Hizmetlerimiz

Tübitak 1507   Teydeb   Tübitak destekleri   Alkaze   Hibe Proje   Hibe Danışmanlık   Danışmanlık   Tübitak 1501   Hibe Destek   Ar-Ge Merkezi   Tübitak danışmanlık   Ar-Ge   Arge Projesi   Tübitak 1511   Kosgeb   Turquality  
 Kobigel – Kobi Gelişim Destek Programı- Üretim ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin ve Kobilerin Payının Arttırılması Proje Çağrısı


4. sanayi devrimine hazırlık sürecinde imalattaki dijitalleşme düzeyinin arttırılması,orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin üretim ve ihracattaki payının arttırılması, katma değerli ve ihracat odaklı üretim yapısına geçiş, mikro ölçekli imalatçı işletmelerin mühendislik ve tasarım becerilerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütmelerinin sağlanması, enerji verimliliği, yeşil üretim ve bilgi işlem altyapı iyileştirme temalarını içeren proje teklif çağrısı ile;imalat sanayiinde yapısal dönüşümün aktörü olacak KOBİ’lerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Teklif çağrısı ve sonraki dönemde uygulanabilecek tamamlayıcı ve devamı nitelikteki çağrılar ile;

• Üretim ve üretim lojistiği süreçlerinde KOBİ’lerin bilgi teknolojileri imkanlarından yararlanma düzeyi geliştirilecek,

• Yüksek katma değerli ve ileri teknolojili imalat sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ sayısı arttırılacak,

• Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin toplam üretim ve satış hacmindeki ağırlığı arttırılacak,

• İhracat yapan KOBİ sayısı ve KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilen ihracat hacmi arttırılacak,

• Mikro ölçekli işletmelerin mühendislik becerilerini ve iş hacimlerini geliştirerek ölçek büyütmeleri sağlanacak,

• KOBİ’lerin çevreye duyarlı ve enerji verimliliği arttırılmış imalat süreçleri oluşturmaları sağlanacaktır.

Uygun Proje Konuları

İşletmeler, bu proje teklif çağrısı kapsamında aşağıdaki proje konularından sadece biri için başvuruda bulunabilecektir:

 

1. Konu: Dördüncü sanayi devrimine hazırlık:Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları

İnternet / intranet / kablosuz ağ şebekeleriyle birbirine bağlı nesneler (makineler, robotlar, araçlar, sensörler, çalıştırıcılar, kontrolörler)arasındailetişim ve/veya bu nesnelerden merkezi veritabanlarına ve bulut sistemlerineveri transferi altyapısı oluşturularak imalat – lojistik – tesis yönetimi – kalite kontroldedijitalleşme düzeyini arttıracak sistemlerin kurulumu ile işletimi desteklenecektir.


2. Konu: Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması

Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki imalat kapasitesinin güçlendirilmesi ve dış pazar öncelikli olmak üzere satış hacminin arttırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir.
Not: Bu konuyu, orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki işletmeler seçebilecektir.
Not: 2016 yılı “Orta yüksek ve yüksek teknoloji KOBİ’lerinde kapasite geliştirilmesi” proje teklif çağrısı kapsamında taahhütname vererek proje başlatan işletmeler, projeleri tamamlanmış olsa dahi bu proje konusu için başvuru yapamaz.
2016 yılı proje teklif çağrısı kapsamındaki projesi herhangi bir aşamada reddedilen işletmeler ise, yeni bir proje ile başvuru yapabilir

 

3. Konu: Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş

Tasarım ve işçilik niteliği ile ürüne katılan katma değerin geliştirilerek ürünün müşteriye sağladığı faydada artış sağlayacak faaliyetler ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli altyapının oluşturulması desteklenecektir.
Not: 2016 yılı “Geleneksel imalat sanayi KOBİ’lerinde katma değerin arttırılması” proje teklif çağrısı kapsamında taahhütname vererek proje başlatan işletmeler, projeleri tamamlanmış olsa dahi bu proje konusu için başvuru yapamaz.
2016 yılı proje teklif çağrısı kapsamındaki projesi herhangi bir aşamada reddedilen işletmeler ise, yeni bir proje ile başvuru yapabilir

 

4. Konu: İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım

• Hedef dış pazarın genişletilmesi, dış pazar payının arttırılması, yurt dışı müşterinin kalite beklentilerini karşılamak için ihtiyaç duyulan teknolojik kabiliyetlerin edinilmesi, dış pazar standart ve belgelendirme şartlarının karşılanması ya da ihracata başlanması konularından biri veya birkaçını birlikte içeren faaliyetler desteklenecektir.

