Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK’tan Ağır Güç Hidroliği Sistemleri Tasarım ve İmalatına 4 milyon TL’lik Hibe Proje Çağrısı

TÜBİTAK, 1511 Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında, ülkemizde hidrolik sistemler konusunda faaliyet gösteren firmaların yurt dışı rakipleri ile rekabet edebilmeleri ve bu alandaki dışa bağımlılıklarının azaltılması amacıyla geliştirilecek projeleri 4 milyon lira hibe ile destekleyeceğini duyurmuştur.

Ağır iş makinalarında (mobil vinçler, forkliftler, yol, inşaat, kazı, askeri ve zirai alanlarda kullanılan iş makinaları vb.) kullanılan hidrolik sistemlere yönelik tasarım ve imalata ilişkin projeler bu çağrı kapsamında değerlendirilecektir.

Hibe Destek Oranı: Büyük Ölçekli Kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 hibe şeklinde verilmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 12 Ocak 2015 (17:30)

Detaylı bilgi ve hibe proje başvurusu için Uzman Danışmanlık ekibimize ulaşmak için tıklayınız.


Rakamlarla Alkaze

Alkaze Danışmanlık’ın bugüne kadar toplam 308 adet Tübitak Ar-Ge Hibe projesinin başarıyla tamamlandığını biliyor muydunuz?

Örnek Tübitak Projesi

http://www.alkaze.com/hizmetlerimiz.aspx?MenuId=4&SubMenuId=35&ContentId=236Çağrı Kodu
1511-MAKİNE-2014-AG-06

Çağrı Başlığı
Ağır Güç Hidroliği Sistemlerinin Tasarımı ve İmalatı

Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar
Ülkemizde  ağır  iş  makinaları,  vinç,  traktör,  askeri  araçlar  (taret  sistemleri)  için  hidrolik  sistemler konusunda  faaliyet  gösteren  firmaların  yurtdışı  rakipleri  ile  rekabet  edebilmeleri  amacıyla  özgün
ürün/sistem tasarlayarak üretmeleri ve dışa bağımlılığın azaltılması.


Çağrı Konu ve Kapsamı
Çağrı konusu ve kapsamı: Bu çağrı kapsamında ağır iş makinalarında (mobil vinçler, forkliftler, yol, inşaat, kazı, askeri ve zirai alanlarda  kullanılan  iş  makinaları  vb.)  kullanılan  hidrolik  sistemlerin  tasarım  ve  imalatına  yönelik projeler beklenmektedir.


Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
•   Ürün/sistem maliyetlerinin yurtdışı muadillerine göre performans ve fiyat avantajı sağlaması,
•   Yeni ve uygulanabilir ürün/sistem tasarımlarının geliştirilmesi.

Çağrı Takvimi
Çağrı Açılış Tarihi    15 Eylül 2014
Çağrı Kapanış Tarihi    19 Ocak 2015
Ön Kayıt Son Tarih*    12 Ocak 2015 Saat : 17:30
Proje Öneri Başvuru Tarihleri    15 Ekim 2014 – 19 Ocak 2015 Saat : 17:30
*:  Proje başvuruları yapabilmek için  proje öneri başlığınız ve  kuruluşunuz durumu ile  ilgili belgeleri TÜBİTAK’a sunarak  ön  kayıt  onayı  almanız  gerekmektedir. Burada  belirtilen  tarih  bu  evrakların  TÜBİTAK’a  evrak  girişinin yapılabileceği en son tarihi ifade etmektedir. Bu tarihe kadar ön kayıt evraklarını TÜBİTAK’a ulaştıramayanlar proje bavurusu yapamayacaktır.

Çağrıya Özel Şartlar
Proje süresi üst sınırı            : 36 Ay
Proje bütçesi üst sınırı          : 4.000.000 TL
İşbirliği yapısı                          :
•    Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili iş birlikleri beklenmektedir ve bu husus değerlendirme sürecinde dikkate alınacaktır.
•   Üniversite ve diğer araştırma kurumlarıyla işbirlikleri dikkate alınacaktır.
•   Tasarım aşamasında üniversitelerden danışmanlık alınması tavsiye edilir.

Diğer hususlar                        :
•    Ağırlıklı olarak yerli malzeme kullanılması değerlendirme aşamasında olumlu bir husus olarak dikkate alınacaktır.
•    Sistem veya teknolojinin –yurtiçi veya yurtdışından- ağırlıklı olarak hazır alındığı projeler, çağrı kapsamı dışındadır.
•   Sadece sistem entegrasyonu/montajı içeren pilot uygulama projeleri çağrı kapsamı dışındadır.
•   Tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri yurtdışında yapılan çalışmalar çağrı kapsamı dışındadır.
•    Çağrının  temel  amacı  ulusal  sanayimizin  imkanlarını  geliştirmektir.  Bu  nedenle  teknoloji transferi niteliğindeki projeler çağrı kapsamı dışındadır.


İlgili Belgeler
•   1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı
Uygulama Esasları
•   1511 Proje Öneri Başvuru Formu (AGY111-02)

Bu çağrı duyurusu TÜBİTAK 1511 kodlu “Öncelikli Alanlarda Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri  Destekleme Programı”  uygulama  esasları  çerçevesinde  yapılmış  olup,  burada  belirtilmeyen hususlar için uygulama esaslarında yer alan hükümler geçerlidir.