Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK’tan Mikro/Nano Elektro-Mekanik Sistemlerin Geliştirilmesine 4 Milyon TL Hibe Desteği

TÜBİTAK, 1511 Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında Mikro/Nano Elektro-Mekanik Sistemlerin Geliştirilmesini 4 milyon lira hibe ile destekleyeceğini duyurmuştur.


Programının amacı; askeri ve mobil uydu sistemlerinde RF uygulamalarının kullanımı artması sebebiyle MEMS teknolojisi kullanılarak geliştirilen RF sistem, alt bileşen ve devrelerin ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesidir.


RF  MEMS  anahtar,  çınlaç  (resonator),  kapasitör,  ayarlanabilir  devre  bileşenleri,  yeniden şekillendirilebilir antenler ve anten dizileri ile RF MEMS devre bileşenlerinin entegre devre (CMOS, GaAs, SiGe vb.) teknolojileri ile beraber monolitik veya hibrit olarak tümleştirilmiş almaç/göndermeç modülleri, THz frekansları için MEMS tabanlı veya mikro işlenmiş bileşenler ve modüller geliştirilmesi konularında yapılacak çalışmalar ve RF MEMS uygulamaları için paketleme ve güvenirlik artırıcı çalışmalar destek kapsamındadır.


Belirtilen amaçlarla geliştirilecek Ar-Ge Projeleri, Tübitak tarafından 36 ay süre ile Ar-Ge Proje Hibesi (geri ödemesiz hibe) olarak desteklenecektir.


Hibe Destek Oranı: Büyük Ölçekli Kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 hibe şeklinde verilmektedir.

Son Başvuru Tarihi:     12 Ocak 2015 (17:30)


Rakamlarla Alkaze
Alkaze Danışmanlık’ın, bugüne kadar Türkiye’deki firmalara Ar-Ge Desteklerinden 57 Milyon TL kazandırdığını biliyor muydunuz ?


Detaylı bilgi ve hibe proje başvurusu için Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz.

 


Çağrı Kodu
1511-BİT-2014-MEMS-01
Çağrı Başlığı
Mikrodalga, milimetre ve terahertz dalga bantlarında sivil ve askeri RF uygulamaları için MEMS tabanlı veya mikro işlenmiş sistemlerin, alt bileşenlerin ve devrelerin geliştirilmesi

Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar
•    Askeri ve mobil / uydu sistemlerde RF uygulamalarının kullanımı artmıştır. Bu uygulamalarda MEMS teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilen RF sistem, alt bileşen ve devrelerin ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
•   Ulusal   teknolojik   altyapı   kullanılarak   yerli   ürünlerin   geliştirilmesi   ve   bilgi   birikiminin oluşturulması hedeflenmektedir.

Çağrı Konu ve Kapsamı
Çağrı konusu ve kapsamı:
RF  MEMS  anahtar,  çınlaç  (resonator),  kapasitör,  ayarlanabilir  devre  bileşenleri,  yeniden şekillendirilebilir antenler ve anten dizileri ile RF MEMS devre bileşenlerinin entegre devre (CMOS, GaAs, SiGe vb.) teknolojileri ile beraber monolitik veya hibrit olarak tümleştirilmiş almaç/göndermeç modülleri, THz frekansları için MEMS tabanlı veya mikro işlenmiş bileşenler ve modüller geliştirilmesi konularında yapılacak çalışmalar desteklenecektir. Ayrıca RF MEMS uygulamaları için paketleme ve güvenilirlik artırıcı çalışmalar da destek kapsamındadır.

Çağrı Takvimi
Çağrı Açılış Tarihi    15 Eylül 2014
Çağrı Kapanış Tarihi    19 Ocak 2015
Ön Kayıt Son Tarih*    12 Ocak 2015 Saat : 17:30
Proje Öneri Başvuru Tarihleri    15 Ekim 2014 – 19 Ocak 2015 Saat : 17:30

*:  Proje başvuruları yapabilmek için  proje öneri başlığınız ve  kuruluşunuz durumu ile  ilgili belgeleri TÜBİTAK’a sunarak  ön  kayıt  onayı  almanız  gerekmektedir. Burada  belirtilen  tarih  bu  evrakların  TÜBİTAK’a  evrak  girişinin yapılabileceği en son tarihi ifade etmektedir. Bu tarihe kadar ön kayıt evraklarını TÜBİTAK’a ulaştıramayanlar proje bavurusu yapamayacaktır.

Çağrıya Özel Şartlar
Proje süresi üst sınırı           : 36 Ay
Proje bütçesi üst sınırı         : 4.000.000 TL
İşbirliği yapısı                         : Kısıt yok. (MEMS üretimi yurtiçi veya yurtdışı firmalardan hizmet alımı yolu ile karşılanabilir.)


Diğer hususlar                        :
•    Proje  hedefi  ürünün,  seri  üretime  aktarılabilecek  nitelikte,  çalışır  prototipinin  gösterilmesi beklenmektedir.
•    Üniversitelerden  ve/veya  araştırma  merkezlerinden  alınacak  teknik  danışmanlıklar  proje değerlendirmesinde dikkate alınacaktır.
•   Sadece bütünleştirme/montaj içeren pilot uygulama projeleri destek kapsamı dışındadır.
•    Proje kapsamında geliştirilen sistemlerin büyük ölçekli doğrulama testlerine yönelik ihtiyaçlar hizmet alımı yolu ile karşılanabilir.

İlgili Belgeler
•   1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı
Uygulama Esasları
•   1511 Proje Öneri Başvuru Formu (AGY111-02)
Bu çağrı duyurusu TÜBİTAK 1511 kodlu “Öncelikli Alanlarda Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri  Destekleme Programı”  uygulama  esasları  çerçevesinde  yapılmış  olup,  burada  belirtilmeyen hususlar için uygulama esaslarında yer alan hükümler geçerlidir.