Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 Tübitak’tan Özel Sektörde Doktoralı Personel İstihdamının Desteklenmesi Çağrısı

1601 - Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında, özgün uygulamalı araştırma projelerinin oluşturulması, kuruluşların mevcut Ar-Ge ve yenilik projelerinin bilimsel niteliğinin yükseltilmesi, çalışma çıktılarının patent ve bilimsel yayına dönüştürülmesi ve geliştirilen ulusal ve uluslararası işbirliği ağlarıyla yaygınlaştırılması amaçlarıyla “Özel Sektörde Doktoralı Personel İstihdamının Desteklenmesi Çağrısı”na çıkılmıştır.

I) Çağrıya başvuru yapabilecek kuruluşlar:
a) 5746 sayılı Kanun kapsamındaki Ar-Ge merkezi işletmeleri
b) Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren sermaye şirketleri
c) Daha önce TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında   yürütülen bir program çerçevesinde en az bir projesi desteklenmiş ve tamamlanmış sermaye şirketler.


II) İstihdam edilecek doktoralı araştırmacıların, desteklenen kuruluşun ana faaliyet alanı ve kendi uzmanlık konuları ile uyumlu olmak üzere aşağıdaki faaliyetleri yürüterek kuruluşun Ar-Ge ve yenilik kapasitesine katkı sağlaması hedeflenmektedir:

- Özgün uygulamalı araştırma projelerinin başlatılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması
- Kuruluşun mevcut Ar-Ge ve yenilik projelerinin bilimsel niteliğinin yükseltilmesi
- Ulusal ve uluslararası işbirliği ağlarına etkin biçimde katılım sağlanması
- Araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetleri ile elde edilen çıktılarla ilgili ulusal ve   uluslararası patent başvurularının yapılması
- Araştırma sonuçlarının bilimsel yayına dönüştürülmesi ve yaygınlaştırılması
- Destek süresi sonunda büyük ölçekli işletmelerin en az 3, küçük ölçekli işletmelerin en az 1 doktoralı araştırmacı istihdam etmesi şartı aranacaktır.Çağrıya Özel Hususlar
-İstihdam edilecek kişinin doktora mezuniyet tarihi ile desteklenen kuruluşta işe başlama tarihi arasındaki süre en fazla 5 yıl olabilir.
- Destek süresi 24 aydır.
- Kuruluşlar 01.07.2015 – 17.07.2015 tarihleri arasında PRODİS üzerinden başvuru işlemlerini yapabilecek, başvurusu kabul edilen kuruluşlara ödemeler 6 aylık dönemler halinde, (İlgili dönemde doktoralı araştırmacı SGK prim gün sayısı/30) x (2 x ilgili dönemdeki asgari ücret) hesaplaması yapılarak aktarılacaktır.
- İstihdam edilecek kişi, işe giriş tarihi itibarı ile desteklenen kuruluşun son 12 aylık SGK Sigortalı Hizmet Listesinde bulunmamalıdır   
-Kuruluş ortakları ve kuruluşun yönetim organlarında görev yapan kişiler için ödül verilmeyecektir.Çağrı Kapanış Tarihi
:  :  17.07.2015


Detaylı bilgi ve Tübitak  proje başvurusu için Uzman Danışmanlık ekibimize aşağıdaki sayfadan ulaşabilirsiniz.

Rakamlarla Alkaze

Alkaze’nin danışmanlığını yaptığı TÜBİTAK AR-GE projelerinde %91,4 proje kabul başarısına ulaştığını biliyor muydunuz?


Örnek Ar-Ge ProjesiKaynak: Tübitak