Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 TÜBİTAK’tan Değişken Deplasmanlı Pistonlu Pompa/Motor Geliştirilmesine Yeni 4 Milyon TL Hibe Proje Çağrısı


TÜBİTAK, 1511 Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında Eksenel veya Radyal Tipte Değişken Deplasmanlı Pistonlu Pompa/Motor Geliştirilmesini 4 milyon lira hibe ile destekleyeceğini duyurmuştur.

Programının amacı; ithalat yoluyla temin edilen iş makineleri vb. mobil uygulamalarla endüstriyel hidrolik güç kaynaklarında kullanılan değişken deplasmanlı pompalar ve motorların yurt içinde geliştirilmesidir.

Eksenel veya radyal tipte değişken deplasmanlı pistonlu pompaların/motorların ve bunlarla entegre olarak kullanılacak deplasman kontrol sistemlerinin (basınç dengelemeli (kompanzasyonlu), sabit güç ve sabit debi gibi) tasarımı, prototip üretimi, testi ve seri üretime hazırlık çalışmaları çağrı konusu ve kapsamını oluşturmaktadır.

Belirtilen amaçlarla geliştirilecek Ar-Ge Projeleri, Tübitak tarafından 36 ay süre ile Ar-Ge Proje Hibesi (geri ödemesiz hibe) olarak desteklenecektir.

Hibe Destek Oranı: Büyük Ölçekli Kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 hibe şeklinde verilmektedir.


Avantajlar

 - Daha yüksek maaş limitleri uygulanmaktadır. (TÜBİTAK’ın diğer projelerinden 2 maaş daha yüksek üst limite izin verilmektedir.)

 - Kabul edilen projenin %10’u kadar tutar genel gider ödemesi olarak destek kapsamına ilave edilecektir.( Genel gider destek ödemesi sadece 1511 programı kapsamında verilmektedir.)


Son Başvuru Tarihi:     12 Ocak 2015 (17:30)


Detaylı bilgi ve hibe proje başvurusu için Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz.

Rakamlarla Alkaze
Alkaze Danışmanlık’ın, bugüne kadar Türkiye’deki firmalara Ar-Ge Desteklerinden 57 Milyon TL kazandırdığını biliyor muydunuz?

 

Çağrı Kodu
1511-MAKİNE-2014-AG-01

Çağrı Başlığı
Eksenel veya Radyal Tipte Değişken Deplasmanlı Pistonlu Pompa/Motor Geliştirilmesi

Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar
İş makineleri vb. mobil uygulamalar ile endüstriyel hidrolik güç kaynaklarında kullanılan değişken deplasmanlı   pompalar/motorlar   ithalat   yoluyla   temin   edilmektedir.   Çağrının   amacı   yurtdışı muadillerine göre en az benzer özellikleri sağlayan veya üstünlükleri bulunan ve özgün tasarım içeren bu tür pompaların/motorların yurt içinde geliştirilmesidir.

Çağrı Konu ve Kapsamı
Çağrı konusu ve kapsamı: Eksenel veya radyal tipte değişken deplasmanlı pistonlu pompaların/motorların ve bunlarla entegre olarak kullanılacak deplasman kontrol sistemlerinin (basınç dengelemeli (kompanzasyonlu), sabit güç ve sabit debi gibi) tasarımı, prototip üretimi, testi ve seri üretime hazırlık çalışmaları çağrı konusu ve kapsamıdır.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
Geliştirilecek pompanın/motorun, 5 kW ve üzeri güç değerlerinde, en az 175 bar sürekli azami basınç sağlayabilen/basınçta çalışabilen ve genel veriminin güncel teknolojik muadilleriyle uyumlu (örneğin

%90) olması beklenmektedir. Değişken deplasmanlı pompalar, entegre olarak kontrol sistemini de içermelidir.

Çağrı Takvimi
Çağrı Açılış Tarihi    15 Eylül 2014
Çağrı Kapanış Tarihi    19 Ocak 2015
Ön Kayıt Son Tarih*    12 Ocak 2015 Saat : 17:30
Proje Öneri Başvuru Tarihleri    15 Ekim 2014 – 19 Ocak 2015 Saat : 17:30

*:  Proje başvuruları yapabilmek için  proje öneri başlığınız ve  kuruluşunuz durumu ile  ilgili belgeleri TÜBİTAK’a sunarak  ön  kayıt  onayı  almanız  gerekmektedir. Burada  belirtilen  tarih  bu  evrakların  TÜBİTAK’a  evrak  girişinin yapılabileceği en son tarihi ifade etmektedir. Bu tarihe kadar ön kayıt evraklarını TÜBİTAK’a ulaştıramayanlar proje bavurusu yapamayacaktır.

Çağrıya Özel Şartlar
Proje süresi üst sınırı: 36 Ay
Proje bütçesi üst sınırı: 4.000.000 TL
İşbirliği yapısı: Tasarım aşamasında üniversitelerden danışmanlık alınması tavsiye edilir.

Diğer hususlar                      :

•   Test ekipmanlarının birlikte geliştirildiği projelere öncelik verilecektir.

•   Üniversite ve diğer araştırma kurumlarıyla işbirlikleri dikkate alınacaktır.

•    Sistem veya teknolojinin -yurtiçi veya yurtdışından- ağırlıklı olarak hazır alındığı projeler, çağrı kapsamı dışındadır.

•   Sadece sistem entegrasyonu/montajı içeren pilot uygulama projeleri çağrı kapsamı dışındadır.

•   Tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri yurtdışında yapılan çalışmalar çağrı kapsamı dışındadır.

•    Çağrının  temel  amacı  ulusal  sanayimizin  imkanlarını  geliştirmektir.    Bu  nedenle  teknoloji transferi niteliğindeki projeler çağrı kapsamı dışındadır.


İlgili Belgeler

•   1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı


Uygulama Esasları

•   1511 Proje Öneri Başvuru Formu (AGY111-02)
Bu çağrı duyurusu TÜBİTAK 1511 kodlu “Öncelikli Alanlarda Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri  Destekleme Programı”  uygulama  esasları  çerçevesinde  yapılmış  olup,  burada  belirtilmeyen hususlar için uygulama esaslarında yer alan hükümler geçerlidir.