Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK’tan Gıda Katkı Maddeleri Üretiminin Geliştirilmesine  3 milyon TL’lik Hibe Proje Çağrısı


TÜBİTAK, 1511 Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında gıda katkı maddeleri üretiminin geliştirilmesini 3 milyon TL hibe ile destekleyeceğini duyurmuştur.

Gıda sanayileri girdileri arasında önemli yere sahip olan katkı maddelerinin üretimindeki azlık ve teknolojik gerilik ve dışa bağımlılığının azaltılmasına yönelik Ar-Ge çalışmalarının değerlendirilmesi hibe proje çağrısının amacını oluşturmaktadır.

Hammadde ve atıklardan gıda katkı maddeleri ve yardımcı maddelerin iyileştirilmesinde kullanılacak tıbbi ve aromatik bitki ekstraktları, konvansiyonel ve biyoteknolojik  yönetemlerle geliştirilecek Ar-Ge çalışmaları çağrı kapsamında değerlendirilecektir.


Hibe Destek Oranı:
Büyük Ölçekli Kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 hibe şeklinde verilmektedir.

Son Başvuru Tarihi:         12 Ocak 2015 (17:30)


Detaylı bilgi ve hibe proje başvurusu için Uzman Danışmanlık ekibimize ulaşarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Rakamlarla Alkaze

Alkaze Danışmanlık’ın, bugüne kadar Türkiye’deki firmalara Ar-Ge Desteklerinden 57 Milyon TL kazandırdığını biliyor muydunuz ?

Çağrı Kodu
1511-GIDA-2014-GKM-01

Çağrı Başlığı
Gıda katkı maddeleri ve yardımcı maddelerin üretimi / mevcut katkı maddeleri ve yardımcı maddelerin iyileştirilmesi

Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar
Günümüzde gıda üretiminde katkı maddeleri ve yardımcı maddelerin kullanımı teknolojik gereklilik  ve tüketici talepleri nedeni ile zorunluluktur. Gıda sanayinin girdileri arasında önemli bir maliyet kalemi oluşturan bu maddeler, ülkemizde yeterli üretimleri olmadığı için büyük oranda ithalatla karşılanmaktadır. Ülkemizin dışa bağımlığını azaltmaya yönelik gıda katkı maddeleri ve yardımcı maddelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve iyileştirilmesi önem taşımaktadır.


Bu çağrıda, gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan ve genellikle ithal edilen gıda katkı maddeleri ve yardımcı maddelerin gıda güvenliği açısından risk oluşturmadan, hem teknolojik hem de maliyet açısından    dünya    ile    rekabet    edebilir    ve    sürdürülebilir    bir    şekilde    geliştirilmesi/üretilmesi
amaçlanmaktadır.


Çağrı Konu ve Kapsamı
Çağrı konusu ve kapsamı: Hammadde ve atıklarından gıda katkı maddeleri ve yardımcı maddelerin üretimi ve mevcut katkı maddeleri/yardımcı maddelerinin iyileştirilmesi çağrı kapsamındadır. Hammadde olarak tıbbi ve aromatik bitki ekstraktlarının katkı maddesi olarak kullanılması da çağrıya dahildir.   Bu maddelerin geliştirilmesinde/üretilmesinde konvansiyonel yöntemlerin kullanılması çağrı kapsamında olmakla birlikte, biyoteknolojik yöntemlerin kullanılması öncelikli olarak değerlendirilecektir.


Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
•    Doğal gıda boyaları/renklendiriciler, koruyucular, aroma maddeleri, enzimler, enzim modifiye ürünler, kıvam arttırıcılar, baharat, tatlandırıcılar, organik asitler vb.
•       Gıda katkı maddesi olarak fonksiyonel bileşenler (Fitosterol, fitostanol, omega-3 yağ asitleri
(EPA, DHA), inülin, laktuloz, biyoaktif peptit vb.)
•        Sodyum ve yağ kullanımını azaltmaya yönelik ikame katkı maddeleri/yardımcı maddeler
•    Çağrı dokümanında tanımlanmayan ancak gıda katkısı/yardımcı madde olarak kullanılan diğer ürünler
•    Bu  maddelerin  üretiminde  ürün  özelliklerinin  iyileştirilmesi  veya  üretim  teknolojilerinin geliştirilmesiÇağrı Takvimi
Çağrı Açılış Tarihi    15 Eylül 2014
Çağrı Kapanış Tarihi    19 Ocak 2015
Ön Kayıt Son Tarih*    12 Ocak 2015 Saat : 17:30
Proje Öneri Başvuru Tarihleri    15 Ekim 2014 – 19 Ocak 2015 Saat : 17:30
*:  Proje başvuruları yapabilmek için  proje öneri başlığınız ve  kuruluşunuz durumu ile  ilgili belgeleri TÜBİTAK’a
sunarak  ön  kayıt  onayı  almanız  gerekmektedir. Burada  belirtilen  tarih  bu  evrakların  TÜBİTAK’a  evrak  girişinin yapılabileceği en son tarihi ifade etmektedir. Bu tarihe kadar ön kayıt evraklarını TÜBİTAK’a ulaştıramayanlar proje bavurusu yapamayacaktır.

Çağrıya Özel Şartlar
Proje süresi üst sınırı           : 36 Ay
Proje bütçesi üst sınırı          : 3.000.000 TL
İşbirliği yapısı                          : Kısıt yok.
Diğer hususlar                        : -İlgili Belgeler
•   1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı
Uygulama Esasları
•   1511 Proje Öneri Başvuru Formu (AGY111-02)

Bu çağrı duyurusu TÜBİTAK 1511 kodlu “Öncelikli Alanlarda Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri  Destekleme Programı”  uygulama  esasları  çerçevesinde  yapılmış  olup,  burada  belirtilmeyen hususlar için uygulama esaslarında yer alan hükümler geçerlidir.