Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 Tübitak’tan Biyometrik Kimliklendirme Sistemlerinin Geliştirilmesi Çağrısı


Bu çağrı, ilgili sistemlerin servis mimarı altyapılarının geliştirilmesi, okuyucu sensörlerinin geliştirilmesi, akıllı okuyucuların tasarımı ve akıllı kartların tasarımını içerdiği gibi, güvenilirlik zafiyeti olmamak kaydıyla sistem entegrasyonu projelerine de açıktır. Proje, aşağıdaki  başlıklarının bir veya birkaçını içermeli, bu başlıklar altındaki en az bir alt-başlığın tümünü hedeflemelidir. Tüm projeler, bilgi güvenliğini dikkate almalı ve şifrelenmiş veriyi uluslararası standartları (BioAPI vb.) dikkate alarak saklamalıdır.

I) Biyometrik Okuyucular için maliyet-etkin Sensörlerin Tasarımı ve Prototiplenmesi:
a. Parmak damar yapısı okuyucularının sensörleri,
b. Avuç içi damar yapısı okuyucularının sensörleri,
c. Retina okuyucularının sensörleri,
d. Avantajları (uygulamaya özel olabilir) gösterilmek şartıyla, diğer biyometrik verilerin
toplanmasına ilişkin sensörler.

II) Biyometrik veritabanının bulutta saklanması ve bulutta sorgulama yapılması durumu için maliyet-etkin Akıllı Biyometrik Okuyucuların Tasarımı ve Prototiplenmesi:
Sistemin bulut tarafının da gerçeklenmesi, sistemin gerçek-zamanlı çalışması ve güvenlik zafiyeti olmaması gerekmektedir. Okuyucunun mümkün olduğu kadar tümleşik, güç tüketiminin düşük olması gerekmektedir. Okuyucunun aşağıdaki alt-başlıkların bir veya birkaçında yenilikçiliğe sahip olması gerekmektedir.
a. Sıkıştırılmış ve şifrelenmiş biyometrik veri doğrulaması için özgün eşleşme
algoritmaları geliştirilmesi (doğruluk, hız, maliyet, güç tüketimi boyutlarının hepsinde
en az mevcut sistemler düzeyinde olmalı),
b. Özgün bir ASIC/SoC tasarımı ve prototiplemesi,
c. Özgün bir FPGA tasarımı,
d. Özgün bir gömülü işletim sistemi ve/veya firmware tasarımı.

III) Biyometrik verilerin saklanacağı maliyet-etkin Akıllı Kartların ve Akıllı Biyometrik Okuyucuların Tasarımı ve Prototiplenmesi:
Sistemin gerçek-zamanlı çalışması ve güvenlik zafiyeti olmaması gerekmektedir. Okuyucunun mümkün olduğu kadar tümleşik olup güç tüketiminin düşük olması gerekmektedir. Okuyucunun aşağıdaki alt-başlıkların bir veya birkaçında yenilikçiliğe sahip olması gerekmektedir.
a. Özgün bir akıllı kart tasarımı,
b. Akıllı kart ve/veya okuyucu için özgün bir ASIC/SoC tasarımı ve prototiplenmesi,
c. Akıllı okuyucu için özgün bir FPGA tasarımı,
d. Akıllı kart ve/veya okuyucu için özgün bir gömülü işletim sistemi ve/veya firmware
tasarımı.

IV) Biyometrik Kimliklendirme Altyapıların Geliştirilmesi:
a. Servis odaklı mimari kapsamında uygun web servislerinin geliştirilmesi,
b. Büyük veri işleme ve analizi kapsamında SQL ve/veya NoSQL mimari çözüm önerileri ortaya konulması,
c. Bulut bilişim çözümlerinin ve mimarilerinin ortaya konulması,
d. Sıkıştırılmış ve şifrelenmiş biyometrik veri doğrulaması için özgün eşleşme
algoritmaları geliştirilmesi (doğruluk, hız, maliyet, güç tüketimi boyutlarının hepsinde
en az mevcut sistemler düzeyinde olmalı).

Çağrıya Özel Hususlar:
•    Önerilecek projeler küçük, orta veya büyük ölçekli projeler olarak hazırlanabilir.
•       Orta ve büyük ölçekli projelerin farklı kurum/kuruluşlarda yürütülen ve birden fazla
        kurumun yer aldığı alt projelerden oluşması (bir proje en fazla 1 ana ve 3 alt
        projeden oluşabilir) ve üniversite ile özel sektörün katılımı önerilmektedir.
•    Önerilecek projelere, yeni üniversitelerden (2006 yılından itibaren kurulmuş
        üniversiteler) proje yürütücüsü ve/veya araştırmacıların katılımının sağlanması teşvik
        edilmektedir.
•    Proje bütçe kalemleri arasında dengeli bir dağılımın gözetilmesi gerekmektedir.
•    İlgili endüstriyel kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlanmış ve/veya ilgili endüstriyel
        kuruluşlardan ayni/nakdi destek almış olan projeler teşvik edilmektedir.
•    Ar-Ge boyutunun bulunması koşuluyla, ticarileşmeye yönelik ürün/prototip/teknoloji
        geliştirme projeleri bu çağrı kapsamında teşvik edilmektedir.

Çağrı Açılış Tarihi:       16/02/2015 - 09:00
Çağrı Kapanış Tarihi:  03/04/2015 - 17:30

Detaylı bilgi ve Tübitak  proje başvurusu için Uzman Danışmanlık ekibimize burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Rakamlarla Alkaze
:
 Alkaze'nin danışmanlığında bugüne kadar 529 Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?

Örnek Ar-Ge Projesine burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.