Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK’tan Biyomedikal Robotik Sistemler için El Kumandası ve Algılayıcıların Geliştirilmesine 2,5 milyon TL’lik Hibe Proje Çağrısı


TÜBİTAK, 1511 Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında, biyomedikal robotik sistemlere hizmet edecek şekilde dokunma hissi, kuvvet, sıcaklık, titreşim hissi iyileştirilmiş çok fonksiyonlu el kumandası ve algılayıcıların geliştirilmesine yönelik projeleri hibe ile destekleyeceğini duyurmuştur.


Bu kapsamda, ülkemizde yerli kabiliyetlerle robotik cerrahi yapılabilmesini sağlamak ve robotik cerrahi sistemlerin alt bileşenlerinin geliştirilmesi amacıyla, tüm robotik cerrahi uygulamalarında hali hazırda kullanılan ya da kullanılması muhtemel robotik sistemler için geri beslemeli kumanda kolları geliştirilmesi hedeflenmektedir. Basınç, sıcaklık, titreşim, sertlik, kuvvet gibi büyüklükleri algılayarak kumanda koluna aktarabilecek (haptik) sistemlerin geliştirilmesine yönelik projeler çağrı kapsamında değerlendirilecektir.


Hibe Destek Oranı: Büyük Ölçekli Kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 hibe şeklinde verilmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 12 Ocak 2015 (17:30)

Detaylı bilgi ve hibe proje başvurusu için Uzman Danışmanlık ekibimize ulaşmak için tıklayınız.


Rakamlarla Alkaze
Alkaze Danışmanlığın, bugüne kadar ilaç ve medikal sektöründe ki firmalara 4.48 Milyon $ kazandırdığımızı biliyormusunuz?


Çağrı Kodu
1511-SAĞLIK-2014-BE-04

 Çağrı Başlığı

Biyomedikal robotik sistemlere hizmet edecek şekilde dokunma hissi, kuvvet, sıcaklık, titreşim hissi iyileştirilmiş çok fonksiyonlu el kumandası ve algılayıcıların geliştirilmesi

 Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar
Robotik cerrahi sistemleri kullanılarak son yıllarda yılda ortalama dünya çapında en az 200.000 ameliyat yapılmaktadır. Bu ameliyatlar arasında en yaygın olanları prostatektomi, jinekolojik operasyonlar ve kalp kapakçığı tamiri ameliyatlarıdır. Bu sistemlerin birçok alt ekipmanı mevcuttur. Ülkemizde yerli kabiliyetlerle robotik cerrahi yapılabilmesini sağlamak amacıyla, robotik cerrahi sistemlerin alt bileşenlerinin geliştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu alt ekipmanlardan birisi de geri beslemeli kumanda  kollarıdır.  Bu  çağrı  ile  yerli  robotik  cerrahi  sistemler  geliştirmek  için  ilk  adımın  atılması hedeflenmektedir.

Çağrı Konu ve Kapsamı
Çağrı konusu ve kapsamı: Bu çağrı kapsamında tüm robotik cerrahi uygulamalarında hali hazırda kullanılan ya da kullanılması muhtemel robotik sistemler için geri beslemeli kumanda kolları geliştirilmesi hedeflenmektedir. Basınç, sıcaklık, titreşim, sertlik, kuvvet gibi büyüklükleri algılayarak kumanda koluna aktarabilecek (haptik) sistemlerin geliştirilmesi beklenmektedir.   Gerek bu geri beslemeleri sağlayabilen kumanda kolları, gerekse geri besleme sağlayacak algılayıcı sistemlerin geliştirilmesi bu çağrı kapsamındadır.

Proje önerisi hazırlığı sırasında, projenin özgün değeri ve yenilikçi yönleri açıklanırken,  mevcut teknoloji seviyesinin ilgili patentler ve akademik yayınlar göz önünde bulundurularak detaylandırılması beklenmektedir.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler: Geliştirilecek tüm sistemler, türüne göre uluslararası standartların gerektirdiği asgari teknik özelliklere sahip olmalıdır. Hedeflenen ilgili standardın proje önerisinde belirtilmesi ve hedeflerin rakip ürünlerle karşılaştırmalı olarak verilmesi beklenmektedir.

Çağrı Takvimi
Çağrı Açılış Tarihi    15 Eylül 2014

Çağrı Kapanış Tarihi    19 Ocak 2015

Ön Kayıt Son Tarih*    12 Ocak 2015 Saat : 17:30

Proje Öneri Başvuru Tarihleri    15 Ekim 2014 – 19 Ocak 2015 Saat : 17:30

*:  Proje başvuruları yapabilmek için  proje öneri başlığınız ve  kuruluşunuz durumu ile  ilgili belgeleri TÜBİTAK’a sunarak  ön  kayıt  onayı  almanız  gerekmektedir. Burada  belirtilen  tarih  bu  evrakların  TÜBİTAK’a  evrak  girişinin yapılabileceği en son tarihi ifade etmektedir. Bu tarihe kadar ön kayıt evraklarını TÜBİTAK’a ulaştıramayanlar proje bavurusu yapamayacaktır.

Çağrıya Özel Şartlar

Proje süresi üst sınırı            : 24 Ay

Proje bütçesi üst sınırı          : 2.500.000 TL

İşbirliği yapısı                         : Kısıt yok.

Diğer hususlar                       :

•    Projede tıp fakülteleri ve hastanelerin ilgili bölümleri ile birlikte, mühendislik ve/veya temel bilimler bölümlerinden proje konusu ile ilgili olarak danışmanlık hizmet alımları şeklinde iş birliği yapılması önerilmektedir.

•    Bu çağrı kapsamında hem entegrasyon projeleri hem de alt bileşen ve/veya komple sistem geliştirecek olan teklifler de değerlendirilecektir. Entegrasyon projeleri için başvuran proje ekibi özgün katkısı ve rakiplerine göre göreceli avantajının ne olduğunu somut şekilde ortaya koymalıdır. Alt bileşen geliştirmeyi amaçlayan proje teklifleri için de geliştirilecek alt bileşenin kullanılabileceği diğer sektörlerdeki yeri de somut şekilde ifade edilmelidir.

•   Robotik cerrahi ile ilişkili olmayan kumanda kolları destek kapsamı dışındadır.

•   Sistemin teknolojik kısmının hazır olarak alındığı projeler destek kapsamı dışındadır.

•    Üretim sistemi veya teknolojisinin –yurtiçi veya yurtdışından- tümüyle hazır olarak alındığı projeler, çağrı kapsamı dışındadır.

•   Tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri yurtdışında yapılan sistemler çağrı kapsamı dışındadır.

İlgili Belgeler

•   1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı

Uygulama Esasları

•   1511 Proje Öneri Başvuru Formu (AGY111-02)


Bu çağrı duyurusu TÜBİTAK 1511 kodlu “Öncelikli Alanlarda Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme  Programı”  uygulama  esasları  çerçevesinde  yapılmış olup,  burada  belirtilmeyen hususlar için uygulama esaslarında yer alan hükümler geçerlidir.