Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK’tan Biyolojik ve Kimyasal Sensör Sistemlerin Geliştirilmesine 3 milyon TL Hibe Proje Desteği

TÜBİTAK, 1511 Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında, MEMS/NEMS  tabanlı  algılayıcıların  geliştirilmesi ve üretim potansiyelinin oluşturulması ve arttırılması amacıyla geliştirilecek projeleri 3 milyon TL hibe ile destekleyeceğini duyurmuştur.

Bu kapsamda, küçük hacimli sıvı, sıcaklık, düşük debili akış, vizkozite, kırılma indisi ve özyoğunluk ölçebilen mikroakışkan sistemleri ile uyumlu algılayıcılarının tümleşik üretilmesi için süreçlerin, malzeme ve aygıtların geliştirilmesi de çağrı kapsamındadır. Ayrıca mikroakışkan tümleşik sistemlerin alt bileşenlerinin (mikropompa, mikrovana, mikrokarıştırıcı, mikroreaktör, mikroiğne, algılayıcı ve eyleyici vb.) geliştirilmesi ve mikroakışkan ilaç etkisi analiz sistemi geliştirilmesi de çağrı kapsamındadır.

Hibe Destek Oranı: Büyük Ölçekli Kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 hibe şeklinde verilmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 12 Ocak 2015 (17:30)

Rakamlarla Alkaze

Alkaze’nin danışmanlığını yaptığı TÜBİTAK AR-GE projelerinde %91,4 proje kabul başarısına ulaştığını biliyor muydunuz?

Örnek Tübitak Projesi

Detaylı bilgi ve hibe proje başvurusu için Uzman Danışmanlık ekibimize ulaşmak için tıklayınız.

Çağrı Kodu (Web Sitesine Eklenecek Kısım)

1511-BİT-2014-MEMS-02

Çağrı Başlığı

MEMS/NEMS tabanlı biyolojik ve kimyasal sensör ve/veya eyleyici sistemlerin geliştirilmesi

Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar

MEMS/NEMS  tabanlı  algılayıcıların  kullanımının  günümüzde  sağlık,  çevre  vb.  alanlarda  etkinliğinin artması gerekçesiyle bu alanlarda, Türkiye’deki geliştirme ve üretim potansiyelinin oluşturulması ve

arttırılması amaçlanmaktadır.

Çağrı Konu ve Kapsamı

Çağrı konusu ve kapsamı:

Tümleşik özellikli mikro/nano üretim teknikleri kullanılarak üretilmiş biyosensörler, kimyasal sensörler ve eyleyici sistemlerin geliştirilmesi çağrı konusudur. Gıda bozulmasını ve/veya katkı maddelerini tespit edebilen biyosensörler ve kimyasal sensörler, salgın hastalıkların erken tanısına yönelik biyosensörler, kanser ve kanser metastazı erken teşhisine yönelik biyosensörler, sepsis tanısına yönelik biyosensörler, kontrollü ilaç salınım sistemlerine yönelik biyosensörler, çevreye zararlı ve/veya zehirli gazları (sarin, hardal gazı, CO, vb.) tespit edebilen kimyasal sensörler, akaryakıt saflığını ölçen kimyasal sensörler, kontrollü madde (narkotik) ve ilaçların kullanımının belirlenmesi için sensör ve analiz sistemi geliştirilmesi çağrı kapsamını oluşturmaktadır. Bu kapsamda olmak üzere küçük hacimli sıvı, sıcaklık, düşük debili akış, vizkozite, kırılma indisi ve özyoğunluk ölçebilen mikroakışkan sistemleri ile uyumlu algılayıcılarının tümleşik üretilmesi için süreçlerin, malzeme ve aygıtların geliştirilmesi de çağrı kapsamındadır. Ayrıca mikroakışkan tümleşik sistemlerin alt bileşenlerinin (mikropompa, mikrovana, mikrokarıştırıcı, mikroreaktör, mikroiğne, algılayıcı ve eyleyici vb.) geliştirilmesi ve mikroakışkan ilaç etkisi analiz sistemi geliştirilmesi de çağrı kapsamındadır.

Çağrı Takvimi

Çağrı Açılış Tarihi    15 Eylül 2014

Çağrı Kapanış Tarihi    19 Ocak 2015

Ön Kayıt Son Tarih*    12 Ocak 2015 Saat : 17:30

Proje Öneri Başvuru Tarihleri    15 Ekim 2014 – 19 Ocak 2015 Saat : 17:30

*:  Proje başvuruları yapabilmek için  proje öneri başlığınız ve  kuruluşunuz durumu ile  ilgili belgeleri TÜBİTAK’a

sunarak  ön  kayıt  onayı  almanız  gerekmektedir. Burada  belirtilen  tarih  bu  evrakların  TÜBİTAK’a  evrak  girişinin

yapılabileceği en son tarihi ifade etmektedir. Bu tarihe kadar ön kayıt evraklarını TÜBİTAK’a ulaştıramayanlar proje

bavurusu yapamayacaktır.

Çağrıya Özel Şartlar

Proje süresi üst sınırı           : 36 Ay

Proje bütçesi üst sınırı          : 3.000.000 TL

İşbirliği yapısı                  : Kısıt yok. (MEMS üretimi yurtiçi veya yurtdışı firmalardan hizmet alımı yolu ile karşılanabilir.)

Diğer hususlar                    :

•    Proje  hedefi  ürünün,  seri  üretime  aktarılabilecek  nitelikte,  çalışır  prototipinin  gösterilmesi beklenmektedir.

•    Üniversitelerden  ve/veya  araştırma  merkezlerinden  alınacak  teknik  danışmanlıklar  proje değerlendirmesinde dikkate alınacaktır.

•       Sadece bütünleştirme/montaj içeren pilot uygulama projeleri destek kapsamı dışındadır.

•    Proje kapsamında geliştirilen sistemlerin büyük ölçekli doğrulama testlerine yönelik ihtiyaçlar hizmet alımı yolu ile karşılanabilir.

İlgili Belgeler

•   1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı

Uygulama Esasları

•   1511 Proje Öneri Başvuru Formu (AGY111-02)

Bu çağrı duyurusu TÜBİTAK 1511 kodlu “Öncelikli Alanlarda Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri  Destekleme Programı”  uygulama  esasları  çerçevesinde  yapılmış  olup,  burada  belirtilmeyen hususlar için uygulama esaslarında yer alan hükümler geçerlidir.