Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK’tan Fonksiyonel Gıda Ürünleri Geliştirilmesine 2 Milyon TL'lik Hibe Proje Çağrısı


TÜBİTAK, 1511 Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında biyoaktif bileşenlerce zengin güvenli fonksiyonel gıda ürünleri geliştirilmesini 2 milyon TL hibe ile destekleyeceğini duyurmuştur.

Programın amacı; ülkemizde kullanılan günlük tuz, yağ ve şeker tüketiminin Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiye rakamlarının çok üzerinde olması sebebiyle, bu bileşenlerin aşırı tüketilmesinin sonucunda diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon ve böbrek hastalıkları gibi bazı kronik hastalıkların artışını önlemek adına tuz, yağ ve şeker içeriği azaltılmış ürünler ve fonksiyonel gıdaların geliştirilmesidir.

Biyoaktif bileşenler kullanılarak sağlık üzerine olumlu etkileri olan gıda ürünlerinin yeni formülasyonlar kullanılarak geliştirilmesi çağrı kapsamındadır.


Hibe Destek Oranı: Büyük Ölçekli Kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 hibe şeklinde verilmektedir.


Son Başvuru Tarihi:     12 Ocak 2015 (17:30)


Detaylı bilgi ve hibe proje başvurusu için Uzman Danışmanlık ekibimize ulaşarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Çağrı Kodu
1511-GIDA-2014-FG-01
Çağrı Başlığı
Tuz/yağ/şeker  içeriği  azaltılmış,  biyoaktif  bileşenlerce  zenginleştirilmiş,  güvenli  fonksiyonel  gıda ürünlerinin geliştirilmesi
Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar
Ülkemizde günlük tuz, yağ ve şeker tüketimi Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiye ettiği rakamların çok üzerindedir. Bu üç bileşenin aşırı tüketiminin bazı kronik hastalıklarla (diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, böbrek hastalıkları vb) yakından ilişkili olduğu bilinmektedir. Fonksiyonel gıdalara olan talep sağlık üzerine olumlu etkileri nedeni ile gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle tuz, yağ, şeker içeriği azaltılmış ürünler ve fonksiyonel gıdaların geliştirilmesi önem arz etmektedir.
Bu çağrıda, tuz, yağ ve/veya şeker içeriği azaltılmış, biyoaktif bileşenlerce zenginleştirilmiş, güvenli fonksiyonel gıda ürünlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Çağrı Konu ve Kapsamı
Çağrı konusu ve kapsamı:
Biyoaktif bileşenler kullanılarak sağlık üzerine olumlu etkileri olan gıda ürünlerinin geliştirilmesi ile tuz/yağ/şeker oranı azaltılarak yeni gıda formülasyonlarının geliştirilmesi çağrı kapsamındadır. Hem tuz/yağ/şeker içeriği azaltılmış, hem de fonksiyonellik kazandırılmış ürünlerin geliştirilmesine yönelik projeler öncelikli olarak değerlendirilecektir.
Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
•   Tuz/yağ/şeker içeriği azaltılmış gıda ürünlerinin geliştirilmesi
•   Fonksiyonel gıda ürünlerinin geliştirilmesi
•   Proje kapsamında geliştirilip üretilecek olan ürünlerin Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Tebliği’ne uygun olması
•   Bu ürünlerin özelliklerinin iyileştirilmesi veya üretim teknolojilerinin geliştirilmesi
Çağrı Takvimi

Çağrı Açılış Tarihi    15 Eylül 2014
Çağrı Kapanış Tarihi    19 Ocak 2015
Ön Kayıt Son Tarih*    12 Ocak 2015 Saat : 17:30
Proje Öneri Başvuru Tarihleri    15 Ekim 2014 – 19 Ocak 2015 Saat : 17:30
*:  Proje başvuruları yapabilmek için  proje öneri başlığınız ve  kuruluşunuz durumu ile  ilgili belgeleri TÜBİTAK’a
sunarak  ön  kayıt  onayı  almanız  gerekmektedir. Burada  belirtilen  tarih  bu  evrakların  TÜBİTAK’a  evrak  girişinin yapılabileceği en son tarihi ifade etmektedir. Bu tarihe kadar ön kayıt evraklarını TÜBİTAK’a ulaştıramayanlar proje bavurusu yapamayacaktır.

Çağrıya Özel Şartlar
Proje süresi üst sınırı           : 24 Ay
Proje bütçesi üst sınırı         : 2.000.000 TL
İşbirliği yapısı                         : Kısıt yok.
Diğer hususlar                       : -

İlgili Belgeler
•   1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı
Uygulama Esasları
•   1511 Proje Öneri Başvuru Formu (AGY111-02)

Bu çağrı duyurusu TÜBİTAK 1511 kodlu “Öncelikli Alanlarda Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri  Destekleme Programı”  uygulama  esasları  çerçevesinde  yapılmış  olup,  burada  belirtilmeyen hususlar için uygulama esaslarında yer alan hükümler geçerlidir.