Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK’tan-1007 -Kuduz Aşısının Geliştirilmesi ve Üretimine Yönelik Hibe Proje Çağrı Metni 

 

Çağrının amacı;
Ülkemizde her yıl büyük bütçelerle ithal edilen kuduz aşısının üretim teknolojisinin kazanılması ve yerli olarak üretilmesi çağrının temel amacıdır.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:
1. Projede elde edilecek çıktıların üretime dönüştürülmesi ve üretimin sürekliliğinin sağlanması amacıyla 1007 Programı mevzuatına uygun bir özel kuruluşun projede PYÖK olması gerekmektedir. Birden fazla özel kuruluş olması durumunda biri PYÖK diğerleri PYK olmalıdır.
2. Projelerde üretilecek bilgi birikiminin sürekliliğinin sağlanması amacıyla yürütücü kuruluşlar arasında SPYK’nın yer alması gerekmektedir. SPYK’nın;
a) Özel kuruluş olması durumunda Ar-Ge Öz Değerlendirmesinin Grup tarafından kabul edilmesi,
b) Kamu Ar-Ge merkezleri (üniversitelerdeki merkezler dahil) olması durumunda: Son 10 yılda dış kaynaklı proje desteğinin, önerilen proje bütçesi kadar olması ve önerilen projedeki Ar-Ge merkezine ait personelin en az %30'unun söz konusu kuruluşta tam zamanlı çalışıyor/görevlendirilmiş olması gerekmektedir. (Üniversitelerdeki Fen veya Sosyal BilimlerEnstitüleri ile araştırma projelerinin kendi bünyesindeki altyapı kullanılarak yürütülmediği diğer birimler SPYK olamaz.) 3. Elde edilecek bilgi ve tecrübe birikiminin sürekliliğinin sağlanması ve yeni projelerin oluşması için üniversite/ler ve/veya kamu Ar-Ge merkez/leri yürütücü kuruluş olarak projede yer almalıdır.
4. İnsan diploit hücreden üretilen inaktif virüs aşısı olmalıdır.
5. Öncelikli olarak hedeflenen çıktılara 48 ayda ulaşılması beklenmektedir. Ancak, hedeflenen çıktılara ulaşma süresinin 48 ayı aştığı durumlarda; proje önerisi 48 ay olacak şekilde sunulmalı, sonrasındaki çalışmalara yönelik olarak da Teknoloji Kazanım Yol Haritası (TKYH) hazırlanmalıdır.

Hedeflenen Çıktılar:
1. Master İnsan diploit hücre ve virüs bankaları
1.1 Dünya Sağlık Örgütü ve EMA’nın kaynak gösterdiği kılavuzlarda belirtilen özellikleri taşıyan hücre ve virüs bankaları oluşturulmalıdır.
1.2 Hücre bankaları kuduz virüsünün kararlı ve seri halde üretilmesine uygun özelliklerde olmalıdır.
1.3 Virus bankaları zaman içerisinde kararlılığını korumalıdır.

2. Saflaştırılmış İnaktif Kuduz Virüsü
2.1 Saflaştırılmış İnaktif Kuduz Virüsünün fizikokimyasal ve biyolojik karakterizasyonu konusunda Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Farmakopesi’nin önerdiği çalışmalar yapılmış olmalıdır.

3. İnaktif Kuduz Virüsünün Aşı formulasyonun hazırlanması
3.1 GMP koşullarına uygun üretilmiş olmalıdır.
3.2 Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Farmakopesinde önerilen formülasyona uygun olarak üretilmelidir.

4. İnsana uygulanabilir ve ruhsata hazır farmasötik ürün
4.1 Referans ürünle kalite, etkinlik ve güvenlik açısından karşılaştırmalı olarak Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Farmakopesinin önerdiği çalışmaları sağlaması gerekmektedir.

Çağrı Kapanış Tarihi:   06.11.2015


Rakamlarla Alkaze
Alkaze'nin danışmanlığında bugüne kadar 529 Başarılı Hibe Proje gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz?Örnek Ar-Ge Projesi