 

5. Konu: Mikro ölçekli işletmelerde tasarım - mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme

• Mikro ölçekli işletmelerin tasarım - mühendislik- ürün geliştirme imkan ve kabiliyetlerin güçlendirilmesiile imalat kapasitesinin arttırılması, satış hacminin ve pazar payının genişletilmesine yönelik bütüncül gelişim ve büyüme vizyonu içeren projeleridesteklenecektir.
Not: Bu konuyu, 2016 yılı verilerine göre “mikro ölçekli” olan işletmeler seçebilecektir.

 

6. Konu: Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi

Malzeme ihtiyaç planlaması ve stok kontrolü, üretim planlama, kurumsal kaynak planlama, müşteri ilişkileri yönetimi ve karar destek süreçlerinden biri veya birkaçını birlikte içeren sistemlerin kurulumu ile işletimi desteklenecektir.
Not: Bu konuyu, 2016 yılı verilerine göre “küçük veya orta ölçekli” olan işletmeler seçebilecektir.

 

7. Konu: Enerji verimliliğinin arttırılması

İmalat süreçlerindeki enerji kayıplarının azaltılması, enerji verimliliği sağlayacak teknolojilerin edinilmesi, yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulumu konularından biri veya birkaçını birlikte içeren faaliyetler desteklenecektir.

 

8. Konu: Yeşil üretime geçiş

İmalat süreçlerinin çevresel etkilerinin azaltılması, ürünlerin yaşam döngüsü boyunca çevreye olan etkisinin azaltılması, imalatta kaynak tasarrufu ve atıkların bertarafı konularından biri veya birkaçını birlikte içeren faaliyetler desteklenecektir.

 

Proje Süresi:

Proje süresi en az 6 ay ve en fazla 12 aydır.

 

Proje Başvuru Tarihleri:

11 Eylül – 20 Ekim 2017 (40 gün)

 

Destek Üst Limiti

Geri ödemesiz: 300.000 TL

Geri ödemeli: 700.000 TL

Toplam: 1.000.000 TL

Destek Oranı: %60 Tüm Bölgelerde

Erken ödeme:

Başvurulduğu takdirde; Kurul tarafından uygun görülen proje gider tutarının %30’una kadar erken ödeme, KOSGEB bütçe imkanları dahilindeteminat karşılığında yapılabilecektir

 

Desteklenecek Proje Gider Grupları

A) Personel Giderleri

Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla yeni istihdam edilecek ve işletmede tam zamanlı çalışacak personel desteklenebilir. Proje başlangıç tarihinden itibaren son 4 ay içinde işletmede çalışmayan veya proje başlangıç tarihi (taahhütname teslim tarihi) itibariyle son 30 gün içinde istihdam edilmiş olan personel yeni sayılacaktır.
• Proje Kapsamında en fazla 4 personel desteklenebilir.
• Desteklenmesi uygun görülen her bir personel için ödenebilecek aylık destek üst limiti:
- Lise ve altı öğretim kurumu mezunlarına 1.500 TL
- Ön Lisans mezunlarına 1.750 TL
- Lisans mezunlarına 2.000 TL
- Yüksek lisans mezunlarına 2.750 TL,
- Doktora mezunlarına 3.500 TL

B) Makine-Teçhizat Giderleri (kalıp dahil)

Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizatların ve kalıpların yeni olması şartı aranır.

C) Yazılım Giderleri
Yazılım Lisans Giderleri (Proje süresi içindeki zaman sınırlı lisanslama dahildir)
• Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri

D) Hizmet Alım Giderleri

Eğitim giderleri
• Danışmanlık giderleri
• Proje hazırlama danışmanlığı gideri
• Belgelendirme giderleri
• Tanıtım giderleri
• Seyahat (yurt dışı ulaşım ve konaklama)
• Fuar giderleri
• Test ve analiz giderleri

Detaylı bilgi ve Uzman Danışmanlık ekibimize buradan ulaşabilirsiniz

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn veTwitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Bizi takip etmeye devam edin…

Rakamlarla Alkaze
Alkaze’nin danışmanlığını yaptığı TÜBİTAK AR-GE projelerinde %95 proje kabul başarısına ulaştığını biliyor muydunuz?

        Örnek Ar-Ge Projesi