Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 Ekonomi Bakanlığından İleri Teknolojiye Sahip Yurt Dışında Yerleşik Şirket Alımına Yönelik Büyük Destek

İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler şirketler için %75 oranında ve yıllık 500.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 3.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

-Faiz desteği miktarı ödenen faiz giderinin %50’sini aşamaz.

-Faiz desteği verilecek kredi tutarının hesaplanmasında, yurt dışında   yerleşik   şirketin alım bedelinin azami % 50’si esas alınır.
Bugüne kadar 469 ’nin Alkaze’nin danışmanlığında Türkiye’deki projelerden 100.000TL ve üstü kazandırdığını biliyor muydunuz?


  2011/1 sayılı Tebliğin 8 inci maddesi uyarınca şirketler ile işbirliği    kuruluşlarının  yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla;

a) Uluslararası şirketlerden/kuruluşlardan satın alınan sektör, ülke, yurtdışında   yerleşik şirket veya marka odaklı raporlara (mali ve hukuki raporlar dahil) ilişkin giderler,
 

b) Yurt dışında yerleşik şirket alımlarına yönelik olarak uluslararası   şirketlerden/kuruluşlardan alınacak mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine     ilişkin giderler

Şirketler için %60, işbirliği kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.


-Bu madde kapsamında satın alınan raporların alım tarihi itibarıyla en fazla iki yıllık olması gerekir.


Rakamlarla Alkaze
KOBİhibe hibe


Örnek Ar-Ge ProjesiDetaylı bilgi  için Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı