Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK’tan Yeni Çağrı: Güneş Enerjisi Ar-Ge Projeleri 2015 Yılı Çağrısı

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik eldesi konusunda sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla SOLAR-ERA.NET projesi oluşturulmuştur.

SOLAR-ERA.NET kapsamında, fotovoltaik ve konsantre güneş enerjisi ile ilgili aşağıda belirtilen çağrı konularındaki Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Çağrıya katılan ülkeler arasından en az iki sanayi kuruluşunun yer aldığı projelerin desteklenmesine öncelik verilecek ve bir projenin seçilebilmesi için en az iki ülke tarafından desteklenmesi gerekecektir.

Çağrıya katılan Türk firmalar, TÜBİTAK'ın 1509 “Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı”na başvuracaktır.

Destek oranı: Büyük firmalar için %60, KOBİ’ler için %75’tir.

Çağrıya, Türkiye, Avusturya, Belçika (Flaman ve Valon Bölgeleri), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İsrail, Hollanda, Polonya, İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere gibi pek çok ülke katılmaktadır.

SOLAR-ERA.NET başvuru süreci, proje ön başvurusu ve proje önerisi olmak üzere 2 adımlı bir prosedürdür.

Proje ön başvurularının son teslim tarihi: 27 Mart 2015, 17:00
Proje önerilerinin son teslim ve başvuru tarihi: 8 Eylül 2015, 17:00

Detaylı bilgi ve hibe proje başvurusu için Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz.


Rakamlarla Alkaze

Alkaze Danışmanlık’ın, bugüne kadar Türkiye’deki firmalara Ar-Ge Desteklerinden 57 Milyon TL kazandırdığını biliyor muydunuz ?

 

SOLAR-ERA.NET Güneş Enerjisi Ar-Ge Projeleri 2015 Çağrı İlanı
Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan SOLAR- ERA.NET, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik eldesi konusunda sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur. SOLAR-ERA.NET projesi, güneş enerjisinden elektrik eldesi konusunda tematik alanların belirlenmesini, fotovoltaik ve konsantre güneş enerjisi (PV and CSP) üzerine uluslararası Ar- Ge işbirlikleri için ayrılan yerel ve bölgesel desteklerin yönlendirilmesini ve ulusal destek mekanizmaları arasında uzun süreli işbirliklerin geliştirilmesini amaçlamaktadır.
ÇAĞRI HAKKINDA BİLGİ
SOLAR-ERA.NET kapsamında, fotovoltaik ve konsantre güneş enerjisi teknolojileriyle ilgili alanlardaki Ar-Ge projelerinin destekleneceği bir çağrı başlatılmıştır. Çağrıya katılan ülkeler arasından en az iki sanayi kuruluşunun yer aldığı projelerin  desteklenmesine  öncelik  verilecek  ve bir projenin seçilebilmesi için en az iki ülke tarafından desteklenmesi gerekecektir.
ÇAĞRIYA KATILAN ÜLKELER:
Türkiye, Avusturya, Belçika (Flaman ve Valon Bölgeleri), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İsrail, Hollanda, Polonya, İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere’dir.

ÇAĞRI KONULARI
Çağrı kapsamında fotovoltaik ve konsantre güneş enerjisi ile ilgili aşağıda belirtilen çağrı konularındaki Ar-Ge projeleri desteklenecektir.
Fotovoltaik
•  İnorganik ince film hücre ve modül üretimine yönelik yenilikçi prosesler
•  Binalara entegre fotovoltaik (BIPV) elemanların tasarım ve üretimine yönelik özel modüller
•  Yüksek  kapasiteli  fotovoltaik  sistemlerin  (PV) kullanımı ve şebekeye entegrasyonu
•  İleri nesil c-Si hücrelerini içeren yüksek verimli fotovoltaik (PV) modüller
•  Cam ve kapsülasyon malzemeleri
•  Yoğunlaştırıcı fotovoltaik sistem teknolojisi
•  Si hammaddesi, kristalizasyonu ve levhalaması
• Organik güneş pilleri, perovskitler ve diğer gelişmektede olan kavramlar

Konsantre Güneş Enerjisi
• Konsantre güneş  enerjisinden    elektrik üretimine yönelik sistem komponentlerinde verim artırımı ve maliyet düşürülmesi
• Konsantre güneş enerjisinden elektrik üretim sistemlerini konvansiyonel ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak enerji elde eden sistemlerle birlikte kullanan enerji üretimine yönelik tesisler
•  Güneşten termal enerji (STE) üretim tesislerine yönelik yeni sıvıların geliştirilmesi
•  Yenilikçi termodinamik döngüler

ÇAĞRI TAKVİMİ
27 Mart 2015, 17:00 CET: Proje ön başvurularının son teslim tarihi.
15 Mayıs 2015: Ön başvuru yapan kuruluşlara geri dönüş
8  Eylül  2015,  17:00  CET:  Proje  önerilerinin  son teslim ve başvuru tarihi.
Aralık 2015 / Ocak 2016: Desteklenecek projelerin seçimi.
Ocak – Şubat 2016: Projelerin başlaması

PROJE ÖNERİLERİNİN SUNULMASI
SOLAR-ERA.NET başvuru süreci,  proje ön başvurusu ve proje önerisi olmak üzere 2 adımlı bir prosedürdür. www.solar-era.net internet adresindeki form İngilizce doldurulacak ve ortak kuruluşlar adına, proje koordinatörü tarafından,
27 Mart  2015  (saat  17:00  CET1)  tarihine  kadar proje ön başvurusu ve 8 Eylül 2015 (saat 17:00 CET) tarihine kadar proje önerisi SOLAR-ERA.NET sunucusuna yüklenecektir.

TÜRKİYE’DEN KATILAN FİRMALAR
Çağrıya katılan Türk firmalar, uluslararası başvuru ile eş zamanlı olarak, TÜBİTAK'ın  1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri  Destekleme Programına başvuracaktır.

1509 ULUSLARARASI SANAYİ Ar-Ge PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
Programa, sektörüne ve büyüklüğüne bakılmaksızın, firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvurabilmektedir. Programda hibe şekilde destek verilmektedir. Destek oranı büyük firmalar için %60, KOBİ’ler için %75’tir. Ayrıntılı bilgi www.tubitak.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

AYNI PROJEDE TÜRKİYE'DEN    BİRDEN FAZLA KURULUŞ OLMASI
SOLAR-ERA.NET’e sunulan bir projede Türkiye’den birden fazla kuruluşun yer alması halinde, bu kuruluşların    1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına   ortak proje önerisi sunması gerekmektedir.  (NOT: Sunulacak projelerde en az bir yabancı proje ortağı kuruluşun olması şarttır).
1 CET: Central European Time