Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK’tan Hidrolik Güç Sistemlerinin Verimlilik Artırımına Yönelik Çalışmalara 3 milyon TL Hibe Desteği

TÜBİTAK, 1511 Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında, hidrolik güç sistemlerinde verimlilik artırımına yönelik yerli ürünlerin dünya pazarında rekabetçiliğini artırmak ve enerji kullanımını azaltmak gerekçesiyle kayda değer verim artışı sağlamak amacıyla geliştirilecek projeleri 3 milyon TL hibe ile destekleyeceğini duyurmuştur.

Kesintili güç gerektiren şekillendirme presleri, hidro-şekillendirme presleri, giyotinler gibi sistemler ile mobil sistemler için servo veya hız kontrollü motorlarla sürülen pompa kullanımı, rejeneratif sistemler, değişken deplasmanlı pompaların akıllı kontrolü, valf ile kontrol yerine üretilen gücün kontrol edilmesi vb. yenilikçi uygulamalar geliştirilerek enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar çağrı konusudur.

Hibe Destek Oranı: Büyük Ölçekli Kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 hibe şeklinde verilmektedir.
Son Başvuru Tarihi: 12 Ocak 2015 (17:30)

Detaylı bilgi ve hibe proje başvurusu için Uzman Danışmanlık ekibimize ulaşmak için tıklayınız.

Rakamlarla Alkaze
Alkaze’nin danışmanlığını yaptığı TÜBİTAK AR-GE projelerinde %91,4 proje kabul başarısına ulaştığını biliyor muydunuz?
Çağrı Kodu
1511-MAKİNE-2014-AG-03

Çağrı Başlığı
Hidrolik Güç Sistemlerinde Verimlilik Artırımına Yönelik Yenilikçi Çalışmalar
Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar

Hidrolik güç sistemlerinde verimlilik artırımına yönelik uygulamalarla hidrolik tahrikli yerli ürünlerin dünya  pazarında  rekabetçiliğini  artırmak;  enerji  verimliliğini  artırarak  enerji  kullanımını  azaltmak
çağrının gerekçesidir. Amaç mevcut uygulamalara göre kayda değer verim artışı sağlamaktır.


Çağrı Konu ve Kapsamı
Çağrı konusu ve kapsamı:

Kesintili güç gerektiren şekillendirme presleri, hidro-şekillendirme presleri, giyotinler gibi sistemler ile mobil sistemler için servo veya hız kontrollü motorlarla sürülen pompa kullanımı, rejeneratif sistemler, değişken deplasmanlı pompaların akıllı kontrolü, valf ile kontrol yerine üretilen gücün kontrol edilmesi vb. yenilikçi uygulamalar geliştirilerek enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar çağrı konusudur. Projeler öngörülen bir uygulama için tasarım, prototip imalat ve deneysel olarak doğrulama ile kontrolcü ve kullanıcı dostu arayüz yazılımları faaliyetlerini kapsamalıdır.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
Mevcut  uygulamalara  göre  enerjide  kayda  değer  verim  artışı  (%20  mertebelerinde)  ve  gürültüde azalma sağlanmalıdır.


Çağrı Takvimi
Çağrı Açılış Tarihi    15 Eylül 2014
Çağrı Kapanış Tarihi    19 Ocak 2015
Ön Kayıt Son Tarih*    12 Ocak 2015 Saat : 17:30
Proje Öneri Başvuru Tarihleri    15 Ekim 2014 – 19 Ocak 2015 Saat : 17:30
*:  Proje başvuruları yapabilmek için  proje öneri başlığınız ve  kuruluşunuz durumu ile  ilgili belgeleri TÜBİTAK’a
sunarak  ön  kayıt  onayı  almanız  gerekmektedir. Burada  belirtilen  tarih  bu  evrakların  TÜBİTAK’a  evrak  girişinin yapılabileceği en son tarihi ifade etmektedir. Bu tarihe kadar ön kayıt evraklarını TÜBİTAK’a ulaştıramayanlar proje bavurusu yapamayacaktır.
   Çağrıya Özel Şartlar
Proje süresi üst sınırı             : 36 Ay

Proje bütçesi üst sınırı          : 3.000.000 TL

İşbirliği yapısı                         : Tasarım aşamasında üniversitelerden danışmanlık alınması tavsiye edilir.

Diğer hususlar                        :

•   Test ekipmanlarının birlikte geliştirildiği projelere öncelik verilecektir.
•   Üniversite ve diğer araştırma kurumlarıyla işbirlikleri dikkate alınacaktır.
•    Sistem veya teknolojinin -yurtiçi veya yurtdışından- ağırlıklı olarak hazır alındığı projeler, çağrı kapsamı dışındadır.
•   Sadece sistem entegrasyonu/montajı içeren pilot uygulama projeleri çağrı kapsamı dışındadır.
•   Tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri yurtdışında yapılan çalışmalar çağrı kapsamı dışındadır.
•    Çağrının  temel  amacı  ulusal  sanayimizin  imkanlarını  geliştirmektir.    Bu  nedenle  teknoloji transferi niteliğindeki projeler çağrı kapsamı dışındadır.


İlgili Belgeler
•   1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı
Uygulama Esasları
•   1511 Proje Öneri Başvuru Formu (AGY111-02)

Bu çağrı duyurusu TÜBİTAK 1511 kodlu “Öncelikli Alanlarda Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri  Destekleme Programı”  uygulama  esasları  çerçevesinde  yapılmış  olup,  burada  belirtilmeyen hususlar için uygulama esaslarında yer alan hükümler geçerlidir.