendirme, yüzey işlemleri vb. uygulamalarına yönelik, geri beslemeli, yörünge kontrolüne sahip, ülkemizde kazanılmış yetenekleri tekrar etmeyen otomatik kontrollü tezgahların geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
Lazerli üretim tezgahlarının tasarım ve prototip imalatına yönelik Ar-Ge çalışmaları çağrı kapsamındadır. Lazer sistemlerine sahip otomatik kontrollü üretim tezgahlarının yurtiçinde geliştirilmesi bu çağrının konusudur. Bu kapsamda sadece lazer sistemler içeren gelişmiş tezgahlar olabileceği gibi lazer destekli hibrit takım tezgahlarının da geliştirilmesi hedeflenmektedir. Tezgahın, yüksek hızda seri-üretime uygun olması, yöntem veya uygulama yeniliğine sahip olması beklenmektedir.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:

-Proje önerisine konu olan tezgahın Türkiye’deki mevcut ticarileşmiş yerli muadillerinden (var ise) daha üstün performans özelliklerine sahip olması ön koşul olup, bu durumun proje öneri dosyasında özellikle somut verilerle karşılaştırmalı olarak vurgulanması gerekmektedir. Bahse konu performans özellikleri proje kapsamında gerçekleştirilecek testler/deneyler yardımıyla ortaya konulmalıdır.
-Yörünge kontrolünün (konum ve hız için) geri beslemeli yapılması, ani yön değiştirmelerde asgari yörünge sapması sağlanmalıdır.
-İş parçası kalınlık, malzeme özellikleri, 3B konum vb. değişimlerinde lazer gücünün ayarlanabilir olması gerekmektedir.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

-Proje süresi üst sınırı :
24 ay
-Proje bütçesi üst sınırı : 3.000.000 TL
-İşbirliği yapısı : Uzmanlık alanlarına göre görev dağılımı yapılmış ortaklı projeler tavsiye edilmektedir.

Diğer hususlar :

- Sistem için gerekli yazılımların proje kapsamında geliştirilmesi değerlendirme kriteri olarak kullanılabilecektir.
-Tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri yurtdışında yapılan çalışmalar çağrı kapsamı dışındadır
-Üniversite ve diğer araştırma kurumlarıyla işbirlikleri özellikle dikkate alınacaktır. Taraflarca imzalanmış ilgili ön sözleşmenin proje öneri dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
- Çağrının temel amacı ulusal sanayimizin imkanlarını geliştirmektir. Bu nedenle, sistem ve/veya teknolojinin –yurtiçi veya yurtdışından –ağırlıklı olarak hazır alındığı ve/veya teknoloji transferi niteliğindeki projeler, çağrı kapsamı dışındadır.
- Kontrol ünitesi ve yazılımlarının yerli olanaklarla yapılmış olması değerlendirme sırasında öncelikli olacaktır.
- Proje konusu tezgahlarda yüksek hassasiyet ve tekrarlanabilirlik gereksinimlerini karşılamak için kullanılacak olan motorların ve sürücülerinin yerli üretim olması değerlendirme sırasında öncelikli olacaktır.
- 1511-MAK-İMLT-2015-2 kodlu ve “Katmanlı Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi” başlıklı çağrı
duyuru metninde belirtilen lazerli katmanlı üretim sistemleri bu çağrı kapsamı dışındadır.

Çağrı Kapanış Tarihi:   14 Aralık 2015

Rakamlarla Alkaze
Alkaze’nin danışmanlığını yaptığı TÜBİTAK AR-GE projelerinde %91,4 proje kabul başarısına ulaştığını biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi