Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 KAMAG 1007 Programı Kapsamında Bitki Koruma Ürünlerinin (BKÜ) Geliştirilmesi ve Üretilmesi Hibe Proje Çağrısı

Ülkemizde büyük oranda yurtdışından temin edilen bitki koruma ürünlerinin (BKÜ) aktif madde üretimi ve formülasyonunun yapılması ile biyolojik/biyoteknik mücadele preparatlarının mamül ürünlerinin Ar-Ge yoluyla yerli imkanlarla geliştirilmesi ve üretiminin sağlanması amaçlanmaktadır.
KAMAG 1007 program kapsamında bütçedeki onaylanan harcamalar %100 hibe destek şeklinde TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Çağrıya Özel Hususlar
1)Elde edilecek bilgi ve tecrübe birikiminin sürekliliğinin sağlanması ve yeni projelerin oluşması için üniversite/ler ve/veya kamu ArGe merkez/leri yürütücü kuruluş olarak projede yer almalıdır
2) Projede geliştirilecek çıktıların üretiminin sağlanması amacıyla 1007 Programı mevzuatına uygun bir özel kuruluşun projede PYÖK(Proje Yöneticisi Kuruluş) olması gerekmektedir. Çağrı kapsamında hedeflenen çıktıların endüstriyel kullanıma yönelik ürüne dönüştürülmesi PYÖK’ün sorumluluğunda olacaktır. Birden fazla özel kuruluş olması durumunda biri PYÖK diğerleri PYK (Proje Yürütücüsü Kuruluş) olmalıdır.
3) Teklif edilecek proje önerilerinde yer alan hedef kültür bitkisi, zararlı organizma, aktif
madde, çevresel duyarlılık, direnç mekanizması esas alınarak yurtiçi ve yurtdışı pazar büyüklüğü (miktar ve parasal), projeksiyonu ve karlılık esasları, projelerin değerlendirme sürecinde dikkate alınacaktır.
4) Aktif maddenin proje kapsamındasentezlenmesi ve endüstriyel ölçekte üretime girdi teşkil edecek nitelikte olması gerekmektedir.
5) Sunulan projelerde çağrı kapsamında hedeflenen çıktı-1 ve çıktı-2 tek başına veya
birlikte yer alabilir. Ancak hedeflenen çıktı-3 tek başına sunulamaz.

Hedeflenen Çıktılar:
1. Bitki Koruma Ürünü aktif maddesi
2. Biyolojik ve biyoteknik mücadele preparatları
3. Formüle edilmiş bitki korumaürünü (Tek başına proje olarak sunulamaz.)

Çağrı Kapanış Tarihi
: 11 Eylül 2015   

Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz


Rakamlarla Alkaze
Alkaze Danışmanlık’ın bugüne kadar müşterilerine TÜBİTAK AR-GE projelerinde 9,6 Milyon TL Kurumlar Vergisi matrahı indirim yolu ile kazandırdığımızı biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesi